Menu

Rada Prezesów

Rada Prezesów to główny organ decyzyjny EBC, w którego skład wchodzą:

  • sześcioosobowy Zarząd EBC
  • prezesi banków centralnych wszystkich 19 krajów strefy euro.
The Governing Council

Rada Prezesów EBC

(luty 2020)

Kompetencje Rady Prezesów

  • Uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji potrzebnych do wykonywania zadań nałożonych na EBC i Eurosystem;
  • Formułowanie polityki pieniężnej strefy euro – podejmowanie decyzji dotyczących celów monetarnych, podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie oraz uchwalanie wytycznych w sprawie wykonania tych decyzji;
  • W ramach nowych obowiązków EBC związanych z nadzorem bankowym – uchwalanie decyzji dotyczących aktów prawnych, na mocy których podejmowane są decyzje nadzorcze, oraz uchwalanie (w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu) projektów decyzji przedstawianych przez Radę ds. Nadzoru.

Posiedzenia i decyzje

Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem.

Co sześć tygodni Rada Prezesów ocenia sytuację gospodarczą i monetarną oraz podejmuje decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Na pozostałych posiedzeniach Rada Prezesów omawia głównie kwestie związane z innymi zadaniami i obszarami odpowiedzialności EBC i Eurosystemu. Aby zapewnić rozdział funkcji nadzorczej EBC od polityki pieniężnej i pozostałych zadań, sprawy te są omawiane na osobnych posiedzeniach.

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej są szczegółowo objaśniane co sześć tygodni na konferencji prasowej, którą prowadzi prezes EBC wraz z wiceprezesem.

Ponadto EBC regularnie publikuje relacje z posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej – relacja z ostatniego posiedzenia ukazuje się przed terminem następnego.

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów
Kontekst decyzji w sprawie polityki pieniężnej (po angielsku)

Więcej informacji o procesie decyzyjnym w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym można znaleźć na stronie internetowej nadzoru bankowego.

Rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów

1 stycznia 2015 wraz z wejściem Litwy do strefy euro zaczął obowiązywać nowy system, w którym prezesi krajowych banków centralnych na zmianę korzystają z prawa głosu w Radzie Prezesów.

W serwisie internetowym EBC wyjaśniono w formie pytań i odpowiedzi przyczyny wprowadzenia i zasady działania tego systemu.

Warto wiedzieć: rotacja prawa głosu
Harmonogram rotacji

Członkowie

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Prezes EBC

życiorys
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

życiorys
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Członek Zarządu EBC

życiorys
Yves Mersch

Yves Mersch

Członek Zarządu EBC

życiorys
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Członek Zarządu EBC

życiorys
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Członkini Zarządu EBC

życiorys
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Prezes, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Prezes, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Prezes, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Prezes, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Prezes, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Prezes, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Prezes, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Prezes, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Prezes Zarządu, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Prezes, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

Prezes, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Prezes, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Mário Centeno

Prezes, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Prezes, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Prezes, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank