Menu

Styrelsesrådet

Styrelsesrådet er ECB's vigtigste besluttende organ. Det består af:

  • de seks medlemmer af Direktionen plus
  • centralbankcheferne i de 19 lande i euroområdet.
The Governing Council

Styrelsesrådet

(pr. februar 2020)

Ansvarsområder

  • at fastsætte de retningslinjer og træffe de afgørelser, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er pålagt ECB og Eurosystemet.
  • at udforme euroområdets pengepolitik. Dette omfatter beslutninger om pengepolitiske målsætninger, officielle rentesatser, forsyningen med reserver i Eurosystemet og fastsættelse af retningslinjer for beslutningernes gennemførelse.
  • i sammenhæng med ECB's nye tilsynsopgaver at vedtage afgørelser i relation til den overordnede ramme for vedtagelse af tilsynsafgørelser og at vedtage de færdige udkast til afgørelse, som fremsættes af Tilsynsrådet i henhold til proceduren med ikke-indsigelse.

Møder og afgørelser

Styrelsesrådet mødes normalt to gange om måneden i ECB i Frankfurt am Main, Tyskland.

Styrelsesrådet vurderer den økonomiske og monetære udvikling og træffer pengepolitiske beslutninger hver sjette uge. På de øvrige møder drøfter Styrelsesrådet hovedsagelig emner med tilknytning til ECB's og Eurosystemets andre opgaver og ansvarsområder. For at sikre, at ECB's pengepolitiske og øvrige opgaver er adskilt fra tilsynsopgaverne, afholdes der særskilte møder i Styrelsesrådet.

De pengepolitiske beslutninger forklares nærmere på en pressekonference, som afholdes hver sjette uge. Pressekonferencen ledes af formanden, bistået af næstformanden.

ECB offentliggør desuden regelmæssige sammendrag af Styrelsesrådets pengepolitiske møder inden datoen for det næste møde.

Styrelsesrådets mødekalender
Mere om de pengepolitiske beslutninger

Mere om beslutningstagningen inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme.
Banktilsyn.

Hvordan roterer stemmerettighederne i ECB's styrelsesråd?

Litauens indtræden i eurosamarbejdet 1. januar 2015 udløste indførelsen af et afstemningssystem, som indebærer, at stemmerettighederne roterer mellem de nationale centralbankchefer i Styrelsesrådet.

I denne tekst besvarer ECB en række hyppigt stillede spørgsmål om, hvordan systemet virker, og hvorfor det blev indført.

Explainer om rotationsordningen for stemmerettigheder
Fuldstændig oversigt over stemmeafgivningen

Medlemmer

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Formand for ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Næstformand for ECB

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Frank Elderson

Frank Elderson

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Centralbankchef, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Formand, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Centralbankchef, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Centralbankchef, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Centralbankchef, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Centralbankchef, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Centralbankchef, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Centralbankchef, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Centralbankchef, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Centralbankchef, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Bestyrelsesformand, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Centralbankchef, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Edward Scicluna

Centralbankchef, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

Formand, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Centralbankchef, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Mário Centeno

Centralbankchef, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Centralbankchef, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Centralbankchef, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Centralbankchef, Suomen Pankki - Finlands Bank