Upravno vijeće

Upravno vijeće glavno je tijelo ESB-a nadležno za odlučivanje. Čini ga

  • šest članova Izvršnog odbora i
  • guverneri nacionalnih središnjih banaka 19 država europodručja.
The Governing Council

Upravno vijeće ESB-a

(lipanj 2018.)

Dužnosti

  • usvajanje smjernica i donošenje odluka potrebnih kako bi se osiguralo obavljanje zadaća dodijeljenih ESB-u i Eurosustavu
  • oblikovanje monetarne politike za europodručje, što uključuje donošenje odluka u vezi s monetarnim ciljevima, ključnim kamatnim stopama i osiguravanjem pričuva u Eurosustavu te utvrđivanje smjernica potrebnih za primjenu tih odluka
  • u sklopu novih odgovornosti ESB-a u vezi s nadzorom banaka, donošenje odluka koje se odnose na opći okvir u skladu s kojim se donose odluke iz područja nadzora i donošenje dovršenih nacrta odluka koje predlaže Nadzorni odbor u skladu s postupkom o neisticanju prigovora.

Sastanci i odluke

Upravno vijeće obično se sastaje dvaput mjesečno u zgradi ESB-a u Frankfurtu na Majni, Njemačka.

Upravno vijeće svakih šest tjedana ocjenjuje gospodarska i monetarna kretanja i donosi odluku o monetarnoj politici. Na drugim sastancima Vijeće uglavnom raspravlja o pitanjima u vezi s drugim zadaćama i dužnostima ESB-a i Eurosustava. Upravno vijeće održava odvojene sastanke kako bi osiguralo odvajanje zadaća u vezi s monetarnom politikom i ostalih zadaća ESB-a od njegovih nadzornih dužnosti.

Odluke u vezi s monetarnom politikom podrobno se objašnjavaju na konferencijama za novinare, koje se održavaju svakih šest tjedana. Tim konferencijama za novinare predsjeda predsjednik uz pomoć potpredsjednika.

Nadalje, ESB redovno objavljuje prikaze sastanaka Upravnog vijeća u vezi s monetarnom politikom prije datuma održavanja sljedećeg sastanaka.

Saznajte više o donošenju odluka unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma. Mrežne stranice o nadzoru banaka

Kako se provodi rotacija prava glasa u Upravnom vijeću ESB-a?

Pristupanje Litve europodručju 1. siječnja 2015. pokrenulo je sustav rotacije prema kojem se u Upravnom vijeću izmjenjuju guverneri nacionalnih središnjih banaka s pravom glasa.

ESB u sljedećem tekstu odgovara na neka od čestih pitanja u vezi s funkcioniranjem tog sustava i razlozima za njegovo postojanje.

Česta pitanja o rotaciji prava glasa
Pregled cjelovitog rasporeda

Članovi

Mario Draghi

Mario Draghi

predsjednik ESB-a

Životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

potpredsjednik ESB-a

Životopis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

članica Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Peter Praet

Peter Praet

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Jan Smets

Jan Smets

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

predsjednik, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

guverner, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

guverner, Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guverner, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

guvernerka, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

guverner, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

predsjednik Uprave, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

guverner, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

guverner, Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

predsjednik, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

guverner, Banco de Portugal

To be appointed

Imenovanje slijedi.

guverner, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank