European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Upravno vijeće

Upravno vijeće glavno je tijelo ESB-a nadležno za odlučivanje. Čine ga šestero članova Izvršnog odbora i guverneri nacionalnih središnjih banaka država europodručja.

Upravno vijeće

(13. veljače 2023.)

Dužnosti

  • donošenje smjernica i odluka potrebnih za obavljanje zadaća dodijeljenih ESB‑u i Eurosustavu
  • oblikovanje monetarne politike za europodručje, što uključuje donošenje odluka povezanih s monetarnim ciljevima, ključnim kamatnim stopama i osiguravanjem pričuva u Eurosustavu te utvrđivanje smjernica potrebnih za provedbu tih odluka
  • u sklopu novih dužnosti ESB‑a povezanih s nadzorom banaka, donošenje odluka koje se odnose na opći okvir u skladu s kojim se donose nadzorne odluke te donošenje dovršenih nacrta odluka koje predlaže Nadzorni odbor u skladu s postupkom neisticanja prigovora

Sastanci i odluke

Upravno vijeće obično se sastaje dvaput mjesečno u zgradi ESB-a u Frankfurtu na Majni, Njemačka.

Upravno vijeće svakih šest tjedana ocjenjuje gospodarska i monetarna kretanja i donosi odluke o monetarnoj politici. Na drugim sastancima Vijeće uglavnom raspravlja o pitanjima u vezi s drugim zadaćama i dužnostima ESB‑a i Eurosustava. Upravno vijeće održava odvojene sastanke kako bi osiguralo odvajanje zadaća povezanih s monetarnom politikom i ostalih zadaća ESB‑a od njegovih nadzornih dužnosti.

Odluke o monetarnoj politici podrobno se objašnjavaju na konferencijama za novinare, koje se održavaju svakih šest tjedana. Tim konferencijama za novinare predsjeda predsjednica uz pomoć potpredsjednika.

Nadalje, ESB redovito objavljuje prikaze sastanaka Upravnog vijeća povezanih s monetarnom politikom prije datuma održavanja sljedećeg sastanka.

Kalendar sastanaka Upravnog vijeća Više o odlukama o monetarnoj politici

Doznajte više o donošenju odluka u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Mrežne stranice o nadzoru banaka

Kako se provodi rotacija glasačkog prava u Upravnom vijeću ESB-a?

Priključenje Litve europodručju 1. siječnja 2015. pokrenulo je sustav rotacije prema kojem se u Upravnom vijeću izmjenjuju guverneri nacionalnih središnjih banaka s glasačkim pravom.

ESB u sljedećem tekstu odgovara na neka od čestih pitanja o funkcioniranju tog sustava i razlozima za njegovo postojanje.

Objašnjenje rotacije glasačkog prava Pregled cjelovitog rasporeda

Članovi

Christine Lagarde

predsjednica ESB-a

Luis de Guindos

potpredsjednik ESB-a

Frank Elderson

član Izvršnog odbora ESB-a

Philip R. Lane

član Izvršnog odbora ESB-a

Fabio Panetta

član Izvršnog odbora ESB-a

Isabel Schnabel

članica Izvršnog odbora ESB-a

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

predsjednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Boris Vujčić

guverner, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

guverner, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predsjednik Uprave, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

guverner, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

guverner, Central Bank of Malta

Klaas Knot

predsjednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Sve stranice u ovom odjeljku