Управителният съвет

Управителният съвет е главният орган за вземане на решения на ЕЦБ. Състои се от

  • шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и
  • управителите на националните централни банки на 19-те държави от еврозоната.
The Governing Council

Управителният съвет на ЕЦБ

(юни 2018 г.)

Отговорности

  • да приема насоките и да взема необходимите решения, за да осигури изпълнението на възложените на ЕЦБ и Евросистемата задачи;
  • да определя паричната политика на eврозоната. Това включва решения, свързани с целите на паричната политика, основните лихвени проценти, запаса от резерви в Евросистемата и установяването на насоки за изпълнение на тези решения.
  • във връзка с новите отговорности на ЕЦБ, свързани с банковия надзор, да приема решения, свързани с общата рамка, съгласно която се приемат надзорни решения, и да приема цялостни проекти за решения, предложени от Надзорния съвет съгласно процедурата при липса на възражения.

Заседания и решения

Обикновено Управителният съвет заседава два пъти месечно в сградата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия.

Управителният съвет анализира икономическото развитие и паричната динамика и на всеки шест седмици приема решения, свързани с паричната политика. На другите си заседания Съветът обсъжда главно въпроси, засягащи други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. За да се осигури разделянето на отговорностите по надзора от задачите на ЕЦБ по паричната политика и другите задължения, се провеждат отделни заседания на Управителния съвет.

Решенията, свързани с паричната политика, се разясняват подробно на пресконференция, която се провежда веднъж на шест седмици. Пресконференцията се води от председателя със съдействието на заместник-председателя на ЕЦБ.

Освен това ЕЦБ публикува редовни съобщения за заседанията на Управителния съвет, свързани с паричната политика, преди датата на следващото заседание.

За повече информация относно процеса на вземане на решения в рамките на единния надзорен механизъм: Уебсайт за банковия надзор

Как функционира ротационната система на правата на глас в Управителния съвет на ЕЦБ?

При присъединяването на Литва към еврозоната на 1 януари 2015 г. ще бъде дадено началото на система, съгласно която управителите на националните централни банки ще се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет.

В този текст ЕЦБ отговаря на някои често задавани въпроси относно това как функционира системата и защо е създадена.

Често задавани въпроси за ротацията на правата на глас
Обзор на целия график

Членове

Mario Draghi

Марио Драги

Председател на ЕЦБ

автобиография
Luis de Guindos

Луис де Гиндос

Заместник-председател на ЕЦБ

автобиография
Benoît Cœuré

Беноа Кьоре

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Sabine Lautenschläger

Забине Лаутеншлегер

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Yves Mersch

Ив Мерш

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Peter Praet

Петер Прат

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Jan Smets

Ян Сметс

Управител, Централна банка на Белгия (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)

Jens Weidmann

Йенс Вайдман

Президент, Централна банка на Германия (Deutsche Bundesbank)

Ardo Hansson

Ардо Хансон

Управител, Централна банка на Естония (Eesti Pank)

Philip R. Lane

Филип Р. Лейн

Управител, Централна банка и администрация за финансови услуги на Ирландия (Сentral Bank of Ireland)

Yannis Stournaras

Янис Стурнарас

Управител, Централна банка на Гърция (Bank of Greece)

Pablo Hernández de Cos

Пабло Ернандес де Кос

Управител, Централна банка на Испания (Banco de España)

François Villeroy de Galhau

Франсоа Вилроа дьо Гало

Управител, Централна банка на Франция (Banque de France)

Ignazio Visco

Иняцио Виско

Управител, Централна банка на Италия (Banca d'Italia)

Chrystalla Georghadji

Христала Йоркадзи

Управител, Централна банка на Кипър (Central Bank of Cyprus)

Ilmārs Rimšēvičs

Илмар Римшевич

Управител, Централна банка на Латвия (Latvijas Banka)

Vitas Vasiliauskas

Витас Василаускас

Председател на борда, Централна банка на Литва (Lietuvos bankas)

Gaston Reinesch

Гастон Райнеш

Управител, Централна банка на Люксембург (Banque centrale du Luxembourg)

Mario Vella

Марио Вела

Управител на централната банка на Малта. (Central Bank of Malta)

Klaas Knot

Клаас Кнот

Президент, Централна банка на Нидерланидия (De Nederlandsche Bank)

Ewald Nowotny

Евалд Новотни

Управител, Централна банка на Австрия (Oesterreichische Nationalbank)

Carlos Costa

Карлуш Коща

Управител, Централна банка на Португалия (Banco de Portugal)

To be appointed

Предстоящо назначение

Управител, Централна банка на Словения (Banka Slovenije)

Jozef Makúch

Йозеф Макух

Управител, Централна банка на Словакия (Národná banka Slovenska)

Olli Rehn

Оли Рен

Управител, Централна банка на Финландия (Suomen Pankki - Finlands Bank)