Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Svet ECB

Svet ECB je najvišji organ odločanja v ECB. Sestavlja ga šest članov Izvršilnega odbora ter guvernerji nacionalnih centralnih bank 19 držav euroobmočja.

Svet ECB

(februar 2020)

Naloge

  • sprejema smernice in sklepe, potrebne za izvajanje nalog, ki so zaupane Evropski centralni banki in Eurosistemu;
  • oblikuje denarno politiko euroobmočja. Sem sodijo sklepi o denarnih ciljih, ključnih obrestnih merah in zagotavljanju rezerv v Eurosistemu ter pripravljanje smernic za njihovo izvajanje;
  • v kontekstu novih pristojnosti, ki jih ima ECB na področju bančnega nadzora, sprejema odločitve v zvezi s splošnim okvirom za sprejemanje nadzorniških odločitev ter po postopku z neugovarjanjem sprejema dokončne osnutke odločitev, ki jih predlaga Nadzorni odbor.

Seje in odločanje

Svet ECB se navadno sestaja dvakrat mesečno v prostorih ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji.

Svet ECB vsakih šest tednov oceni gospodarska in denarna gibanja ter sprejme sklepe o denarni politiki. Na drugih sejah pa razpravlja predvsem o vprašanjih, povezanih z drugimi nalogami in pristojnostmi ECB in Eurosistema. Zaradi ločitve nalog denarne politike in drugih nalog ECB od njenih nadzornih pristojnosti seje Sveta ECB potekajo ločeno.

Sklepi o denarni politiki so podrobno razloženi na tiskovni konferenci, ki poteka vsakih šest tednov. Tiskovno konferenco vodi predsednica ob pomoči podpredsednika.

Poleg tega ECB pred vsako naslednjo sejo objavlja redne povzetke sej Sveta ECB, na katerih ta razpravlja o denarni politiki.

Koledar sej Sveta ECB Več o sklepih o denarni politiki

Več o sprejemanju odločitev v okviru enotnega mehanizma nadzora lahko izveste na

spletnem mestu o bančnem nadzoru

Kako deluje rotacija glasovalnih pravic v Svetu ECB?

Z vstopom Litve v euroobmočje 1. januarja 2015 je bil uveden sistem, po katerem si guvernerji nacionalnih centralnih bank izmenjujejo pravico do glasovanja na sejah Sveta ECB.

Na spodnjih povezavah so pojasnila ECB o tem, kako sistem deluje in zakaj obstaja.

Pojasnjevalni članek o rotaciji glasovalnih pravic v Svetu ECB Celotna razporeditev glasovalnih pravic

Člani

Christine Lagarde

predsednica ECB

Luis de Guindos

podpredsednik ECB

Frank Elderson

član Izvršilnega odbora ECB

Philip R. Lane

član Izvršilnega odbora ECB

Fabio Panetta

član Izvršilnega odbora ECB

Isabel Schnabel

članica Izvršilnega odbora ECB

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

predsednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Ignazio Visco

guverner, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predsednik Sveta, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

predsednik upravnega odbora, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

guverner, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

predsednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Vse strani v tem razdelku