Menu

EKP nõukogu

EKP nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ. Nõukogusse kuuluvad:

  • kuus juhatuse liiget ja
  • euroala 19 liikmesriigi keskpanga presidendid.
The Governing Council

EKP nõukogu

(veebruar 2020)

Ülesanded

  • võtta vastu EKP-le ja eurosüsteemile antud ülesannete täitmiseks vajalikke suuniseid ja otsuseid;
  • määratleda euroala rahapoliitika. See hõlmab otsuseid, mis on seotud rahapoliitiliste eesmärkidega, baasintressimääradega ja valuutareservi eraldamisega eurosüsteemile, ning nende otsuste rakendamiseks vajalike suuniste kehtestamist.
  • EKP uute järelevalveülesannetega seoses võtta vastu otsuseid üldraamistiku kohta, mille alusel tehakse järelevalveotsuseid, ning vastuväidete mitteesitamise menetluse raames võtta vastu järelevalvenõukogu esitatud lõplikud otsuste eelnõud.

Istungid ja otsused

Nõukogu istungid toimuvad tavaliselt kaks korda kuus Euroopa Keskpangas, mis asub Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal.

Nõukogu hindab majanduse ja rahanduse arengut ning võtab iga kuue nädala tagant vastu rahapoliitikat käsitleva otsuse. Teistel istungitel arutab nõukogu eelkõige EKP ja eurosüsteemi muude ülesannete ning kohustustega seotud küsimusi. Et tagada rahapoliitika ja muude ülesannete lahusus järelevalveülesannetest, arutatakse järelevalveküsimusi eraldi istungitel.

Rahapoliitilisi otsuseid selgitatakse üksikasjalikult iga kuue nädala tagant toimuval pressikonverentsil. Seda juhatab president, keda abistab asepresident.

Peale selle avaldab EKP enne iga järgmist rahapoliitikaistungit korrapäraselt ülevaateid EKP nõukogu eelmistest rahapoliitikaistungitest.

EKP nõukogu istungite ajakava
Taustteave rahapoliitiliste otsuste kohta

Lähemat teavet ühtse järelevalvemehhanismi otsustusmenetluste kohta vt pangandusjärelevalve veebilehelt.

Kuidas roteerub hääleõigus EKP nõukogus?

Pärast Leedu ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2015 käivitus süsteem, mille kohaselt EKP nõukogusse kuuluvad keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust kordamööda.

EKP vastustes korduma kippuvatele küsimustele selgitatakse, miks süsteem on kasutusele võetud ja kuidas see toimib.

EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsioon
Hääleõiguste roteerumise täielik ajakava

Liikmed

Christine Lagarde

Christine Lagarde

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Philip R. Lane

Philip R. Lane

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Frank Elderson

Frank Elderson

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Fabio Panetta

Fabio Panetta

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

president, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

president, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

president, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

president, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

president, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

president, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

president, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

president, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

president, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

president, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

juhatuse esimees, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

president, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Edward Scicluna

president, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

president, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

president, Österreichische Nationalbank

Mário Centeno

Mário Centeno

president, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

president, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

president, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

president, Suomen Pankki - Finlands Bank