EKP nõukogu

EKP nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ. Nõukogusse kuuluvad:

  • kuus juhatuse liiget ja
  • euroala 19 liikmesriigi keskpanga presidendid.
The Governing Council

EKP nõukogu

(juuni 2018)

Ülesanded

  • võtta vastu EKP-le ja eurosüsteemile antud ülesannete täitmiseks vajalikke suuniseid ja otsuseid;
  • määratleda euroala rahapoliitika. See hõlmab otsuseid, mis on seotud rahapoliitiliste eesmärkidega, baasintressimääradega ja valuutareservi eraldamisega eurosüsteemile, ning nende otsuste rakendamiseks vajalike suuniste kehtestamist.
  • EKP uute järelevalveülesannetega seoses võtta vastu otsuseid üldraamistiku kohta, mille alusel tehakse järelevalveotsuseid, ning vastuväidete mitteesitamise menetluse raames võtta vastu järelevalvenõukogu esitatud lõplikud otsuste eelnõud.

Istungid ja otsused

Nõukogu istungid toimuvad tavaliselt kaks korda kuus Euroopa Keskpangas, mis asub Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal.

Nõukogu hindab majanduse ja rahanduse arengut ning võtab iga kuue nädala tagant vastu rahapoliitikat käsitleva otsuse. Teistel istungitel arutab nõukogu eelkõige EKP ja eurosüsteemi muude ülesannete ning kohustustega seotud küsimusi. Et tagada rahapoliitika ja muude ülesannete lahusus järelevalveülesannetest, arutatakse järelevalveküsimusi eraldi istungitel.

Rahapoliitilisi otsuseid selgitatakse üksikasjalikult iga kuue nädala tagant toimuval pressikonverentsil. Seda juhatab president, keda abistab asepresident.

Peale selle avaldab EKP enne iga järgmist rahapoliitikaistungit korrapäraselt ülevaateid EKP nõukogu eelmistest rahapoliitikaistungitest.

Lähemat teavet ühtse järelevalvemehhanismi otsustusmenetluste kohta vt pangandusjärelevalve veebilehelt.

Kuidas roteerub hääleõigus EKP nõukogus?

Pärast Leedu ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2015 käivitus süsteem, mille kohaselt EKP nõukogusse kuuluvad keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust kordamööda.

EKP vastustes korduma kippuvatele küsimustele selgitatakse, miks süsteem on kasutusele võetud ja kuidas see toimib.

Korduma kippuvad küsimused hääleõiguse rotatsiooni kohta
Täielik ajakava

Liikmed

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Peter Praet

Peter Praet

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Jan Smets

Jan Smets

president, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

president, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

president, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

president, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

president, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

president, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

president, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

president, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

president, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

president, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

juhatuse esimees, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

president, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

president, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

president, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

president, Österreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

president, Banco de Portugal

To be appointed

Uus president nimetatakse peagi ametisse

president, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

president, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

president, Suomen Pankki - Finlands Bank