Menu

Rada guvernérů

Rada guvernérů je hlavní rozhodovací orgán ECB. Zasedá v ní

  • šest členů Výkonné rady a
  • guvernéři národních centrálních bank všech 19 států eurozóny.
The Governing Council

Rada guvernérů ECB

(k únoru 2020)

Úkoly

  • přijímání obecných zásad a rozhodnutí nezbytných pro provádění úkolů, jimiž byly pověřeny ECB a Eurosystém,
  • určování měnové politiky eurozóny. Tato činnost zahrnuje rozhodování o zaměření měnové politiky, základních úrokových sazbách a vytváření měnových rezerv Eurosystému a přijímání obecných zásad pro provádění těchto rozhodnutí,
  • v kontextu nových úkolů ECB v oblasti bankovního dohledu přijímání rozhodnutí souvisejících s všeobecným rámcem, v němž jsou rozhodnutí dohledu přijímána, a přijímání úplných návrhů rozhodnutí navrhovaných Radou dohledu v rámci postupu neuplatnění námitek.

Zasedání a rozhodování

Rada guvernérů zpravidla zasedá dvakrát za měsíc v sídle ECB ve Frankfurtu nad Mohanem.

Rada guvernérů vyhodnocuje vývoj hospodářské a měnové situace a přijímá měnová rozhodnutí každých šest týdnů. Na ostatních zasedáních se Rada guvernérů zabývá především ostatními otázkami spojenými s úkoly a činností ECB a Eurosystému. V zájmu oddělení úkolů ECB týkajících se měnové politiky a jejích dalších úkolů od úkolů ECB v oblasti dohledu se příslušná jednání Rady guvernérů konají odděleně.

Měnová rozhodnutí jsou podrobně zdůvodněna na tiskové konferenci, která se koná jednou za šest týdnů. Tiskové konferenci předsedá prezident ECB, kterému asistuje její viceprezident.

Kromě toho zveřejňuje ECB pravidelné záznamy z měnověpolitických zasedání před datem dalšího zasedání.

Kalendář zasedání Rady guvernérů
Měnová rozhodnutí: podrobnější informace

Získejte více informací o rozhodování týkajícím se jednotného mechanismu dohledu.
Internetové stránky bankovního dohledu.

Jak probíhá rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů ECB?

Vstup Litvy do eurozóny 1. ledna 2015 vedl k systému hlasování, v němž se guvernéři národních centrálních bank v Radě guvernérů střídají ve výkonu hlasovacích práv.

V tomto textu odpovídá ECB na některé často kladené otázky, jak tento systém funguje a proč byl zaveden.

Vysvětlující stránka o rotaci hlasovacích práv
Úplný harmonogram – přehled

Členové

Christine Lagarde

Christine Lagardeová

prezidentka ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Philip R. Lane

Philip R. Lane

člen Výkonné rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonné rady ECB

životopis
Fabio Panetta

Fabio Panetta

člen Výkonné rady ECB

životopis
Isabel Schnabel

Isabel Schnabelová

členka Výkonné rady ECB

životopis
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

guvernér, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

prezident, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

guvernér, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

guvernér, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guvernér, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guvernér, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guvernér, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guvernér, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

guvernér, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

guvernér, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

předseda bankovní rady, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

guvernér, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

prezident, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

guvernér, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Mário Centeno

guvernér, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

guvernér, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

guvernér, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank