Rada guvernérov

Rada guvernérov je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB. Tvorí ju:

  • šesť členov Výkonnej rady a
  • guvernéri národných centrálnych bánk devätnástich krajín eurozóny.
The Governing Council

Rada guvernérov ECB

(jún 2018)

Úlohy

  • prijímať usmernenia a rozhodnutia potrebné na zabezpečovanie plnenia úloh zverených ECB a Eurosystému,
  • určovať menovú politiku eurozóny; patrí sem prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa cieľov menovej politiky, kľúčových úrokových sadzieb a tvorby menových rezerv Eurosystému, ako aj prijímanie usmernení potrebných na realizáciu týchto rozhodnutí.
  • v súvislosti s novými úlohami a povinnosťami ECB v oblasti bankového dohľadu: prijímať rozhodnutia týkajúce sa všeobecného rámca, na základe ktorého sa prijímajú rozhodnutia dohľadu, a prijímať konečné návrhy rozhodnutí predložené Radou pre dohľad v súlade s postupom vychádzajúcim z implicitného súhlasu.

Zasadania a rozhodnutia

Rada guvernérov zvyčajne zasadá dvakrát za mesiac v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Každých šesť týždňov Rada guvernérov hodnotí hospodársky a menový vývoj a prijíma rozhodnutia o menovej politike. Na ostatných zasadaniach prerokúva najmä otázky týkajúce sa iných úloh a povinností ECB a Eurosystému. V záujme oddelenia menovopolitických a iných úloh ECB od jej zodpovedností v oblasti dohľadu sa uskutočňujú osobitné zasadania Rady guvernérov.

Rozhodnutia o menovej politike sa podrobne zdôvodňujú na tlačovej konferencii, ktorá sa koná každých šesť týždňov. Tlačovej konferencii predsedá prezident ECB spolu s viceprezidentom.

Pred každým zasadaním venovaným menovej politike ECB taktiež zverejňuje pravidelnú správu z predchádzajúceho rokovania.

Podrobnejšie informácie o rozhodovacích postupoch v rámci jednotného mechanizmu dohľadu nájdete na stránke Bankový dohľad.

Ako funguje rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov ECB?

V dôsledku vstupu Litvy do eurozóny dňa 1. januára 2015 bol zavedený systém, na základe ktorého sa guvernéri národných centrálnych bánk vo výkone hlasovacích práv v Rade guvernérov striedajú.

ECB na tomto mieste odpovedá na najčastejšie otázky o tom, ako tento systém funguje a prečo bol zavedený.

Najčastejšie otázky o rotácii hlasovacích práv
Harmonogram rotácie hlasovacích práv

Členovia

Mario Draghi

Mario Draghi

prezident ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonnej rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Peter Praet

Peter Praet

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Jan Smets

Jan Smets

guvernér, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Jens Weidmann

Jens Weidmann

prezident, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

guvernér, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

guvernér, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guvernér, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guvernér, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guvernér, Banque de France

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guvernér, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadjiová

guvernérka, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

guvernér, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

predseda rady, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

guvernér, Banque centrale du Luxembourg

Mario Vella

Mario Vella

guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

prezident, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

guvernér, Oesterreichische Nationalbank

Carlos Costa

Carlos Costa

guvernér, Banco de Portugal

To be appointed

nevymenovaný

guvernér, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

guvernér, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank