Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov

1. decembra 2014

Čo znamená systém rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov ECB?

Rotačný systém sa týka rozdelenia hlasovacích práv medzi členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Rada guvernérov je najvyšší rozhodovací orgán ECB, ktorý zodpovedá za stanovovanie úrokových sadzieb a výkon menovej politiky. Pozostáva zo šiestich členov Výkonnej rady a guvernérov národných centrálnych bánk 20 krajín eurozóny. V dôsledku vstupu Litvy do eurozóny v roku 2015 došlo k zmene hlasovacích práv, ktorú Rada guvernérov predvídala už v decembri 2002.

Prečo je nutná rotácia hlasovacích práv?

Rotačný systém pomáha zachovať schopnosť Rady guvernérov konať, aj keď sa počet jej členov s každou novou krajinou eurozóny postupne zvyšuje. Zo zmlúv o Európskej únii vyplývala povinnosť rotačný systém zaviesť vtedy, keď počet guvernérov prekročí osemnásť, čo nastalo 1. januára 2015 pri vstupe Litvy do eurozóny.

Ktorí guvernéri majú v danom mesiaci hlasovacie práva a ktorí nie?

Krajiny eurozóny sú rozdelené do skupín na základe veľkosti ich ekonomík a ich finančných sektorov. Guvernéri národných centrálnych bánk boli zaradení do jednotlivých skupín na základe stanoveného poradia. Guvernéri prvých piatich krajín – v súčasnosti je to Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko – majú spolu štyri hlasovacie práva. Všetci ostatní (spolu 15 po vstupe Chorvátska dňa 1. januára 2023) majú spolu 11 hlasovacích práv. Guvernéri sa vo výkone hlasovacích práv každý mesiac striedajú.

Nebolo možné zavedenie nového režimu odložiť?

Nie, pretože by to predstavovalo porušenie zmlúv o EÚ. Pôvodné rozhodnutie síce odklad umožňovalo (kým krajín eurozóny nebude viac ako 18), ale táto možnosť už bola vyčerpaná. Ďalší odklad už možný nebol.

Do 1. januára 2015 platil princíp jedného hlasu na člena. V rotačnom systéme sú členovia Rady guvernérov rozdelení do troch rôznych skupín. Neovplyvňuje to diskusiu medzi členmi a rozhodovací proces?

Na zasadaniach sa zúčastňujú a rokujú všetci členovia Rady guvernérov, takže z hľadiska rokovania sa nič nezmenilo. Keďže Rada guvernérov prijíma väčšinu rozhodnutí na základe vzájomnej dohody a v duchu spolupráce, nezmenil sa ani rozhodovací proces. Princíp jedného hlasu na člena sa samozrejme vzťahuje len na tých, ktorí majú v danom okamihu hlasovacie právo.

Majú členovia Výkonnej rady stále hlasovacie práva?

Áno, členovia Výkonnej rady ECB majú stále hlasovacie práva.

Dá sa tento systém hlasovacích práv porovnať napríklad so systémom Federálneho rezervného systému v Spojených štátoch?

Systém, ktorý používa Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) Federálneho rezervného systému, je systému, ktorý používa ECB, veľmi podobný. FOMC má 12 členov s hlasovacím právom, z ktorých siedmi sú členovia Rady guvernérov so stálym hlasovacím právom, podobne ako členovia Výkonnej rady ECB v Rade guvernérov. Prezident Federálnej rezervnej banky v New Yorku má stále hlasovacie právo, prezidenti Federálnych rezervných bánk v Chicagu a Clevelande hlasujú každý druhý rok a prezidenti ostatných deviatich federálnych rezervných okresov hlasujú každý tretí rok. Na rozdiel od ročnej rotácie vo Federálnom rezervnom systéme hlasovacie práva členov Rady guvernérov ECB rotujú každý mesiac.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály