Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úlohy

Eurosystém, ktorý sa skladá z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, plní celý rad úloh s cieľom udržiavať cenovú stabilitu.

Náš cieľ

Našou hlavnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu, t. j. chrániť hodnotu eura. Cenová stabilita je nevyhnutným predpokladom hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest – dvoch z cieľov Európskej únie. Zároveň predstavuje najdôležitejší spôsob, akým môže menová politika prispievať k plneniu týchto dvoch cieľov.

Úlohy ECBÚlohy Eurosystému

Eurosystém zodpovedá za:

  • určovanie a výkon menovej politiky,
  • výkon devízových operácií,
  • držbu a spravovanie oficiálnych devízových rezerv krajín eurozóny,
  • podporu plynulého fungovania platobných systémov.

ECB plní konkrétne úlohy v nasledujúcich oblastiach: bankový dohľad, bankovky, štatistika, makroprudenciálna politika a finančná stabilita, ako aj medzinárodná a európska spolupráca.

Všetky stránky v tejto sekcii