Menu

Malta (od 1. januára 2008)

Fázy prechodu na novú menu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Dňa 10. júla 2007 Rada Európskej únie schválila žiadosť Malty o vstup do eurozóny k 1. januáru 2008.

1. januára 2008 sa zákonným platidlom na Malte stalo euro, ktoré nahradilo maltskú líru (MTL) v neodvolateľne stanovenom výmennom kurze 1 € = 0,429300 MTL. Včasné dodanie eurobankoviek a euromincí kvalifikovaným tretím osobám ešte pred 1. januárom 2008 pomohlo zabezpečiť hladký prechod na novú menu, zmiernilo logistickú záťaž a znížilo náklady spojené s duálnym obehom. Predzásobovanie bánk eurobankovkami sa začalo v prvom novembrovom týždni 2007, pričom dodávka euromincí sa začala o vyše mesiaca skôr, koncom septembra 2007. Časť z tejto hotovosti bola následne distribuovaná maloobchodu a iným podnikom (druhotné predzásobovanie). Úverové inštitúcie a ďalší autorizovaní distribútori okrem toho od 1. decembra 2007 predávali štartovacie balíčky euromincí maloobchodu a ďalším podnikom a od 10. decembra 2007 aj minibalíčky verejnosti. (Predzásobovanie eurobankovkami a euromincami upravuje usmernenie ECB/2006/9.)

Prechod na euro prebehol rýchlo a hladko.

Od 1. februára 2008 sa na Malte môže platiť len eurobankovkami a euromincami, maltské líry však budú úverové inštitúcie vymieňať v uvedenom pevnom kurze až do 31. marca 2008. Výmena bude pre bankových klientov bezplatná. Pre neklientov bude výmena obmedzená na 250 MTL na osobu. Central Bank of Malta bude bankovky a mince maltskej líry vymieňať aj naďalej (bankovky po dobu desiatich rokov a mince po dobu dvoch rokov potom, ako prestanú byť zákonným platidlom).

Bankovky maltskej líry spôsobilé na výmenu

Prehľad dôležitých dátumov

1. decembra 2007
Druhotné predzásobovanie podnikov
1. decembra 2007
Začiatok predaja štartovacích balíčkov eurových mincí podnikom
10. decembra 2007
Začiatok predaja minibalíčkov eurových mincí verejnosti
1. januára 2008
Konverzia účtov a zavedenie eurobankoviek a euromincí
31. januára 2008
Posledný deň platnosti bankoviek a mincí maltskej líry ako zákonného platidla
do 31. marca 2008
Bezplatná výmena bankoviek a mincí maltskej líry v úverových inštitúciách
1. februára 2010
Lehota na výmenu mincí maltskej líry v Central Bank of Malta
31. januára 2018
Lehota na výmenu bankoviek maltskej líry v Central Bank of Malta