European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyobrazenia bankoviek

Vyobrazenia eurových bankoviek je možné používať bez predchádzajúceho súhlasu, ak reprodukcie spĺňajú pravidlá ECB (stanovené najmä v článku 2 rozhodnutia ECB/2013/10). Uvedené pravidlá zabezpečujú, aby sa reprodukcie nedali pomýliť s pravými bankovkami, a tým pomáhajú zachovať dôveru v jednotnú menu.

Vyobrazenia bankoviek v nízkom rozlíšení na stiahnutie

Na stiahnutie sú k dispozícii komprimované súbory s vyobrazeniami bankoviek prvej série a série Európa v nízkom rozlíšení (72 dpi).

Vyobrazenia eurových bankoviek

Vyobrazenia bankoviek vo vysokom rozlíšení

V prípade opodstatneného profesionálneho záujmu o reprodukciu vyobrazení eurových bankoviek vo vysokom rozlíšení sa môžete obrátiť na adresu info@ecb.europa.eu, pričom je potrebné uviesť príslušný dôvod a nasledujúce údaje:

  • meno a kontaktné údaje,
  • informácie o podnikateľskej činnosti,
  • adresu internetovej stránky,
  • informácie o plánovanom použití vyobrazenia(-í).

Následne vás požiadame o vyplnenie a predloženie vyhlásenia o zachovaní dôvernosti, ktoré musí podpísať oprávnený zástupca vašej spoločnosti. Pokiaľ neuvediete, o ktoré konkrétne bankovky máte záujem, pošleme vám vyobrazenia aktuálne vydávaných, resp. verejnosti predstavených bankoviek série Európa (300 dpi, formát TIFF, s pretlačou „SPECIMEN“). Tieto obrazové súbory neaktivujú systém CDS. Všetky žiadosti sa spravidla spracúvajú do piatich pracovných dní od doručenia riadne vyplneného a podpísaného vyhlásenia o zachovaní dôvernosti.

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Falšovatelia peňazí pri zhotovovaní falzifikátov v čoraz väčšej miere využívajú digitálnu obrazovú techniku a softvér. Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek – medzinárodné zoskupenie viac než 30 centrálnych bánk vytvorené na podnet guvernérov centrálnych bánk krajín G10 – preto vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení chránených bankoviek. Systém dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru.

Pravidlá reprodukcie

Eurové bankovky

Tieto pravidlá prispievajú k integrite eurových bankoviek. Zabezpečujú, aby verejnosť dokázala odlíšiť pravé bankovky od reprodukcií.

Za predpokladu, že sa reprodukcie v reklamách alebo ilustráciách nedajú pomýliť s pravými bankovkami, môžu sa používať bez predchádzajúceho povolenia od ECB.

Podrobnejšie informácie:

Eurové mince

Kovové predmety, na ktorých sú nápisy „euro“ alebo „eurocent“, prípadne ktoré sa podobajú na eurové mince, by verejnosť mohla mylne považovať za zákonné platidlo.

Povolená je len výroba medailí a žetónov, ktoré sa nedajú pomýliť s pravými eurovými mincami.

Podrobnejšie informácie:

Všetky stránky v tejto sekcii