Používanie vyobrazení eurových bankoviek

Vyobrazenia eurových bankoviek je možné používať bez predchádzajúceho súhlasu, ak reprodukcie spĺňajú pravidlá ECB (stanovené najmä v článku 2 rozhodnutia ECB/2013/10). Uvedené pravidlá zabezpečujú, aby sa reprodukcie nedali pomýliť s pravými bankovkami, a tým pomáhajú zachovať dôveru v jednotnú menu.

Vyobrazenia bankoviek na stiahnutie

Image of euro banknotes

Na stiahnutie sú k dispozícii komprimované súbory s vyobrazeniami bankoviek prvej série a série Európa v nízkom rozlíšení (72 dpi).

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Falšovatelia peňazí pri zhotovovaní falzifikátov v čoraz väčšej miere využívajú digitálnu obrazovú techniku a softvér. Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek – medzinárodné zoskupenie viac než 30 centrálnych bánk vytvorené na podnet guvernérov centrálnych bánk krajín G10 – preto vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení chránených bankoviek. Systém dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru.

Reprodukcia vyobrazení bankoviek vo vysokom rozlíšení

V prípade opodstatneného profesionálneho záujmu o reprodukciu vyobrazení eurových bankoviek vo vysokom rozlíšení sa môžete obrátiť na adresu info@ecb.europa.eu, pričom je potrebné uviesť príslušný dôvod a nasledujúce údaje:

  • meno a kontaktné údaje
  • informácie o podnikateľskej činnosti
  • adresu internetovej stránky
  • informácie o plánovanom použití vyobrazenia/vyobrazení

Následne vás požiadame o vyplnenie a predloženie vyhlásenia o zachovaní dôvernosti, ktoré musí podpísať oprávnený zástupca vašej spoločnosti. Pokiaľ neuvediete, o ktoré konkrétne bankovky máte záujem, pošleme vám vyobrazenia aktuálne vydávaných, resp. verejnosti predstavených bankoviek série Európa (300 dpi, formát TIFF, s pretlačou „SPECIMEN“). Tieto obrazové súbory neaktivujú systém CDS. Všetky žiadosti sa spravidla spracúvajú do piatich pracovných dní od doručenia riadne vyplneného a podpísaného vyhlásenia o zachovaní dôvernosti.