Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Obrazové predlohy a pravidlá reprodukcie bankoviek

Používanie obrazových predlôh eurových bankoviek

Obrazové predlohy eurových bankoviek môžete používať bez predchádzajúceho súhlasu za predpokladu dodržania pravidiel reprodukcie bankoviek, ktoré stanovila ECB (predovšetkým článok 2 rozhodnutia ECB/2013/10). 

Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby si verejnosť nemohla reprodukcie pomýliť s pravými bankovkami. Vďaka tomu môžu byť eurové bankovky naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

Podmienky používania

Ak máte záujem použiť obrazové predlohy eurových bankoviek, ste povinní riadiť sa pravidlami reprodukcie stanovenými v rozhodnutí ECB/2013/10. Reprodukcia znamená fyzické alebo digitálne zobrazenie celej eurovej bankovky alebo jej časti, alebo častí jednotlivých prvkov jej výtvarného návrhu. Reprodukcie, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v rozhodnutí ECB/2013/10, sa považujú za zákonné, pretože nepredstavujú riziko, že by si ich široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurovými bankovkami.

Úplný opis príslušných kritérií je uvedený v rozhodnutí ECB/2013/10. Nasledujúca časť uvádza stručné vysvetlenie jednotlivých kritérií.

Vysvetlenie kritérií v prípade fyzických reprodukcií

1.
V prípade reprodukcie oboch strán eurovej bankovky reprodukcia nesmie mať rovnaké rozmery ako pravá bankovka. Veľkosť reprodukcie musí predstavovať aspoň 200 % dĺžky aj šírky alebo najviac 50 % dĺžky aj šírky príslušnej pravej eurovej bankovky.
2.
Podobne i v prípade reprodukcie jednej strany eurovej bankovky reprodukcia nesmie mať rovnaké rozmery ako pravá bankovka. Veľkosť reprodukcie musí predstavovať aspoň 125 % dĺžky aj šírky alebo najviac 75 % dĺžky aj šírky príslušnej pravej eurovej bankovky.
3.
V prípade reprodukcie časti lícnej alebo rubovej strany eurovej bankovky reprodukcia musí byť menšia ako 33 % lícnej alebo rubovej strany pravej bankovky.
4.
Fyzické reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu sú povolené, pokiaľ nie sú vyobrazené na pozadí, ktoré sa podobá bankovke.
5.
Fyzické reprodukcie eurových bankoviek sú povolené, ak sú vyrobené z materiálu, ktorý je jednoznačne odlišný od materiálu používaného na pravé eurové bankovky.

Vysvetlenie kritérií v prípade digitálnych reprodukcií

1.
Na reprodukcii musí byť zreteľnými hrubými znakmi (v písme Arial) uhlopriečne uvedený nápis „specimen“, ktorého farba je jasne odlišná od dominantnej farby príslušnej eurovej bankovky.
2.
Dĺžka nápisu „specimen“ musí predstavovať minimálne 75 % dĺžky reprodukcie a jeho výška musí byť minimálne 15 % šírky reprodukcie.
3.
Pri 100 % veľkosti pravej bankovky rozlíšenie elektronickej reprodukcie nesmie presiahnuť 72 dpi.
4.
Digitálne reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu sú povolené, pokiaľ nie sú vyobrazené na pozadí, ktoré sa podobá bankovke.Reprodukcie, ktoré nespĺňajú príslušné pravidlá, sa považujú za nezákonné. Zhotovitelia reprodukcií bankoviek sú osobne zodpovední za to, aby reprodukcie spĺňali kritériá stanovené v rozhodnutí ECB/2013/10.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich dokumentoch.

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Eurové bankovky sa vyrábajú pomocou pokročilých tlačových techník a vďaka kombinácii špičkových ochranných prvkov sa dajú ľahko rozoznať od falzifikátov.

Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) – medzinárodná skupina viac ako 30 centrálnych bánk– vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek, ktorý zabraňuje tomu, aby sa osobné počítače a zariadenia či softvér na digitálne spracovanie obrazu používali na falšovanie bankoviek.

Túto technológiu dobrovoľne zaviedli výrobcovia hardvéru a softvéru. Systém zabraňuje osobným počítačom a nástrojom na digitálne spracovanie obrazu snímať a reprodukovať chránené bankovky. Inými slovami, tlačiareň, skener alebo nástroj na digitálne spracovanie obrazu, ktorý tento systém používa, automaticky bráni kopírovaniu alebo tlačeniu bankoviek.

Táto technológia nesleduje používanie osobných počítačov či nástrojov na digitálne spracovanie obrazu. Viac informácií o skupine CBCDG a o regulácii používania obrazových predlôh bankoviek v iných krajinách nájdete na internetovej stránke CBCDG.

Obrazové predlohy bankoviek na stiahnutie

K dispozícii sú obrazové predlohy eurových bankoviek v nízkom rozlíšení (72 dpi).

Obrazové predlohy eurových bankoviek

V prípade záujmu o obrazové predlohy bankoviek vo vysokom rozlíšení nás s uvedením dôvodov svojho profesionálneho a opodstatneného záujmu kontaktujte na adrese Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu.

Uveďte aj tieto informácie:
  • meno a kontaktné údaje,
  • informácie o podnikateľskej činnosti,
  • internetová stránka spoločnosti,
  • ďalšie informácie o plánovanom použití obrazových predlôh.

Následne vás požiadame o vyplnenie a predloženie vyhlásenia o zachovaní dôvernosti, ktoré musí podpísať oprávnený zástupca vašej spoločnosti. Pokiaľ neuvediete, o ktoré konkrétne bankovky máte záujem, pošleme vám súbor obrazových predlôh všetkých dostupných nominálnych hodnôt bankoviek série Európa (300 dpi, formát TIFF (Tag Image File Format), s pretlačou „specimen“).

Pravidlá reprodukcie eurových mincí

Povolená je len výroba medailí a žetónov, ktoré sa nedajú pomýliť s pravými eurovými mincami. Kovové predmety, na ktorých sú nápisy „euro“ alebo „eurocent“, prípadne ktoré sa podobajú na eurové mince, by totiž verejnosť mohla mylne považovať za zákonné platidlo.

Informácie o pravidlách reprodukcie eurových mincí nájdete na internetovej stránke Európskej komisie, prípadne kontaktujte niektorý z príslušných vnútroštátnych orgánov jednotlivých krajín eurozóny.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich nariadeniach.


Potrebujete ďalšie informácie?

Všetky stránky v tejto sekcii