Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada guvernérov

Rada guvernérov je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB. Tvorí ju šesť členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

Rada guvernérov

(13. decembra 2023)

Úlohy

  • prijímať usmernenia a rozhodnutia potrebné na zabezpečovanie plnenia úloh zverených ECB a Eurosystému,
  • určovať menovú politiku eurozóny; patrí sem prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa cieľov menovej politiky, kľúčových úrokových sadzieb a tvorby menových rezerv Eurosystému, ako aj prijímanie usmernení potrebných na realizáciu týchto rozhodnutí.
  • v súvislosti s úlohami a povinnosťami ECB v oblasti bankového dohľadu: prijímať rozhodnutia týkajúce sa všeobecného rámca, na základe ktorého sa prijímajú rozhodnutia dohľadu, a prijímať konečné návrhy rozhodnutí predložené Radou pre dohľad v súlade s postupom vychádzajúcim z implicitného súhlasu.

Zasadania a rozhodnutia

Rada guvernérov zvyčajne zasadá dvakrát za mesiac. Každých šesť týždňov hodnotí hospodársky a menový vývoj a prijíma rozhodnutia o menovej politike. Na ostatných zasadaniach prerokúva najmä otázky týkajúce sa iných úloh a povinností ECB a Eurosystému. V záujme oddelenia menovopolitických a iných úloh ECB od jej zodpovedností v oblasti dohľadu sa uskutočňujú osobitné zasadania Rady guvernérov.

Rozhodnutia o menovej politike sa podrobne zdôvodňujú na tlačovej konferencii, ktorá sa koná každých šesť týždňov. Tlačovú konferenciu vedie prezident ECB spolu s viceprezidentom.

Kalendár zasadaní Rady guvernérov Rozhodnutia o menovej politike: bližšie informácie

Pred každým zasadaním venovaným menovej politike ECB taktiež zverejňuje pravidelné správy z predchádzajúceho rokovania.

Podrobnejšie informácie o rozhodovacích postupoch v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Ako funguje rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov ECB?

V dôsledku vstupu Litvy do eurozóny dňa 1. januára 2015 bol zavedený systém, na základe ktorého sa guvernéri národných centrálnych bánk vo výkone hlasovacích práv v Rade guvernérov striedajú.

ECB na tomto mieste odpovedá na najčastejšie otázky o tom, ako tento systém funguje a prečo bol zavedený.

Vysvetlenie rotácie hlasovacích práv Harmonogram rotácie hlasovacích práv

Členovia

Christine Lagardová

prezidentka ECB

Luis de Guindos

viceprezident ECB

Piero Cipollone

člen Výkonnej rady ECB

Frank Elderson

člen Výkonnej rady ECB

Philip R. Lane

člen Výkonnej rady ECB

Isabel Schnabelová

členka Výkonnej rady ECB

Pierre Wunsch

guvernér, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

prezident, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guvernér, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guvernér, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guvernér, Bank of Greece

nevymenovaný

guvernér, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guvernér, Banque de France

Boris Vujčić

guvernér, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

guvernér, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

guvernér, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guvernér, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predseda rady, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

guvernér, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

prezident, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guvernér, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

guvernér, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

guvernér, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guvernér, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank

Všetky stránky v tejto sekcii