Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu

EKP nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ. Nõukogusse kuuluvad kuus EKP juhatuse liiget ja euroala liikmesriikide keskpankade presidendid.

EKP nõukogu

(13. detsember 2023)

Ülesanded

  • võtta vastu EKP-le ja eurosüsteemile antud ülesannete täitmiseks vajalikke suuniseid ja otsuseid;
  • kujundada euroala rahapoliitikat. See hõlmab otsuseid, mis on seotud rahapoliitiliste eesmärkidega, baasintressimääradega ja valuutareservi eraldamisega eurosüsteemile, ning nende otsuste rakendamiseks vajalike suuniste kehtestamist;
  • EKP järelevalveülesannetega seoses vastu võtta otsuseid üldraamistiku kohta, mille alusel tehakse järelevalveotsuseid, ning vastuväidete mitteesitamise menetluse raames vastu võtta järelevalvenõukogu esitatud lõplikud otsuste eelnõud.

Istungid ja otsused

EKP nõukogu istungid toimuvad tavapäraselt kaks korda kuus. Nõukogu hindab majanduse ja rahanduse arengut ning võtab iga kuue nädala tagant vastu rahapoliitikat käsitleva otsuse. Teistel istungitel arutab nõukogu eelkõige EKP ja eurosüsteemi muude ülesannete ning kohustustega seotud küsimusi. Et tagada rahapoliitika ja muude ülesannete lahusus järelevalveülesannetest, arutatakse järelevalveküsimusi eraldi istungitel.

Rahapoliitilisi otsuseid selgitatakse üksikasjalikult iga kuue nädala tagant toimuval pressikonverentsil. Seda juhatab president, keda abistab asepresident.

EKP nõukogu istungite ajakava Taustteave rahapoliitiliste otsuste kohta

Peale selle avaldab EKP enne iga järgmist rahapoliitikaistungit korrapäraselt ülevaateid EKP nõukogu eelmistest rahapoliitikaistungitest.

Vaata lähemalt ühtse järelevalvemehhanismi otsustusmenetluste kohta.

Kuidas roteerub hääleõigus EKP nõukogus?

Pärast Leedu ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2015 käivitus süsteem, mille kohaselt EKP nõukogusse kuuluvad keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust kordamööda.

Artiklis selgitatakse, miks süsteem on kasutusele võetud ja kuidas see toimib.

EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsioon Hääleõiguste roteerumise täielik ajakava

Liikmed

Christine Lagarde

EKP president

Luis de Guindos

EKP asepresident

Piero Cipollone

EKP juhatuse liige

Frank Elderson

EKP juhatuse liige

Philip R. Lane

EKP juhatuse liige

Isabel Schnabel

EKP juhatuse liige

Pierre Wunsch

president, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

president, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

president, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

president, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

president, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

president, Banco de España

François Villeroy de Galhau

president, Banque de France

Boris Vujčić

president, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

president, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

president, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

president, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

juhatuse esimees, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

president, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

president, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

president, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

president, Österreichische Nationalbank

Mário Centeno

president, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

president, Banka Slovenije

Peter Kažimír

president, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

president, Suomen Pankki - Finlands Bank

Kõik selle jaotise teemad