Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP jälgib muutusi euroala ja Euroopa Liidu pangandussektoris ning muudes finantssektorites, et selgitada välja finantssüsteemi võimalikud nõrkused ning kontrollida süsteemi tugevust ja vastupidavust.

EKP täidab neid ülesandeid koos teiste eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankadega.

Võimalike süsteemsete riskide tekkega finantssüsteemis tegeletakse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kaudu. Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika peamine eesmärk on säilitada finantsstabiilsus.

Mis on finantsstabiilsus?

Finantsstabiilsus on seisund, kus finantsvahendajaid, -turge ja -turuinfrastruktuure hõlmav finantssüsteem suudab vastu seista šokkidele ja ettenägematutele muutustele finantstasakaalustamatuses.

See vähendab selliste finantsvahenduse protsessi tõrgete tekkimise tõenäosust, mis on piisavalt tõsised, et avaldada negatiivset mõju reaalsele majandustegevusele.

Fookuses finantsstabiilsus

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika eesmärk on:

  • vältida välisteguritest ja turuhäiretest tingitud ülemääraseid riske, et muuta finantstsükkel sujuvamaks (ajaline mõõde);
  • tugevdada finantssektori vastupanuvõimet ja piirata negatiivsete mõjude ülekandumist (läbilõikeline mõõde);
  • toetada kogu süsteemi hõlmavat finantsregulatsiooni väljavaadet, millega luuakse turuosaliste jaoks õiged stiimulid (struktuurne mõõde).

Kontaktrühmad

Banking Industry Dialogue (Dialoog pangandussektoriga) Chief Risk Officer Roundtable Financial Stability Contact Group (Finantsstabiilsuse kontaktrühm)

Olulised väljaanded

Kõik selle jaotise teemad