Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Milleks on digitaalne euro vajalik?

Digitaalne euro oleks sularaha kõrval täiendav maksevõimalus.


Inimeste makseharjumused muutuvad kiiresti ja euroala tarbijad eelistavad sularahamaksete asemel üha enam elektroonilisi makseviise.

Seepärast uurime üleilmselt tunnustatud turvalise digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid hüvesid, et kaitsta avaliku sektori raha rolli ja säilitada meie ühisvääringu usaldusväärsust.

Samal ajal on jätkuvalt tagatud, et kõikjal euroalal saab edaspidigi maksta ka sularahas.

Finantsinnovatsioon

Raha arengutee

Digiteerimine puudutab paljusid eluvaldkondi, nende hulgas ka raha. Sularaha jääb maksevahendina endiselt kättesaadavaks ja seda ei asendata muude makseviisidega. Selleks aga, et ühisraha püsiks tulevikukindel, peab see arenema kooskõlas kasutajate makse-eelistustega. Nii nagu sularaha praegu, toetaks digitaalne euro kaasavust ja privaatsust digiajastul.

Lihtsustab igapäevaelu

Digitaalne euro muudaks meie elu lihtsamaks, andes valikuvõimaluse teha makseid turvalise maksevahendiga, mida aktsepteeritakse kõigis euroala riikides. Nii nagu sularaha kasutamisel, oleksid ka digitaalses euros tehtavad maksed kogu euroalal tasuta.

Tugevam Euroopa

Digitaalne euro muudaks euroala tugevamaks. See toetaks Euroopa strateegilist autonoomiat ja rahapoliitilist suveräänsust, muutes meie maksekeskkonna konkurentsivõimelisemaks ja suurendades vastupanuvõimet Euroopa-välistele makseteenuste pakkujatele. Digitaalne euro looks ka aluse innovatsiooni arenguks erasektoris makseteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Keskpangaraha tähtsus

Mis on keskpangaraha?

EKPs loodavat raha nimetatakse keskpangarahaks. Inimeste rahataskutes olev sularaha on keskpangaraha. Tegelikult on pangatähed ja mündid praegu ainus üldsusele kättesaadav keskpangaraha.

Keskpangaraha nimetatakse ka avaliku sektori rahaks, sest seda emiteerib keskpank kui avalik-õiguslik asutus ning seega on see avaliku sektori poolt tagatud.

Mis on erasektori raha?

Raha loovad ka kommertspangad. See toimub näiteks siis, kui pangad väljastavad tarbijatele uusi laene ja kannavad need klientide pangakontodele. Seda liiki raha nimetatakse erasektori rahaks. See hõlmab ka klientide arvelduskonto saldosid ja kontodel olevaid sääste. Deebet- ja krediitkaardimaksed ning internetimakseteenuste kaudu tehtavad maksed on kõik erasektori raha ülekanded, sest selleks kasutatakse kommertspangas loodud raha.

Digitaalne euro aitab tasandada lõhet

Praegu puudub inimestel juurdepääs keskpangarahale digitaalsel kujul.

Meie eesmärk on kombineerida keskpangaraha pakutavaid hüvesid ja nüüdisajal kasutatavaid hõlpsaid makseviise. See võimaldaks meil pakkuda sularaha kõrval avaliku sektori raha ka elektroonilisel kujul. Seda saaks teha keskpanga digivääringu ehk digitaalse euro abil.

Kõik selle jaotise teemad