Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Euroopa Rahainstituut (1994–1998)

1992. aastal pandi Euroopa Liidu lepinguga (nn Maastrichti leping) paika tegevuskava ühisraha kasutuselevõtuks ja Euroopa Liidu keskpanga loomiseks. 1994. aasta jaanuaris asutati selle raames Euroopa Rahainstituut (ERI), mis kujutas endast vahepealset, kuid tähtsat sammu EKP loomise suunas. Erinevalt varasemast keskpankade presidentide komiteest oli ERI iseseisev juriidiline isik ning ta kasvas kiiresti nii organisatsioonina kui ka töötajate arvu poolest. Euroopa Rahainstituudil oli kaks presidenti: Alexandre Lamfalussy ja alates 1997. aasta juulist Willem Frederik Duisenberg. Duisenbergist sai 1998. aastal ka esimene EKP president. ERI president juhtis nõukogu, kuhu kuulusid veel asepresident ja ELi riikide keskpankade presidendid.

ERI kujundas nelja ja poole aasta jooksul kiirelt välja oma organisatsioonilise struktuuri. Enamik tööst tehti paralleelselt keskpankade ja ERI allkomiteedes, töörühmades ning rakkerühmades. Selline koostööl põhinev struktuur loodi keskpankade presidentide komitee perioodil.

Euroopa Rahainstituut keskendus eelkõige Euroopa Keskpankade Süsteemi, sealhulgas EKP ja uue vääringu loomisele. Samuti täitis ta teatavaid operatiivseid ülesandeid, asendades näiteks varem tegutsenud Euroopa Valuutakoostöö Fondi. ERI eesmärgid olid järgmised:

  • koordineerida paremini rahapoliitikat ELis;
  • tugevdada finantsstabiilsust;
  • täiustada ELis (piiriüleseid) maksesüsteeme;
  • töötada välja regulatiivne, organisatsiooniline ja logistiline raamistik;
  • sõnastada ühine rahapoliitiline strateegia euro kasutuselevõtuks;
  • teha ettevalmistusi ühtse rahaturu loomiseks.

ERI dokumendid käsitlevad ajavahemikus 1994–1998 tehtud ettevalmistavat ja organisatsioonilist tööd, näiteks töörühmade koosolekuid, haldus- ja organisatsioonilisi ülesandeid, maksesüsteemide ühtlustamisega seotud põhikohustusi, statistilisi meetodeid, rahapoliitikat, europangatähe kujundamist ja väljaandmist ning muid seotud teemasid.

Arhiivimaterjalide loend on koostamisel.

Üldsusele juba avalikustatud dokumendid on kättesaadavad avaliku dokumendiregistri asjaomases osas

Kõik selle jaotise teemad