Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahvusvaheline koostöö keskpankadega

EKP rahvusvaheline koostöö keskpankadega kajastab tema kui tähtsa keskpanga ja Euroopa Liidu institutsiooni rolli maailmamajanduses ja üleilmses finantssüsteemis. Koostöö keskmes on: 

G20 areneva turuga riikide keskpangad

Koostöö põhieesmärk on suurendada EKP ja partnerkeskpankade vastastikust teadlikkust ja arusaama üksteise tegevuspõhimõtetest ning nende aluseks olevatest kaalutlustest ja analüüsist. See kajastab G20 areneva turuga riikide kasvavat rolli maailmamajanduses ja üleilmses finantssüsteemis.

Seetõttu teeb EKP nende partneritega korrapärast koostööd, sageli vastastikuse mõistmise memorandumite alusel. Need on sõlmitud näiteks Hiina keskpanga (2008), Türgi keskpanga (2012), India keskpanga (2015) ja Brasiilia keskpangaga (2016).

Ülemaailmsed ja piirkondlikud institutsioonid

Rahvusvaheline koostöö ülemaailmsete ja piirkondlike institutsioonidega aitab levitada EKP poliitilisi sõnumeid ja tehnilist oskusteavet maailma eri regioonides.

EKP-l on struktureeritud suhted ka keskpankade koostöö valdkonnas tegutsevate teiste oluliste organisatsioonidega nii üleilmsel (Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS) ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)) kui ka regionaalsel tasandil (nt Araabia Valuutafond (AMF), Aafrika keskpankade ühendus (AACB), Ladina-Ameerika rahandusuuringute keskus (CEMLA), Kagu-Aasia keskpankade uuringu- ja koolituskeskus (SEACEN) ning Pärsia lahe riikide rahandusnõukogu (GMC)).

ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide keskpangad

EKP toetab ELiga ühinemist kaaluvate riikide keskpankade jõupingutusi oma organisatsiooni arendamisel ja parimate tavade kujundamisel. See aitab neil teha ettevalmistusi ühinemiseks EKPSiga (mis peab toimuma pärast kõnealuste riikide liitumist Euroopa Liiduga).

Keskpankadega tehtav rahvusvaheline koostöö on oluline vahend keskpankade institutsioonilise võimekuse parandamiseks, et nad suudaksid täita ELi ja rahvusvahelisi keskpanganduse standardeid.

EKP vastab ka teistelt keskpankadelt üle maailma saadud ühekordsetele rahvusvahelise koostöö taotlustele.

Koostöö raames jagatakse oskusteavet ja parimaid tavasid ning aidatakse parandada institutsioonilist võimekust. See hõlmab mitmesuguseid ettevõtmisi, nt kursusi ja seminare, töötajate lähetusi, ekspertide külastusi ja koolitusprogramme.

Eesmärk on tugevdada suhteid ELi-väliste keskpankadega ja edendada usaldusväärseid keskpangandustavasid, toetades seeläbi hinna- ja finantsstabiilsuse kindlustamist kogu maailmas. Samuti saab EKP koostöö käigus selgitada oma tegevuspõhimõtteid rahvusvahelisel tasandil.

EKPSis kooskõlastab rahvusvahelist koostööd keskpankade koostöö töörühm, kuhu kuuluvad EKP ja riikide keskpankade eksperdid. Töörühm tegutseb EKPSi rahvusvaheliste suhete komitee egiidi all.

2017. aasta detsembris avaldas töörühm dokumendi parimate tavade kohta, milles esitatakse EKPSi raames toimuva keskpankade rahvusvahelise koostöö põhjendused ja põhimõtted ning tuuakse näiteid koostöö vormidest.

  • Keskpankade rahvusvaheline koostöö: EKPSi parimad tavad

2020. aasta veebruaris esitas töörühm täiendava ülevaate rahvusvahelise koostöö hindamismeetodite kohta. See on välja töötatud EKPSi-ülese arutelu tulemusel, milles osalesid asjaomased töötajad ja eksperdid.

  • Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) rahvusvahelise koostöö hindamise meetodid

Kõik selle jaotise teemad