SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Internationalt centralbanksamarbejde

Det internationale centralbanksamarbejde afspejler ECB's rolle som en stor centralbank i den globale økonomi og det globale finansielle system og som en EU-institution. Samarbejdet har fokus på: 

Centralbanker i G20-vækstøkonomierne

Dette samarbejde har primært til formål at øge den gensidige bevidsthed om og forståelse af ECB's og de øvrige centralbankers politik samt de motiver og analyser, der ligger til grund. Det afspejler G20-vækstøkonomiernes voksende rolle i den globale økonomi og det globale finansielle system.

ECB samarbejder derfor regelmæssigt med disse partnere, ofte på grundlag af aftalememoranda, fx med centralbankerne i Kina (2008), Tyrkiet (2012), Indien (2015) og Brasilien (2016).

Globale og regionale institutioner

Samarbejdet med globale og regionale institutioner, som deltager i det internationale samarbejde, er med til at udbrede ECB's politiske budskaber og tekniske ekspertise i forskellige regioner verden over.

ECB opretholder strukturerede forbindelser med andre hovedleverandører inden for centralbanksamarbejde, både globalt – Den Internationale Betalingsbank (BIS) og Den Internationale Valutafond (IMF) – og med regionale strukturer som fx Arab Monetary Fund (AMF), Association of African Central Banks (AACB), Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA), South-East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) og Gulf Monetary Council (GMC).

Centralbanker i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande

ECB støtter opbygningen af institutioner og bedste praksis i centralbanker i lande med udsigt til EU-tiltrædelse. Den hjælper disse institutioner med forberedelserne til optagelse i ESCB (som er et krav, når landene er blevet medlem af EU).

Internationalt centralbanksamarbejde er et vigtigt redskab til at styrke centralbankernes institutionelle kapacitet til at sikre overholdelse af EU's og internationale centralbankstandarder.

Endvidere imødekommer ECB ad hoc-anmodninger om internationalt samarbejde fra centralbanker i hele verden.

Internationalt centralbanksamarbejde omfatter udveksling af ekspertise og bedste praksis samt kapacitetsopbygning. Det omfatter en bred vifte af aktiviteter, fx workshopper og seminarer, udstationering af personale, ekspertbesøg og uddannelsesprogrammer.

Formålet med samarbejdet er at styrke relationerne til centralbanker uden for EU og fremme sund centralbankpraksis, som kan bidrage til prisstabilitet og finansiel stabilitet i hele verden. Samarbejdet giver også ECB mulighed for at redegøre for sin politik i en international sammenhæng.

Working Group on Central Bank Cooperation koordinerer det internationale samarbejde inden for ESCB. Arbejdsgruppen består af eksperter fra ECB og nationale centralbanker og arbejder inden for ESCB's Komite for Internationale Relationers regi.

I december 2017 offentliggjorde arbejdsgruppen et dokument med bedste praksis, som gennemgår baggrunden for og principperne bag aktiviteterne i ESCB's internationale centralbanksamarbejde samt eksempler på disse aktiviteter.

  • Internationalt centralbanksamarbejde: Bedste praksis inden for ESCB

I februar 2020 gav arbejdsgruppen et yderligere indblik i sin tilgang til evalueringen af aktiviteter inden for internationalt samarbejde. Dette indblik er resultatet af drøftelser i hele ESCB blandt de ansatte, der deltager i aktiviteterne.

  • Approaches to Evaluating the International Cooperation Activities of the European System of Central Banks (ESCB)

Alle sider i dette afsnit