SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Klima- og naturplan 2024-2025 kort fortalt

Vi har gjort status på vores fremskridt siden vores klimadagsorden 2022 og har besluttet at udbygge vores arbejde med klimaændringerne. 

I 2024 og 2025 vil vi fokusere på tre områder:

  1. konsekvenserne af den grønne omstilling
  2. klimaændringernes fysiske indvirkning
  3. den risiko, som naturtab og -forringelse udgør for økonomien.

Vores arbejde med klima og natur

Hvorfor er det relevant for ECB?

Højere temperaturer, storme eller tørke – men også skovrydning, jorderosion eller tab af bestøvende insekter – kan medføre højere priser og i sidste ende inflation. Prisstabilitet og finansiel stabilitet kan kun bevares, hvis klimaet og naturen er stabile.

Derfor er klimaændringer vigtige

Hvad gør vi ved det?

I tråd med vores tre strategiske mål går vores arbejde med klimaændringer ind i en ny fase med vores klima- og naturplan 2024-2025 som grundlag. Planen bygger på erfaringer og skitserer, hvor vi udbygger vores indsats, og den identificerer tre fokusområder for vores aktiviteter.

Dyk dybere ned i vores klima- og naturplan 2024-2025

Hvor sætter vi ind med en større indsats?

I forlængelse af vores handlingsplan 2021, klimadagsorden 2022 og tilsynsprioriteter for 2024-2026 udbygger vi vores arbejde med:

Makroøkonomisk analyse og pengepolitik

Vi forbedrer vores analyseværktøjer, så vi får en bedre forståelse af den makroøkonomiske indvirkning af klimaændringer og omstillingen, og vi forbedrer styringen af klimarisici på Eurosystemets balance.

Banktilsyn og finansiel stabilitet

Vi indarbejder klima- og miljørisici som en tilsynsprioritet for 2024-2026 og videreudvikler vores ramme for klimarelaterede risici for den finansielle stabilitet.

Klimarelaterede data

Vi fortsætter med at arbejde for at opnå flere og bedre data om klimarisici og naturforringelse.

Betalinger, pengesedler og markedsinfrastruktur

Vi fortsætter med at reducere miljøaftrykket fra Eurosystemets sedler og udvider miljøaftrykshensyn til også at omfatte andre betalingsmidler og markedsinfrastrukturer.

Miljøresultatet af vores egne operationer og porteføljer

Vi bestræber os på at reducere miljøaftrykket fra vores egne operationer og ikke-pengepolitiske porteføljer og fortsætter vores engagement i at oplyse om fremskridtene med vores klimarbejde.

Hvilke områder fokuserer vi på i 2024 og 2025?

1. Vi navigerer igennem omstillingen

En grønnere økonomi vil bidrage til prisstabilitet og finansiel stabilitet. En forsinket omstilling vil blive dyrere. Vi undersøger fortsat, hvad omstillingen betyder for økonomien og det finansielle system, og vi overvejer fortsat, hvordan vi kan støtte den inden for vores mandat.

2. Vi vurderer klimaændringernes fysiske indvirkning

Ekstremt vejr påvirker økonomien og medfører højere priser. En forståelse af klimaændringernes indvirkning har stor betydning for vores arbejde som centralbank og tilsynsmyndighed. Vi deler også vores forskning for at hjælpe alle økonomiske aktører med at træffe velfunderede beslutninger og tilpasse sig.

3. Vi undersøger naturrelaterede risici

Vores økonomi er afhængig af naturen og kan ikke eksistere uden den. Derfor udgør naturforringelse finansielle risici. Vi skal således vurdere naturforringelsens konsekvenser – og samspil med klimaet – i forfølgelsen af vores mandat.

Se også

Se, hvad vi har gjort indtil videre:

Alle sider i dette afsnit