SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor er klimaændringer vigtige for ECB?

07. november 2022

Klimaændringer er vigtige for ECB, fordi de påvirker:

  • økonomien, som igen påvirker vores mål om at holde priserne stabile
  • de banker, vi fører tilsyn med for at holde dem sikre og sunde
  • vores egen risikoeksponering.

Hvordan påvirker klimaændringerne vores økonomi?

Klimaændringer medfører to former for risici for vores økonomi: fysiske risici og omstillingsrisici.

Hvad er fysiske risici?

Fysiske risici er en direkte følge af klimaændringer, fx når storme eller oversvømmelser beskadiger boliger og veje eller ødelægger afgrøder. Sådanne begivenheder er blevet hyppigere og alvorligere i de seneste årtier og påvirker flere og flere dele af økonomien.

Mere langsigtede forandringer såsom ændrede regnmønstre og stigende temperaturer kan også forstyrre industrier og landbrug. Hvis der ikke gøres noget for at bremse ændringerne, vil virkningerne kun blive værre.

Hvad er omstillingsrisici?

En reduktion af CO2-emissionerne er afgørende for at bremse og undgå de værste klimaændringer. Derfor har EU forpligtet sig til en økonomi med netto-nuludledning inden udgangen af 2050. For at nå målet er vi nødt til at gøre alle vores økonomiske aktiviteter grønnere, herunder hvordan vi producerer varer og tjenesteydelser, hvordan vi rejser, og hvordan vi får vores fødevarer. Omstillingen til en grønnere økonomi kan give gode muligheder, fx nye arbejdspladser og et sundere miljø.

Men den indebærer også risici, især hvis politikker til fremme af mere bæredygtige aktiviteter gennemføres for hurtigt, og virksomheder og mennesker ikke har tid nok til at tilpasse sig. Virksomheder kan gå konkurs, folk kan miste deres job, og værdien af finansielle aktiver kan falde. Det kan være resultatet af ny lovgivning, ændrede forbrugerpræferencer og teknologisk innovation, som gør produkter, der ikke er miljøvenlige, forældede. Disse risici kaldes "omstillingsrisici".

Hvorfor er det så vigtigt for ECB?

I ECB har vi en stærk interesse i at håndtere klimarisici inden for vores mandat. Klimaændringer har indflydelse på, hvordan vi holder priserne stabile, hvordan vi fører tilsyn med bankerne, og hvordan vi styrer vores egen eksponering over for klimarisici.

Hvordan påvirker klimaændringerne priserne?

Klimaændringerne påvirker økonomien og dermed også priserne. Tørke og naturbrande kan ødelægge høsten. Oversvømmelser og lav vandstand kan forstyrre transportsystemer og forsyningskæder, hvilket koster virksomhederne dyrt. Sådanne hændelser kan også have afsmittende virkninger på de finansielle markeder, hvor ustabiliteten så kan sprede sig. Alt dette kan påvirke priserne og dermed vores evne til at holde dem stabile.

Politikker, der tilskynder til grønnere aktiviteter, har også indflydelse på, hvor meget tingene koster. Tilskud til investeringer i grøn energi eller afgifter på kul, olie og gas kan påvirke økonomien og priserne.

Hvordan påvirker klimaændringerne de banker, vi fører tilsyn med?

En af bankernes vigtigste opgaver er at yde lån til deres kunder, herunder til virksomheder. Hvis en virksomhed rammes af en oversvømmelse, kan den få økonomiske problemer. Måske kan den ikke tilbagebetale sine lån – og det vil også være negativt for banken.

Derfor skal vi sikre, at bankerne er opmærksomme på deres klimarisici, fx høj eksponering over for kulstofintensive sektorer eller kunder i områder, der mest sandsynligt vil blive påvirket af klimaændringerne. Vi anmoder bankerne om at tage højde for disse risici i deres strategi, ledelse og risikostyring.

Hvordan påvirker klimaændringerne vores balance?

Vi er også nødt til at tage hånd om vores egen eksponering for klimarisici. Klimaændringer kan påvirke de aktiver, vi ligger inde med, og den sikkerhed, vi accepterer for lån til banker. Vi er nødt til at styre disse risici ordentligt og mindske dem.

Hvad gør ECB ved det?

Vi er ikke de vigtigste aktører i omstillingen til en grønnere økonomi. Det er regeringerne og parlamenterne, der har førertrøjen på, men vi er fast besluttede på at gøre vores til at håndtere klimaændringer inden for vores mandat.

Vi er i gang med at gennemføre en handlingsplan for at indarbejde klimaændringer i vores pengepolitik og har gjort klimaændringer til en nøgleprioritet i vores tilsynsopgave. Vi forbedrer vores modeller, kvaliteten af de data, vi bruger, og hvordan vi styrer vores egne risici.

Vi ønsker at fremme bredere adfærdsændringer. Vores regler kan tilskynde bankerne til at være mere bevidste om klimarisici i forbindelse med deres aktiver, til at være mere åbne om dem og til at fortælle os om dem på en konsekvent måde. Hvis bankerne og virksomhederne er mere bevidste om klimarisici og tilstræber større gennemsigtighed om virkningerne, kan alle tage behørigt højde for dette og sætte de rigtige priser på. Vi deler også vores ekspertise og erfaringer for at tilskynde andre til at gøre deres til at bekæmpe klimaændringer.