Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zakaj so podnebne spremembe pomembna tema za ECB?

7. november 2022

Podnebne spremembe so za nas v ECB pomembne, ker vplivajo na:

  • gospodarstvo, kar po drugi strani vpliva na naš cilj, da ohranjamo cene stabilne;
  • banke, ki jih nadziramo, da so še naprej varne in trdne;
  • lastno izpostavljenost tveganju.

Kako podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo?

Podnebne spremembe izpostavljajo gospodarstvo dvema vrstama tveganj: fizičnim tveganjem in tranzicijskim tveganjem.

Kaj so fizična tveganja?

Fizična tveganja so neposredno posledica podnebnih sprememb, na primer kadar nevihte ali poplave poškodujejo domove in ulice ali uničijo pridelke. Ti dogodki so v zadnjih desetletjih postali vse pogostejši in vse intenzivnejši ter vplivajo na vse več segmentov gospodarstva.

Poleg tega lahko dolgoročne spremembe, kot so drugačni vzorci padavin in vse višje temperature, povzročijo tudi motnje v industriji in kmetijstvu. Če ne bomo ukrepali, da upočasnimo te spremembe, bodo njihove posledice le še hujše.

Kaj so tranzicijska tveganja?

Ključni dejavnik, da upočasnimo in preprečimo najhujše podnebne spremembe, je zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. EU se je zato zavezala, da bo do leta 2050 postala ogljično nevtralno gospodarstvo. Za dosego tega cilja moramo ozeleniti vse gospodarske dejavnosti, vključno s tem, kako proizvajamo izdelke in storitve, kako potujemo in kako se prehranjujemo. S prehodom v bolj zeleno gospodarstvo se lahko odprejo velike priložnosti, kot so nova delovna mesta in bolj zdravo okolje.

Toda prehod prinaša tudi tveganja, zlasti če se politike za spodbujanje bolj trajnostnih dejavnosti izvajajo prehitro, podjetja in ljudje pa nimajo dovolj časa, da se prilagodijo. Podjetja bi lahko propadla, ljudje bi lahko izgubili službo, vrednost finančnega premoženja pa bi se lahko zmanjšala. Do tega bi lahko prišlo zaradi novih predpisov, spremenjenih želja potrošnikov in tehnoloških inovacij, zaradi katerih bi okolju neprijazni izdelki postali zastareli. Ta tveganja se imenujejo »tranzicijska tveganja«.

Zakaj je torej to pomembna tema za ECB?

V ECB nam je zelo pomembno, da v okviru svojega mandata prispevamo k obvladovanju podnebnih tveganj. Podnebne spremembe vplivajo na to, kako ohranjamo cene stabilne, kako nadziramo banke in kako upravljamo svojo izpostavljenost podnebnim tveganjem.

Kako podnebne spremembe vplivajo na cene?

Podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo in s tem tudi na cene. Suše in požari lahko uničijo pridelke. Poplave in nizki vodostaji lahko povzročijo motnje v prometnih sistemih in dobavnih verigah, kar predstavlja visoke stroške za podjetja. Takšni dogodki lahko prizadenejo tudi finančne trge, posledično pa se lahko razširi tudi nestabilnost. Vse to lahko vpliva na cene in s tem na našo sposobnost, da ohranjamo cenovno stabilnost.

Politike, katerih namen je spodbujati bolj zelene dejavnosti, vplivajo tudi na to, koliko stvari stanejo. Subvencije za naložbe v zeleno energijo ali davki na premog, nafto in plin lahko vplivajo na gospodarstvo in cene.

Kako podnebne spremembe vplivajo na banke, ki jih nadziramo?

Ena glavnih nalog bank je dajanje posojil komitentom, med drugim tudi podjetjem. Če bi eno od teh podjetij prizadela poplava, bi se lahko znašlo v finančnih težavah. Lahko bi se zgodilo, da ne bi moglo odplačevati svojih posojil, kar bi negativno vplivalo tudi na banko.

Zato moramo zagotoviti, da se banke zavedajo svojih podnebnih tveganj, kot so velika izpostavljenost ogljično intenzivnim sektorjem ali komitentom na območjih, ki so najbolj prizadeta zaradi podnebnih sprememb. Od bank zahtevamo, da ta tveganja upoštevajo pri svoji strategiji, notranjem upravljanju in vodenju ter upravljanju tveganj.

Kako podnebne spremembe vplivajo na našo bilanco stanja?

Pozornost moramo nameniti tudi lastni izpostavljenosti podnebnim tveganjem. Podnebne spremembe lahko vplivajo na premoženje v bilanci stanja in na finančno premoženje, ki ga sprejemamo kot zavarovanje, ko bankam dajemo posojila. Ta tveganja moramo ustrezno upravljati in jih zmanjševati.

Kako se ECB odziva na to problematiko?

Pri prehodu v bolj zeleno gospodarstvo nismo glavni akterji. Vodilno vlogo imajo vlade in parlamenti, vendar smo v okviru svojega mandata tudi mi zavezani k sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam.

Izvajamo akcijski načrt, po katerem problematiko podnebnih sprememb vključujemo v denarno politiko, podnebne spremembe pa smo določili kot eno od glavnih prednostnih nalog, ki jo imamo v vlogi nadzornika. Izboljšujemo modele, kakovost uporabljenih podatkov in načine upravljanja lastnih tveganj.

Spodbujati želimo širše spremembe v ravnanju gospodarskih subjektov. Naša pravila spodbujajo banke, da se bolj zavedajo podnebnih tveganj, ki jih prinaša premoženje v bilanci stanja, da so glede tega bolj odprte in da nas o tem konsistentno obveščajo. Če se banke in podjetja bolj zavedajo podnebnih tveganj in so bolj transparenta glede njihovih posledic, jih lahko vsakdo ustrezno upošteva in določi njihovo pravo ceno. Svoje strokovno znanje in pridobljena spoznanja delimo tudi z drugimi, da bi jih spodbudili k sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam.

PODNEBNE SPREMEMBE IN ECB

Več