Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc ECB rūp klimata pārmaiņas?

07.11.2022.

Mums ECB rūp klimata pārmaiņas, jo tās ietekmē:

  • tautsaimniecību, kas savukārt ietekmē mūsu mērķi nodrošināt cenu stabilitāti;
  • bankas, kuras mēs uzraugām, lai nodrošinātu to drošību un stabilitāti;
  • mūsu pašu pakļautību riskam.

Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu tautsaimniecību?

Klimata pārmaiņas rada divu veidu risku mūsu tautsaimniecībai – fiziskos un pārejas riskus.

Ko nozīmē fiziskie riski?

Fiziskos riskus tieši izraisa klimata pārmaiņas, piemēram, vētras vai plūdi, kas nodara kaitējumu ēkām un ielām vai iznīcina kultūraugus. Pēdējās desmitgadēs šie notikumi kļuvuši biežāki un smagāki un skar arvien lielāku daļu tautsaimniecības.

Arī ilgtermiņa pārmaiņas, piemēram, nokrišņu režīma maiņa un temperatūras paaugstināšanās, var radīt traucējumus rūpniecībā un lauksaimniecībā. Ja netiks veikti pasākumi, lai palēninātu šīs pārmaiņas, to ietekme tikai pastiprināsies.

Ko nozīmē pārejas riski?

Ir būtiski samazināt oglekļa emisijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu tempu un smagumu. Tāpēc ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam pāriet uz neto nulles emisijas saimniecisko darbību. Lai sasniegtu šo mērķi, mums ir jāpanāk, lai visas saimnieciskās darbības būtu videi draudzīgākas, tostarp preču un pakalpojumu ražošana, ceļošana un pārtikas iegūšana. Pāreja uz zaļāku tautsaimniecību var sniegt lieliskas iespējas, piemēram, jaunas darbvietas un veselīgāku vidi.

Taču šī pāreja rada arī riskus, jo īpaši, ja pārāk ātri tiek īstenota politika, kas stimulē ilgtspējīgāku darbību, un uzņēmumiem un iedzīvotājiem nav laika tai pielāgoties. Uzņēmumiem var nākties pārtraukt darbību, cilvēki var zaudēt darbu, un finanšu aktīvu vērtība var samazināties. To var izraisīt jauns regulējums, patērētāju prioritāšu maiņa un tehnoloģiskie jauninājumi, kā rezultātā videi kaitīgi produkti kļūst neizmantojami. Šos riskus dēvē par pārejas riskiem.

Kāpēc tas ir svarīgi ECB?

Mēs ECB esam ļoti ieinteresēti savu pilnvaru ietvaros novērst klimata riskus. Klimata pārmaiņas ietekmē to, kā mēs nodrošinām cenu stabilitāti, uzraugām bankas un pārvaldām savu pakļautību klimata riskiem.

Kā klimata pārmaiņas ietekmē cenas?

Klimata pārmaiņas ietekmē tautsaimniecību un tādējādi – arī cenas. Sausums un meža ugunsgrēki var izpostīt ražu. Plūdi un zems ūdens līmenis var izraisīt transporta sistēmu un piegādes ķēžu traucējumus, strauji palielinot uzņēmumu izmaksas. Šādi notikumi var arī izraisīt ķēdes reakciju finanšu tirgos, un tā rezultātā var pieaugt nestabilitāte. Tas viss var ietekmēt cenas un līdz ar to arī mūsu spēju nodrošināt to stabilitāti.

Politika, kas izstrādāta, lai veicinātu videi draudzīgākas darbības, ietekmē arī izmaksas. Subsīdijas ieguldījumiem zaļajā enerģijā vai nodokļi par oglēm, naftu un gāzi var ietekmēt tautsaimniecību un cenas.

Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu uzraudzītās bankas?

Viens no galvenajiem bankas uzdevumiem ir izsniegt aizdevumus klientiem, t.sk. uzņēmumiem. Ja kāds no šiem uzņēmumiem cieš plūdos, tas var nonākt finansiālās grūtībās. Šis uzņēmums, iespējams, nevarēs atmaksāt savus aizņēmumus, un tas negatīvi ietekmēs arī banku.

Tāpēc mums jāpārliecinās, ka bankas apzinās savus klimata pārmaiņu riskus, piemēram, lielu darījumu apjomu ar nozarēm, kas rada augstas oglekļa emisijas, vai klientiem teritorijās, kuras, visticamāk, skars klimata pārmaiņas. Mēs aicinām bankas ņemt vērā šos riskus savā stratēģijā, pārvaldībā un risku vadībā.

Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu bilanci?

Mums jāņem vērā, ka arī paši esam pakļauti klimata riskiem. Klimata pārmaiņas var ietekmēt mūsu turējumā esošos aktīvus un nodrošinājumu, ko pieņemam kā garantiju par bankām izsniegtajiem aizdevumiem. Mums šie riski ir pienācīgi jāpārvalda un jāsamazina.

Ko ECB dara šajā jautājumā?

Mēs neesam galvenie spēlētāji pārejā uz zaļāku tautsaimniecību. Šo procesu vada valdības un parlamenti, bet mēs esam apņēmušies savu pilnvaru ietvaros piedalīties cīņā pret klimata pārmaiņām.

Mēs īstenojam rīcības plānu, lai ietvertu klimata pārmaiņas mūsu monetārajā politikā, un esam noteikuši klimata pārmaiņas par vienu no galvenajām uzraudzības prioritātēm. Mēs uzlabojam savus modeļus, izmantoto datu kvalitāti un veidu, kā pārvaldām savus riskus.

Mēs vēlamies veicināt plašākas uzvedības pārmaiņas. Mūsu noteikumi var mudināt bankas labāk apzināties ar to turējumā esošajiem aktīviem saistītos klimata riskus, būt atklātākām un konsekventi mūs informēt par tiem. Ja bankas un uzņēmumi labāk apzinās klimata riskus un nodrošina lielāku caurredzamību attiecībā uz to ietekmi, ikviens var tos pienācīgi ņemt vērā un noteikt to precīzas izmaksas. Mēs arī dalāmies ar zināšanām un gūtajām atziņām, lai iedrošinātu citus iesaistīties cīņā pret klimata pārmaiņām.

KLIMATA PĀRMAIŅAS UN ECB

Uzziniet vairāk