Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce sunt importante schimbările climatice pentru BCE?

7 noiembrie 2022

Schimbările climatice sunt importante pentru noi, la BCE, întrucât afectează:

  • economia, care, la rândul ei, influențează obiectivul nostru privind menținerea stabilității prețurilor;
  • băncile pe care le supraveghem pentru a le menține sigure și solide;
  • propria noastră expunere la riscuri.

În ce mod afectează schimbările climatice economia noastră?

Schimbările climatice generează două tipuri de riscuri la adresa economiei noastre: riscuri fizice și riscuri de tranziție.

Ce sunt riscurile fizice?

Riscurile fizice sunt rezultatul direct al schimbărilor climatice, de exemplu atunci când furtunile sau inundațiile deteriorează locuințele și străzile sau distrug recoltele. Aceste evenimente au devenit mai frecvente și mai severe în ultimele decenii și afectează tot mai multe părți ale economiei.

De asemenea, schimbările pe termen mai lung, precum modificarea tiparelor de precipitații și creșterea temperaturilor, pot perturba sectoarele industriale și agricultura. Dacă nu se iau măsuri pentru a încetini aceste schimbări, efectele lor se vor agrava.

Ce sunt riscurile de tranziție?

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon este esențială pentru încetinirea și evitarea efectelor celor mai devastatoare ale schimbărilor climatice. Din acest motiv, UE s-a angajat să asigure, până în anul 2050, o economie neutră din punct de vedere climatic. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie ca toate activitățile noastre economice să devină mai ecologice, inclusiv modul în care producem bunuri și servicii, în care călătorim și în care ne alimentăm. Trecerea la o economie mai ecologică poate oferi oportunități deosebite, cum ar fi crearea de noi locuri de muncă și un mediu mai sănătos.

Însă această schimbare implică și riscuri, în special dacă politicile de încurajare a unor activități mai durabile sunt puse în aplicare prea rapid, iar companiile și populația nu au suficient timp să se adapteze. Firmele și-ar putea înceta activitatea, oamenii și-ar putea pierde locurile de muncă, iar valoarea activelor financiare ar putea scădea. Această situație poate fi rezultatul noilor reglementări, al modificării preferințelor consumatorilor și al inovațiilor tehnologice care aruncă în desuetudine produsele dăunătoare mediului. Aceste riscuri sunt denumite „riscuri de tranziție”.

Așadar, de ce sunt importante schimbările climatice pentru BCE?

La BCE, suntem puternic interesați să combatem riscurile legate de schimbările climatice în cadrul mandatului nostru. Schimbările climatice afectează modul în care menținem prețurile stabile, în care supraveghem băncile și în care ne gestionăm propria expunere la riscurile climatice.

Cum influențează schimbările climatice prețurile?

Schimbările climatice afectează economia și, implicit, prețurile. Secetele și incendiile forestiere pot distruge recolte. Inundațiile și nivelul scăzut al apelor pot perturba sistemele de transport și lanțurile de aprovizionare, cu costuri vertiginoase pentru companii. Astfel de evenimente pot avea, de asemenea, efecte de domino asupra piețelor financiare, generând propagarea instabilității. Toate acestea pot avea un impact asupra prețurilor și, prin urmare, asupra capacității noastre de a le menține stabile.

Politicile de încurajare a unor activități mai ecologice influențează, de asemenea, costurile. Subvențiile pentru investițiile în energie verde sau impozitele pe cărbune, petrol și gaze naturale pot avea un impact asupra economiei și asupra prețurilor.

Cum afectează schimbările climatice băncile pe care le supraveghem?

Una dintre principalele misiuni ale unei bănci este acordarea de împrumuturi clienților săi, inclusiv companiilor. Dacă una dintre aceste companii este afectată de o inundație, aceasta s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare și ar putea să nu fie în măsură să își ramburseze împrumuturile, ceea ce ar avea un efect negativ și asupra băncii.

Din acest motiv, trebuie să ne asigurăm că băncile sunt conștiente de riscurile proprii legate de schimbările climatice, cum ar fi expunerea semnificativă la sectoare cu emisii ridicate de dioxid de carbon sau la clienți situați în zone care vor fi cel mai probabil afectate de schimbările climatice. Solicităm băncilor să țină seama de aceste riscuri în strategia, guvernanța și gestionarea riscurilor lor.

În ce mod afectează schimbările climatice bilanțul nostru?

Trebuie să ne preocupăm, de asemenea, de propria noastră expunere la riscurile climatice. Schimbările climatice pot avea un impact asupra activelor pe care le deținem și asupra garanțiilor pe care le acceptăm atunci când acordăm împrumuturi băncilor. Trebuie să gestionăm în mod corespunzător aceste riscuri și să le reducem.

Ce măsuri adoptă BCE în această privință?

Nu suntem actorii principali în tranziția către o economie mai ecologică. În frunte se află autoritățile guvernamentale și parlamentele, dar ne angajăm să ne îndeplinim misiunea care ne revine în combaterea schimbărilor climatice, în limitele mandatului nostru.

Implementăm un plan de acțiune pentru a integra schimbările climatice în politica noastră monetară și am inclus schimbările climatice printre prioritățile principale în îndeplinirea rolului nostru de autoritate de supraveghere. Optimizăm modelele noastre, calitatea datelor pe care le utilizăm și modul în care ne gestionăm propriile riscuri.

Dorim să promovăm schimbări de comportament mai ample. Normele noastre pot încuraja băncile să fie mai conștiente de riscurile climatice legate de activele pe care le dețin, să fie mai deschise cu privire la acestea și să ne informeze cu consecvență despre ele. Dacă băncile și companiile sunt mai conștiente de riscurile climatice și mai transparente cu privire la efectele lor, oricine poate ține seama în mod corespunzător de acestea și poate calcula în mod corect costurile acestora. Ne împărtășim și noi expertiza și învățămintele desprinse, pentru a-i încuraja pe alții să își aducă contribuția la combaterea schimbărilor climatice.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI BCE

Mai mult