Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kodėl klimato kaita svarbi ECB?

2022 m. lapkričio 7 d.

Klimato kaita yra svarbi ECB, nes ji daro poveikį:

  • ekonomikai, o ekonomika turi įtakos mūsų tikslui palaikyti kainų stabilumą;
  • bankams, kuriuos prižiūrime, kad jie būtų saugūs ir patikimi;
  • mūsų pačių patiriamai rizikai.

Kaip klimato kaita veikia mūsų ekonomiką?

Klimato kaita mūsų ekonomikai kelia dvejopą riziką: fizinę ir perėjimo.

Kas yra fizinė rizika?

Klimato kaita kelia tiesioginę fizinę riziką, pavyzdžiui, kai per audras ar potvynius padaroma žala pastatams ir gatvėms ar suniokojamas derlius. Pastaraisiais dešimtmečiais tokie įvykiai tampa vis dažnesni, padaro vis daugiau žalos ir paveikia vis daugiau ekonomikos sričių.

Be to, dėl ilgesnio laikotarpio pokyčių, pavyzdžiui, kintančio lietingumo ir kylančios temperatūros, gali sutrikti pramonės ir žemės ūkio veikla. Nesiimant veiksmų šiems pokyčiams lėtinti, jų padariniai tik didės.

Kas yra perėjimo rizika?

Pagrindinis būdas lėtinti klimato kaitą ir išvengti blogiausių jos padarinių yra mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį. Todėl ES įsipareigojo iki 2050 m. pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos. Kad pasiektume šį tikslą, turime užtikrinti, kad visa mūsų ekonominė veikla, įskaitant tai, kaip gaminame prekes ir teikiame paslaugas, kaip keliaujame ir kuo maitinamės, taptų ekologiškesnė. Perėjimas prie žalesnės ekonomikos gali suteikti puikių galimybių, pavyzdžiui, kurti naujas darbo vietas ir sveikesnę aplinką.

Tačiau tokiems pokyčiams būdinga ir tam tikra rizika, ypač jei politika, kuria skatinama tvaresnė veikla, įgyvendinama pernelyg greitai, o įmonės ir žmonės neturi pakankamai laiko prie jos prisitaikyti. Įmonėms gali tekti pasitraukti iš verslo, žmonės gali prarasti darbą, o finansinio turto vertė gali sumažėti. To priežastis gali būti naujas reglamentavimas, kintantys vartotojų prioritetai ir technologinės naujovės, dėl kurių atsisakoma aplinkai nepalankių produktų. Tokia rizika vadinama „perėjimo rizika“.

Kodėl tai svarbu ECB?

ECB yra labai svarbu pagal savo įgaliojimus mažinti su klimatu susijusią riziką. Klimato kaita daro poveikį tam, kaip palaikome kainų stabilumą, prižiūrime bankus ir valdome savo pačių patiriamą su klimatu susijusią riziką.

Kaip klimato kaita veikia kainas?

Klimato kaita daro poveikį ekonomikai, todėl veikia ir kainas. Sausros ir gamtos gaisrai gali suniokoti derlių. Potvyniai ir žemas vandens lygis gali sutrikdyti transporto sistemas ir tiekimo grandines, o įmonėms tai gali kainuoti labai brangiai. Tokie įvykiai taip pat gali sukelti grandininį poveikį finansų rinkose ir dėl to gali išplisti nestabilumas. Visa tai gali turėti įtakos kainoms, taigi ir mūsų pajėgumui jas išlaikyti stabilias.

Politika, kuria siekiama skatinti ekologiškesnę veiklą, irgi turi įtakos kainoms. Ekonomiką ir kainas gali paveikti subsidijos investicijoms į žaliąją energiją arba anglies, naftos ir dujų apmokestinimas.

Kaip klimato kaita veikia mūsų prižiūrimus bankus?

Viena iš pagrindinių banko užduočių – teikti paskolas savo klientams, įskaitant įmones. Jei viena iš tokių įmonių nukentės dėl potvynio, jai gali kilti finansinių sunkumų. Ji gali nebebūti pajėgi grąžinti savo paskolų, o tai neigiamai paveiktų ir banką.

Todėl turime užtikrinti, kad bankai suprastų savo su klimato kaita susijusią riziką, pavyzdžiui, žinotų, kad turi didelių pozicijų intensyvia tarša anglies dioksidu pasižyminčiuose sektoriuose ar didelių pozicijų, susijusių klientais, esančiais vietovėse, kuriose yra didelė klimato kaitos padarinių tikimybė. Prašome bankų atsižvelgti į šią riziką savo strategijose, vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemose.

Kaip klimato kaita veikia mūsų balansą?

Turime pasirūpinti ir savo pačių patiriama su klimato kaita susijusia rizika. Klimato kaita gali paveikti mūsų turimą turtą ir turtą, kurį priimame kaip įkaitą, kai teikiame paskolas bankams. Šią riziką turime tinkamai valdyti ir mažinti.

Ką ECB daro šioje srityje?

Mes nesame pagrindiniai perėjimo prie žalesnės ekonomikos proceso dalyviai. Tam vadovauja vyriausybės ir parlamentai, tačiau mes esame įsipareigoję pagal mums suteiktus įgaliojimus prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Įgyvendiname veiksmų planą, pagal kurį kovos su klimato kaita aspektus įtraukiame į savo pinigų politiką. Kova su klimato kaita yra vienas iš pagrindinių mūsų, kaip priežiūros institucijos, prioritetų. Tobuliname savo modelius, mūsų naudojamų duomenų kokybę ir tai, kaip valdome savo pačių riziką.

Norime paskatinti platesnius elgesio pokyčius. Mūsų taisyklės gali paskatinti bankus labiau atkreipti dėmesį į su klimatu susijusią riziką, kuria pasižymi jų turimas turtas, ir mus atviriau bei nuosekliai apie ją informuoti. Jei bankai ir įmonės geriau suvoks su klimatu susijusią riziką ir skaidriau informuos apie jos poveikį, tuomet kiekvienas galės tinkamai į ją atsižvelgti ir tinkamai ją įkainoti. Mes taip pat dalijamės savo patirtimi ir įgytomis žiniomis, kad paskatintume ir kitus pagal savo kompetenciją prisidėti prie kovos su klimato kaita.