Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Dlaczego EBC interesuje się zmianą klimatu?

7 listopada 2022

Zmiana klimatu ma znaczenie dla EBC, ponieważ wpływa na:

  • gospodarkę, a co za tym idzie – na nasz cel, jakim jest utrzymywanie stabilności cen
  • banki, które nadzorujemy, żeby zapewnić ich bezpieczeństwo i dobrą kondycję
  • naszą ekspozycję na ryzyko.

Jak zmiana klimatu wpływa na gospodarkę?

Zmiana klimatu stwarza dwojakie ryzyko dla gospodarki: ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia.

Co to jest ryzyko fizyczne?

Ryzyko fizyczne wynika bezpośrednio ze zmiany klimatu, np. gdy burza lub powódź uszkadza domy i ulice bądź niszczy uprawy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat takie zdarzenia stały się częstsze, przybrały na sile i oddziałują na coraz większą część gospodarki.

Poza tym długofalowe zmiany – np. zmieniający się rozkład opadów i wzrost temperatur – mogą zaburzać funkcjonowanie przemysłu i rolnictwa. Bez podjęcia działań spowalniających te procesy ich skutki będą się tylko pogarszać.

Co to jest ryzyko przejścia?

Dla spowolnienia i uniknięcia najgorszego scenariusza związanego ze zmianą klimatu kluczowe znaczenie ma ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dlatego UE zobowiązała się do stworzenia do 2050 roku gospodarki o zerowej emisji netto. W tym celu cała nasza aktywność gospodarcza musi się stać bardziej ekologiczna. Dotyczy to m.in. tego, jak wytwarzamy towary i usługi, jak podróżujemy i jak się odżywiamy. Ekologizacja gospodarki może stwarzać ogromne możliwości, w tym nowe miejsca pracy i zdrowsze środowisko.

Ta zmiana wiąże się jednak również z zagrożeniami, zwłaszcza gdy polityka na rzecz zrównoważonej aktywności jest wdrażana zbyt szybko, a przedsiębiorstwa i społeczeństwo nie mają wystarczająco dużo czasu na adaptację. Przedsiębiorstwa mogą zaprzestać działalności, ludzie – stracić pracę, a wartość aktywów finansowych może się obniżyć. Mogą do tego doprowadzić nowe przepisy, zmiany preferencji konsumentów i innowacje technologiczne, które powodują, że produkty szkodliwe dla środowiska stają się przestarzałe. Jest to tzw. ryzyko przejścia.

Dlaczego jest to ważne dla EBC?

W EBC jesteśmy bardzo zainteresowani tematem ryzyka klimatycznego – w zakresie zgodnym z naszym mandatem. Zmiana klimatu wpływa na to, jak utrzymujemy stabilność cen, jak nadzorujemy banki i jak zarządzamy swoją ekspozycją na ryzyko klimatyczne.

Jak zmiana klimatu wpływa na ceny?

Zmiana klimatu wpływa na gospodarkę i w związku z tym także na ceny. Susza i pożar mogą doszczętnie zniszczyć uprawy. Powódź i niski stan wód mogą doprowadzić do zaburzeń w transporcie i łańcuchach dostaw, za co słono płacą przedsiębiorstwa. Takie zdarzenia mogą też wywołać efekt domina na rynkach finansowych, czego skutkiem może być rozprzestrzeniająca się destabilizacja. Wszystko to może mieć wpływ na ceny, a tym samym na naszą zdolność utrzymania ich stabilności.

Na ceny oddziałuje również polityka transformacji ekologicznej. Dotacje na inwestycje w zieloną energię lub podatki od węgla, ropy i gazu mogą mieć przełożenie na gospodarkę i ceny.

Jak zmiana klimatu wpływa na nadzorowane przez nas banki?

Do głównych zadań banku komercyjnego należy udzielanie kredytów klientom, w tym przedsiębiorstwom. Jeśli jakieś przedsiębiorstwo ucierpi na skutek powodzi, może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Może nie być w stanie spłacać zaciągniętych kredytów, a to wiązałoby się z negatywnymi konsekwencjami dla banku.

Dlatego musimy zadbać o to, żeby banki były świadome ryzyka klimatycznego, obejmującego np. dużą ekspozycję na sektory wysokoemisyjne lub klientów z obszarów najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu. Zwracamy się do banków, żeby uwzględniały te czynniki ryzyka w swoich strategiach, zarządzaniu wewnętrznym i zarządzaniu ryzykiem.

Jak zmiana klimatu wpływa na bilans EBC?

My także jesteśmy narażeni na ryzyko klimatyczne i musimy sobie z nim radzić. Zmiana klimatu może mieć wpływ na nasze zasoby aktywów i zabezpieczenia, które przyjmujemy przy udzielaniu kredytów bankom. Musimy odpowiednio zarządzać tym ryzykiem i je ograniczać.

Jakie działania podejmuje EBC w tej dziedzinie?

W transformacji ekologicznej nie odgrywamy pierwszoplanowej roli. Przypada ona rządom i parlamentom. Jesteśmy jednak zdeterminowani, żeby w granicach swojego mandatu wnieść wkład w przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Wdrażamy plan działania mający na celu włączenie do naszej polityki pieniężnej problematyki zmiany klimatu, która została już uwzględniona wśród naszych priorytetów nadzorczych. Poprawiamy nasze modele, jakość wykorzystywanych danych i sposób zarządzania własnym ryzykiem.

Chcemy szerzej propagować zmiany zachowań. Dzięki naszym zasadom banki mogą zwiększyć świadomość ryzyka klimatycznego związanego z posiadanymi aktywami oraz otwarcie i konsekwentnie informować nas o nim. Jeśli banki i przedsiębiorstwa będą bardziej świadome tego ryzyka i przejrzyste co do jego skutków, wszyscy będą mogli je odpowiednio uwzględniać i wyceniać. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, żeby zachęcić innych do wniesienia wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu.

EBC A ZMIANA KLIMATU

Więcej na ten temat