Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przejrzystość

Definicja

Zasada przejrzystości oznacza, że bank centralny udostępnia rynkom i opinii publicznej wszelkie istotne informacje na temat swej strategii, ocen i decyzji w sprawie prowadzonej polityki, a także na temat swych procedur, w sposób otwarty, jasny i w odpowiednim terminie.

Obecnie większość banków centralnych, w tym EBC, uważa zasadę przejrzystości za kwestię o fundamentalnym znaczeniu. Dotyczy to w szczególności ram prowadzonej polityki pieniężnej. EBC uważa skuteczną komunikację z opinią publiczną za kwestię priorytetową.

Przejrzystość polityki pieniężnej EBC

Zasada przejrzystości ułatwia opinii publicznej zrozumienie polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC. Lepsze rozumienie czyni zaś tę politykę bardziej wiarygodną i skuteczną. Zasada przejrzystości oznacza, że EBC wyjaśnia, jak rozumie powierzone mu obowiązki, oraz otwarcie prezentuje cele swej polityki.

Wiarygodność

EBC buduje wiarygodność poprzez jasne wypowiadanie się na temat powierzonych mu zadań oraz sposobu ich realizacji. Dopóki opinia publiczna będzie przekonana, że EBC ma możliwość i wolę, by realizować powierzone mu zadania, oczekiwania cenowe pozostaną mocno zakotwiczone. Celowi temu służą zwłaszcza regularne komunikaty na temat dokonywanej przez bank centralny oceny sytuacji gospodarczej. Pomocne jest również otwarte i realistyczne informowanie przez bank centralny o możliwościach polityki pieniężnej, a także – w jeszcze większym stopniu – o jej ograniczeniach.

Zdyscyplinowanie

Determinacja, by stosować zasadę przejrzystości, narzuca decydentom dyscyplinę, która gwarantuje, że ich decyzje i wyjaśnienia w sprawie prowadzonej polityki będą konsekwentne. Umożliwienie opinii publicznej wglądu w działania z zakresu polityki pieniężnej zachęca organy decyzyjne do jak najlepszego wypełniania udzielonego im mandatu.

Przewidywalność

EBC publicznie ogłasza swoją strategię polityki pieniężnej i regularnie informuje o swej ocenie zmian w sytuacji gospodarczej. Pomaga to rynkom rozpoznać wzór reakcji polityki monetarnej na rozwój sytuacji gospodarczej i wstrząsy gospodarcze. Dzięki temu w perspektywie średnioterminowej posunięcia w zakresie polityki pieniężnej stają się bardziej przewidywalne dla rynków. W konsekwencji można dokładniej i efektywniej kształtować oczekiwania rynkowe.

Jeśli uczestnicy rynku mogą zasadniczo przewidzieć reakcje banku centralnego, są w stanie szybko uwzględnić zmiany polityki pieniężnej w zmiennych finansowych. Pozwala to skrócić proces transmisji impulsów polityki pieniężnej na decyzje inwestycyjne i konsumpcyjne, przyspieszając tym samym niezbędne korekty gospodarcze, co zwiększa skuteczność polityki pieniężnej.

Wszystkie strony w tej sekcji