Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i czterej inni członkowie.

Wszystkich członków mianuje Rada Europejska kwalifikowaną większością głosów.

Skład Zarządu

(listopad 2023)

Obowiązki

  • Przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów
  • Realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz przekazywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro
  • Zarządzanie bieżącą działalnością EBC
  • Wykonywanie określonych uprawnień przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym

Kadencje

Członkowie Zarządu są powoływani na nieodnawialną ośmioletnią kadencję. Jedynym wyjątkiem był pierwszy Zarząd z 1998, w którym kadencje były różnej długości, żeby potem cały skład nie zmienił się w jednym roku.

Oś czasu: kadencje byłych i obecnych członków Zarządu

Wszystkie strony w tej sekcji