Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Direktionen

Direktionen består av ordföranden, vice ordföranden och fyra andra ledamöter.

Alla ledamöter utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet.

Ledamöterna i direktionen

(november 2023)

Ansvarsområden

  • Förbereder ECB-rådets sammanträden.
  • Genomför penningpolitiken i euroområdet i enlighet med specificerade riktlinjer och ECB-rådets beslut. Ger euroområdets nationella centralbanker nödvändiga anvisningar.
  • Leder ECB:s löpande arbete.
  • Utövar vissa befogenheter som ECB-rådet delegerat till direktionen. Dessa inkluderar att utfärda regler och förordningar.

Mandatperiod

Ledamöterna i direktionen utses för en mandattid om åtta år, som inte kan förlängas. De ledamöter som utsågs till den första direktionen fick undantagsvis olika långa mandat för att inte alla ledamöter skulle sluta samtidigt.

Tidslinje: tidigare och nuvarande direktionsledamöter
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt