Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitiska redogörelser

Redogörelserna behandlar ECB-rådets penningpolitiska sammanträden, som normalt hålls var sjätte vecka. De innehåller en genomgång av finansiell, ekonomisk och monetär utveckling och olika policyalternativ samt en sammanfattning av diskussioner och beslut.
Redogörelserna publiceras normalt fyra veckor efter sammanträdena.

Nästa publicering:
4 juli 2024

Penningpolitiska beslut Penningpolitiska utlåtanden och utskrifter av frågestunden Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden Rotationssystem för rösträtter – ECB-rådets ledamöter

Andra språkversioner: franska, tyska

Alla sidor i detta avsnitt