Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Monetairbeleidsverslagen

De verslagen hebben betrekking op de monetairbeleidsvergaderingen van de Raad van Bestuur, die gewoonlijk elke zes weken worden gehouden. Zo'n verslag bevat een overzicht van de financiële, economische en monetaire ontwikkelingen en beleidsopties en ook een samenvatting van het besprokene en de besluiten.
Het verslag wordt doorgaans vier weken na de betreffende vergadering gepubliceerd.

Het volgende verslag:
4 juli 2024

Monetairbeleidsbeslissingen Monetairbeleidsverklaringen en transcripten van de vragen en antwoorden Vergaderschema van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad De roulatie van stemrechten in de Raad van Bestuur van de ECB

Andere beschikbare talen: Frans, Duits

Alle pagina's in dit deel