Menu

Malta (sinds 1 januari 2008)

De fasen van de overgang op de chartale euro

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Op 10 juli 2007 willigde de Raad van de Europese Unie (EU) het verzoek van Malta in om op 1 januari 2008 deel uit te maken van het eurogebied.

Op 1 januari 2008 werd de euro (EUR) wettig betaalmiddel in Malta en verving daarmee de Maltese lira (MTL) tegen de onherroepelijke vaste wisselkoers van €1 = MTL 0,429300. De tijdige distributie vooraf van de chartale euro aan professionele derden vóór 1 januari 2008 droeg bij aan een soepele overgang, en hielp de logistieke last te verlichten en de kosten van het tegelijkertijd in omloop hebben van twee munten te verminderen. De distributie vooraf van eurobankbiljetten aan banken ("frontloading") begon in de eerste week van november 2007, terwijl de distributie van de munten ruim een maand eerder, namelijk eind september 2007, van start was gegaan. Een gedeelte van dit chartale geld werd doorgegeven aan detaillisten en andere bedrijven ("sub-frontloading"). Daarnaast begonnen kredietinstellingen en andere geautoriseerde distributeurs vanaf 1 december 2007 zogeheten "starter kits" met euromunten te verkopen aan detaillisten en andere bedrijven, en vanaf 10 december 2007 zogeheten "mini kits" aan het grote publiek. De distributie vooraf van eurobankbiljetten en euromunten wordt gereguleerd door ECB Richtsnoer ECB/2006/9.

De overgang op de chartale euro is voorspoedig en snel verlopen.

Vanaf 1 februari 2008 kunnen in Malta uitsluitend eurobankbiljetten en euromunten worden gebruikt voor contante betalingen, maar kredietinstellingen zullen tot 31 maart 2008 Maltese lira's kosteloos kunnen omwisselen tegen de onherroepelijke vaste omrekeningskoers. Voor bankcliënten zal deze dienstverlening gratis zijn; niet-cliënten zullen alleen een maximaal bedrag van MTL 250 per persoon kunnen omwisselen. Nadat de Maltese lirabankbiljetten en liramunten zijn opgehouden wettig betaalmiddel te zijn, zal men deze gedurende een periode van tien jaar (voor bankbiljetten) en twee jaar (voor munten) bij de Central Bank of Malta kunnen blijven omwisselen.

Maltese lirabankbiljetten die in aanmerking komen voor inwisseling

Belangrijkste data van de overgang in een oogopslag

1 december 2007
"Sub-frontloading" aan bedrijven
1 december 2007
Verkoop van "starter kits" met euromunten aan bedrijven
10 december 2007
Verkoop van "mini kits" met euromunten aan het grote publiek
1 januari 2008
Conversie van bankrekeningen en invoering van de eurobankbiljetten en euromunten
31 januari 2008
De laatste dag waarop de Maltese lirabankbiljetten en liramunten wettig betaalmiddel zijn
tot 31 maart 2008
Uiterste termijn voor het kosteloos inwisselen van Maltese lirabankbiljetten en liramunten bij kredietinstellingen
1 februari 2010
Uiterste termijn voor het inwisselen van Maltese liramunten bij de Central Bank of Malta
31 januari 2018
Uiterste termijn voor het inwisselen van Maltese lirabankbiljetten bij de Central Bank of Malta