Menu

Estland (sinds 1 januari 2011)

De fasen van de overgang op de chartale euro

Eesti Pank

Op 13 juli 2010 heeft de Raad van de Europese Unie het verzoek van Estland om op 1 januari 2011 deel uit te gaan maken van het eurogebied, ingewilligd. Op die dag is Estland toegetreden tot het eurogebied en kwam de euro in de plaats van de kroon tegen een vaste wisselkoers van € 1 = EEK 15,6466. Twee weken lang zullen beide munten in omloop zijn, waarbij wisselgeld normaal gesproken in euro wordt teruggegeven.

Vanaf 15 januari 2011 is de kroon niet langer wettig betaalmiddel.

Uiterlijk vanaf december 2010 kunnen kroonbankbiljetten bij banken gratis worden ingewisseld voor euro's. Van 1 januari tot en met 30 juni 2011 kunnen kroonbiljetten én -munten worden omgewisseld bij alle banken die contant geld verstrekken. Tot en met 31 december 2011 kan dit verder nog bij een beperkt aantal bankkantoren.

Bij de Estste centrale bank (Eesti Pank) kan ook in de toekomst onbeperkt elk bedrag in kronen (biljetten én munten) voor euro's worden omgewisseld.

Sinds 1 juli 2010 werden de prijzen bij winkels en bedrijven in zowel kronen als euro's vermeld. Via TV-spotjes, folders, posters en ander materiaal is aan de bevolking van Estland praktische informatie verschaft over de eurobankbiljetten en euromunten.

Inwisselen van Estse kroon-bankbiljetten bij de nationale centrale banken

Estse kroon-bankbiljetten kunnen op de volgende locaties worden ingewisseld:

Bij Eesti Pank

Eesti Pank wisselt Estse kroon-bankbiljetten en -munten in onbeperkte hoeveelheden en voor onbeperkte tijd in voor euro, tegen nominale waarde. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bij andere nationale centrale banken van het eurogebied

De nationale centrale banken van de EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd (zie hieronder) zullen Estse kroon-bankbiljetten van 1 januari tot en met 28 februari 2011 inwisselen voor euro, tegen nominale waarde.

Het bedrag is beperkt tot €1.000 voor een bepaalde partij/transactie op één dag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Belangrijkste data van de overgang in een oogopslag

15 september 2010
"Frontloading" van munten
15 september 2010
"Sub-frontloading" van munten
15 november 2010
"Frontloading" van bankbiljetten
1 december 2010
"Sub-frontloading" van bankbiljetten
1 december 2010
Kosteloos inwisselen van kronen bij kredietinstellingen
1 januari 2011
Conversie van bankrekeningen naar de euro
14 januari 2011
Laatste dag waarop beide munten in omloop zijn
15 januari 2011
Eurobankbiljetten en -munten worden enig wettig betaalmiddel
31 december 2011
Uiterste termijn voor het inwisselen van kroonmunten bij banken
31 december 2011
Uiterste termijn voor het inwisselen van kroonbankbiljetten bij banken
onbeperkt
Uiterste termijn voor het inwisselen van kroonbankbiljetten en -munten bij Eesti Pank