Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Zo pakken wij onze strategische klimaatdoelstellingen aan

Om onze strategische klimaatdoelstellingen te halen en om doelgerichte en effectieve beslissingen te kunnen nemen, is eerst een goede analyse nodig van de impact van klimaatverandering. Hiervoor hebben we degelijke gegevens en modellen nodig.

Klimaatrisico’s zijn bijzonder lastig te meten en in modellen te vatten, omdat ze zich op de lange termijn voordoen. Bovendien hebben ze betrekking op de hele wereld, zijn ze niet-lineair en vertonen ze een hoge mate van onzekerheid. Niettemin toont onderzoek aan dat er nu actie nodig is.

Hoe gaat de ECB deze uitdaging aan?

We hanteren een driesporenaanpak om onze klimaatdoelstellingen te halen. Zo kunnen we meteen maatregelen nemen maar daarbij ook onze kennis uitbreiden en op basis daarvan ons beleid bijsturen.

We VERBETEREN de klimaatgegevens

We streven ernaar de kwaliteit en kwantiteit van klimaatgegevens te verbeteren waar we maar kunnen en hebben voor de financiële sector daarom een eerste set klimaatindicatoren samengesteld.

We VERSTERKEN onze analyses

Door verbetering van de klimaatgegevens versterken we ook onze macro-economische modellen, scenarioanalyses en risicobeoordelingen. Zo kunnen we klimaatrisico’s maar ook kansen in verband met de transitie naar een groene economie beter inschatten en integreren.

En doordat wij ons inzicht vergroten, kunnen we uiteindelijk ook beter onderbouwde beleidsbeslissingen nemen.

We PASSEN ons beleid AAN

Op basis van onze analyses passen we ons beleid aan waar we daar mogelijkheden toe zien, inclusief in onze bedrijfsobligaties, onze eigen beleggingen en onze eigen ecologische voetafdruk.

Onze klimaatgegevens en modellen verbeteren voortdurend en op basis daarvan passen we ons beleid ook aan. Dit betekent dat onze klimaatstrategie zich in de loop der tijd verder ontwikkelt en verbetert.

Alle pagina's in dit deel