European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de taken en werkzaamheden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) beschreven. Verder wordt gerapporteerd over het monetaire beleid van het Eurosysteem. Het verslag wordt doorgaans gepubliceerd in april van het jaar daarna en wordt tijdens een openbare hoorzitting door een directielid van de ECB aan het Europees Parlement gepresenteerd.

2021

in kerncijfers

+5,3%

De economie herstelde zich

Na de forse krimp in 2020 als gevolg van de pandemie is het reële bbp van het eurogebied in 2021 met 5,3% gestegen, aangezien de coronasituatie verbeterde en de beperkende maatregelen geleidelijk werden versoepeld.

Meer informatie
2%

De ECB voerde een symmetrische inflatiedoelstelling van 2% in

Bij de evaluatie van haar strategie heeft de ECB haar prijsstabiliteitsdoelstelling geherformuleerd als een symmetrische inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn

Meer informatie
7,6%

Een duurzame en verantwoorde beleggingsstrategie voor portefeuilles die geen verband houden met het monetair beleid

Het aandeel van groene effecten in de eigenmiddelenportefeuille van de ECB is in 2021 verdubbeld tot 7,6%. In het personeelspensioenfonds zijn de benchmarks voor aandelen en bedrijfsobligaties vervangen door koolstofarme equivalenten, waardoor de koolstofvoetafdruk van de portefeuilles aanzienlijk is verkleind.

Meer informatie

Presentatie voor het Europees Parlement

Lees de toespraak van Luis de Guindos naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag voor de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Lees de toespraak

Volledig verslag

Kijk terug op wat de ECB het afgelopen jaar heeft gedaan en op onze inschatting van de economie.

Lees het volledige verslag

Jaarstukken

In de jaarstukken leest u over de financiële positie van de ECB en de resultaten van onze activiteiten. Die jaarstukken vormen een onderdeel van ons jaarverslag maar worden eerder gepubliceerd, in februari. Bekijk onze jongste en eerdere publicaties.

Jaarstukken
ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Rapportageverplichting

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid.

Verantwoordingsplicht

Webcasts

De president en andere directieleden van de ECB verschijnen regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel