Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de taken en werkzaamheden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) beschreven. Verder wordt gerapporteerd over het monetaire beleid van het Eurosysteem. Het verslag wordt doorgaans gepubliceerd in april van het jaar daarna en wordt tijdens een openbare hoorzitting door een directielid van de ECB aan het Europees Parlement gepresenteerd.

2020

in kerncijfers

-6,6%

De economie is gekrompen door de coronacrisis

De economische bedrijvigheid in het eurogebied heeft zich in 2020 als gevolg van de pandemie ongelijkmatig ontwikkeld. Er was sprake van een sterke krimp in het eerste halfjaar van 2020 en van een gedeeltelijk herstel in de tweede jaarhelft. Per saldo is het bbp met 6,6% gedaald ten opzichte van 2019.

Meer informatie
0,3%

De inflatie daalde in 2020

Ook de prijsontwikkeling werd sterk door de pandemie beïnvloed: gemiddeld is de inflatie in het eurogebied afgenomen tot 0,3% in 2020, in vergelijking met 1,2% in 2019.

Meer informatie
€ 2,2 biljoen

Extra liquiditeit ondersteunde bedrijven en huishoudens

De centralebankliquiditeit in de banksector is met € 2,2 biljoen gestegen. Een en ander was te danken aan de maatregelen van de ECB om het financieringsklimaat in de economie te ondersteunen en de prijsstabiliteit op middellange termijn zeker te stellen.

Meer informatie

Presentatie voor het Europees Parlement

Lees de toespraak van Luis de Guindos naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag voor de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Lees de toespraak

Volledig verslag

Kijk terug op wat de ECB het afgelopen jaar heeft gedaan en op onze inschatting van de economie.

Lees het volledige verslag

Jaarstukken

In de jaarstukken leest u over de financiële positie van de ECB en de resultaten van onze activiteiten. Die jaarstukken vormen een onderdeel van ons jaarverslag maar worden eerder gepubliceerd, in februari. Bekijk onze jongste en eerdere publicaties.

Jaarstukken
ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Rapportageverplichting

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid.

Verantwoordingsplicht

Webcasts

De president en andere directieleden van de ECB verschijnen regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel