European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

Het jaarverslag beschrijft de taken en werkzaamheden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Verder rapporteren we over het monetaire beleid van het Eurosysteem. Publicatie vindt doorgaans plaats in het voorjaar van het jaar daarna en een directielid van de ECB presenteert het verslag tijdens een openbare hoorzitting aan het Europees Parlement.

2022

in kerncijfers

+3,5%

De economische groei verzwakte

De economie van het eurogebied herstelde zich in de eerste helft van het jaar verder van de pandemie, maar zwakte in de tweede jaarhelft aanzienlijk af. Het bbp groeide in totaal met 3,5%.

Meer over economische groei
+250basis-punten

De ECB begon haar beleidsrentetarieven te verhogen

In juli verhoogde de Raad van Bestuur de basisrentetarieven van de ECB voor het eerst in meer dan tien jaar, waardoor een einde kwam aan een tijdperk van negatieve beleidsrentes. Tijdens de tweede jaarhelft steeg de rente met 250 basispunten om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2% op middellange termijn.

Ons monetair beleid
20jaar

De 20e verjaardag van de eurobiljetten en -munten

De invoering van de eurobiljetten en -munten was een mijlpaal in de Europese geschiedenis en maakte de Europese integratie tastbaar tot in onze portemonnee.

Meer informatie

Presentatie voor het Europees Parlement

Lees de toespraak van Luis de Guindos naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag voor de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Lees de toespraak

Volledig verslag

Kijk terug op wat de ECB het afgelopen jaar heeft gedaan en op onze inschatting van de economie.

Naar het volledige verslag

Feedbackverklaring

Deze verklaring wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de presentatie van het Jaarverslag 2022 van de ECB aan het Europees Parlement en bevat antwoorden op de kwesties en verzoeken die het Europees Parlement heeft geformuleerd in zijn resolutie over het Jaarverslag over 2021.

Lees de volledige verklaring

Jaarstukken

In de jaarstukken leest u over de financiële positie van de ECB en de resultaten van onze activiteiten. Die jaarstukken vormen een onderdeel van ons jaarverslag maar worden eerder gepubliceerd, in februari. Bekijk onze jongste en eerdere publicaties.

Meer informatie
ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Rapportageverplichting

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid.

Verantwoordingsplicht

Webcasts

De president en andere directieleden van de ECB verschijnen regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel