Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada pārskats

Gada pārskatā aprakstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumi un aktivitātes un sniegts Eurosistēmas monetārās politikas pārskats. Parasti to publicē nākamā gada aprīlī un viens no ECB Valdes locekļiem atklātā sēdē iepazīstina ar to Eiropas Parlamentu.

2020. gads

Svarīgākie dati

–6.6%

Koronavīrusa krīzes dēļ ekonomiskā aktivitāte samazinājās

Pandēmijas dēļ euro zonas ekonomiskā aktivitāte 2020. gadā attīstījās nevienmērīgi, strauji sarūkot gada 1. pusgadā un daļēji atjaunojoties 2. pusgadā. Kopumā IKP samazinājās par 6.6% salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Vairāk
0.3%

2020. gadā inflācija pazeminājās

Pandēmija spēcīgi ietekmēja arī cenu norises – vidējā inflācija euro zonā 2020. gadā pazeminājās līdz 0.3% (2019. gadā – 1.2%).

Vairāk
2.2 trlj. euro

Papildu likviditāte nodrošināja atbalstu uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Centrālo banku likviditāte banku sistēmā palielinājās par 2.2 trilj. euro. To noteica ECB pasākumi, kas vērsti uz labvēlīgu finansējuma nosacījumu nodrošināšanu tautsaimniecībā un cenu stabilitātes saglabāšanu vidējā termiņā.

Vairāk

Uzstāšanās Eiropas Parlamentā

Izlasiet Luisa de Gindosa (Luis de Guindos) runu, iepazīstinot Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju ar gada pārskatu.

Lasīt runu

Viss gada pārskats

Atskatieties uz ECB paveikto, kā arī mūsu tautsaimniecības novērtējumu pagājušajā gadā.

Lasīt visu gada pārskatu

Gada finanšu pārskati

Gada finanšu pārskati atspoguļo mūsu finansiālo stāvokli un mūsu darbības rezultātus. Tie ir gada pārskata daļa, bet tiek publicēti agrāk – februārī. Iepazīstieties ar jaunākajām un iepriekšējām publikācijām.

Gada finanšu pārskati
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Pārskatu sniegšanas prasības

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Atbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa.

Atbildība

Tiešraides

ECB prezidents un citi Valdes locekļi regulāri uzstājas Eiropas Parlamentā.

Uzklausīšana Eiropas Parlamentā

Visas šīs sadaļas lapas