European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada pārskats

Gada pārskatā aprakstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumi un aktivitātes un sniegts Eurosistēmas monetārās politikas pārskats. Parasti to publicē nākamā gada aprīlī un viens no ECB Valdes locekļiem atklātā sēdē iepazīstina ar to Eiropas Parlamentu.

2021. gads

Svarīgākie dati

+5.3%

Tautsaimniecības izaugsme atjaunojās

Pēc straujā sarukuma 2020. gadā, ko noteica pandēmija, euro zonas reālais IKP 2021. gadā pieauga par 5.3%, jo pandēmijas situācija uzlabojās un ierobežojumi tika pakāpeniski atviegloti.

Vairāk
2%

ECB noteica simetrisku 2% inflācijas mērķi

Pēc stratēģijas izvērtējuma ECB no jauna formulēja cenu stabilitātes mērķi kā simetrisku 2% inflācijas mērķi vidējā termiņā.

Vairāk
7.6%

Ilgtspējīga un atbildīga ieguldījumu politika ECB ar monetāro politiku nesaistītajos portfeļos

Zaļo vērtspapīru īpatsvars ECB pašu kapitāla portfelī 2021. gadā palielinājās divas reizes (līdz 7.6%). ECB darbinieku pensiju fondā pašu kapitāla un uzņēmumu obligāciju etalonindeksi tika aizstāti ar to mazoglekļa ekvivalentiem, kas ievērojami samazināja pensiju fonda oglekļa pēdu.

Vairāk

Uzstāšanās Eiropas Parlamentā

Izlasiet Luisa de Gindosa (Luis de Guindos) runu, iepazīstinot Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju ar gada pārskatu.

Lasīt runu

Viss gada pārskats

Atskatieties uz ECB paveikto, kā arī mūsu tautsaimniecības novērtējumu pagājušajā gadā.

Lasīt visu gada pārskatu

Gada finanšu pārskati

Gada finanšu pārskati atspoguļo mūsu finansiālo stāvokli un mūsu darbības rezultātus. Tie ir gada pārskata daļa, bet tiek publicēti agrāk – februārī. Iepazīstieties ar jaunākajām un iepriekšējām publikācijām.

Gada finanšu pārskati
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Pārskatu sniegšanas prasības

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Atbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa.

Atbildība

Tiešraides

ECB prezidents un citi Valdes locekļi regulāri uzstājas Eiropas Parlamentā.

Uzklausīšana Eiropas Parlamentā

Visas šīs sadaļas lapas