European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada pārskats

Gada pārskatā aprakstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumi un aktivitātes un sniegts Eurosistēmas monetārās politikas pārskats. Parasti to publicē nākamā gada pavasarī un viens no ECB Valdes locekļiem atklātā sēdē iepazīstina ar to Eiropas Parlamentu.

2022. gads

skaitļos

+3.5%

Tautsaimniecības izaugsme samazinājās

Euro zonas tautsaimniecība 1. pusgadā turpināja atjaunoties pēc pandēmijas, bet 2. pusgadā kļuva būtiski vājāka. Kopumā IKP pieauga par 3.5 %

Vairāk par tautsaimniecības izaugsmi
+250bāzes punkti

ECB sāka paaugstināt galvenās monetārās politikas procentu likmes

Jūlijā Padome pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu laikā paaugstināja galvenās ECB procentu likmes, noslēdzot negatīvo monetārās politikas procentu likmju periodu. 2. pusgadā procentu likmes tika paaugstinātas par 250 bāzes punktiem, lai vidējā termiņā nodrošinātu inflācijas atgriešanos mūsu 2 % mērķa līmenī.

Mūsu monetārā politika
20gadi

Šajā  gadā tika atzīmēta euro skaidrās naudas 20. gadadiena 

Euro banknošu un monētu ieviešana 2002. gadā bija pavērsiena punkts Eiropas vēsturē, un mūsu kabatās nonāca taustāms Eiropas integrācijas apliecinājums.

Uzziniet vairāk

Uzstāšanās Eiropas Parlamentā

Izlasiet Luisa de Gindosa (Luis de Guindos) runu, kurā viņš iepazīstināja Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju ar gada pārskatu.

Lasīt runu

Viss gada pārskats

Atskatieties uz ECB paveikto, kā arī mūsu tautsaimniecības novērtējumu pagājušajā gadā.

Sk. visu gada pārskatu

Paziņojums par atsauksmēm

Šajā paziņojumā par atsauksmēm, kurš publicēts saistībā ar Eiropas Parlamentam iesniegto ECB 2022. gada pārskatu, sniegtas atbildes uz jautājumiem un pieprasījumiem, kas izvirzīti un pausti Eiropas Parlamenta rezolūcijā par iepriekšējā gada pārskatu.

Lasīt pilnu paziņojumu

Gada finanšu pārskati

Gada finanšu pārskati atspoguļo mūsu finansiālo stāvokli un mūsu darbības rezultātus. Tie ir gada pārskata daļa, bet tiek publicēti agrāk – februārī. Iepazīstieties ar jaunākajām un iepriekšējām publikācijām.

Gada finanšu pārskati
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Pārskatu sniegšanas prasības

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Atbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa.

Atbildība

Tiešraides

ECB prezidents un citi Valdes locekļi regulāri uzstājas Eiropas Parlamentā.

Uzklausīšana Eiropas Parlamentā

Visas šīs sadaļas lapas