European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

Výročná správa opisuje úlohy a činnosť Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a informuje o menovej politike Eurosystému. Zverejňuje sa zvyčajne v apríli nasledujúceho roka. Jeden z členov Výkonnej rady ECB správu predkladá Európskemu parlamentu v rámci verejného vypočutia.

2021

Rok v číslach

+5,3 % 

Hospodárstvo zaznamenalo oživenie

Po prudkom prepade v roku 2020 v dôsledku pandémie sa reálny HDP eurozóny v roku 2021 vďaka zlepšeniu pandemickej situácie a postupnému uvoľňovaniu obmedzení zvýšil o 5,3 %.

Viac informácií
2 % 

ECB zaviedla symetrický inflačný cieľ na úrovni 2 %

ECB v nadväznosti na revíziu stratégie menovej politiky preformulovala svoj cieľ cenovej stability ako symetrický inflačný cieľ na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Viac informácií
7,6 %

Uplatňovanie udržateľnej a zodpovednej investičnej stratégie v nemenovopolitických portfóliách ECB

Podiel zelených cenných papierov v portfóliu vlastných zdrojov ECB sa v roku 2021 zdvojnásobil na 7,6 %. V portfóliu zamestnaneckých penzijných fondov boli referenčné indexy v prípade akcií a podnikových dlhopisov nahradené ich nízkouhlíkovými ekvivalentmi, čo viedlo k výraznému zníženiu ich uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si prejav Luisa de Guindosa prednesený Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti v rámci prezentácie výročnej správy.

Prejav

Kompletná správa

Prečítajte si správu o činnosti ECB spolu s hodnotením hospodárskeho vývoja za predchádzajúci rok.

Plné znenie správy

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka informuje o stave hospodárenia a výsledkoch činnosti ECB. Je súčasťou výročnej správy, no zverejňuje sa o niečo skôr – vo februári. Nájdete tu aktuálne i predchádzajúce vydania.

Ročná účtovná závierka
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Vykazovacie povinnosti

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť.

Zodpovednosť

Webcasty

Prezidentka ECB a ďalší členovia Výkonnej rady pravidelne vystupujú pred Európskym parlamentom.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii