European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

Výročná správa opisuje úlohy a činnosť Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a informuje o menovej politike Eurosystému. Zverejňuje sa zvyčajne na jar nasledujúceho roka. Jeden z členov Výkonnej rady ECB správu predkladá Európskemu parlamentu v rámci verejného vypočutia.

2022

Rok v číslach

+3,5%

Hospodársky rast sa oslabil

V prvom polroku sa hospodárstvo naďalej zotavovalo z pandémie, v druhej polovici roka sa však výrazne oslabilo. HDP celkovo vzrástol o 3,5 %.

Viac o hospodárskom raste
+250bázických bodov

ECB začala zvyšovať svoje kľúčové menovopolitické sadzby

V júli Rada guvernérov po prvýkrát za viac ako desať rokov zvýšila kľúčové úrokové sadzby ECB, čím ukončila éru záporných úrokových sadzieb. V záujme návratu inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte sa sadzby za druhý polrok celkovo zvýšili o 250 bázických bodov.

Naša menová politika
20rokov

Tento rok si pripomíname 20. výročie zavedenia eurových bankoviek a mincí

Zavedenie eurových bankoviek a mincí v roku 2002 bolo míľnikom v európskych dejinách, vďaka ktorému máme v peňaženkách hmatateľný symbol európskej integrácie.

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si prejav Luisa de Guindosa prednesený Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti v rámci prezentácie výročnej správy.

Prejav

Kompletná správa

Prečítajte si správu o činnosti ECB spolu s hodnotením hospodárskeho vývoja za predchádzajúci rok.

Plné znenie správy

Odpovede na pripomienky Európskeho parlamentu

Tento dokument, zverejnený pri príležitosti predloženia Výročnej správy ECB za rok 2022 Európskemu parlamentu, obsahuje odpovede na pripomienky a požiadavky Európskeho parlamentu uvedené v jeho uznesení k výročnej správe za predchádzajúci rok.

Odpovede na pripomienky

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka informuje o stave hospodárenia a výsledkoch činnosti ECB. Je súčasťou výročnej správy, no zverejňuje sa o niečo skôr – vo februári. Nájdete tu aktuálne i predchádzajúce vydania.

Ročná účtovná závierka
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Vykazovacie povinnosti

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť.

Zodpovednosť

Webcasty

Prezidentka ECB a ďalší členovia Výkonnej rady pravidelne vystupujú pred Európskym parlamentom.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii