Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

Výročná správa opisuje úlohy a činnosť Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a informuje o menovej politike Eurosystému. Zverejňuje sa zvyčajne v apríli nasledujúceho roka. Jeden z členov Výkonnej rady ECB správu predkladá Európskemu parlamentu v rámci verejného vypočutia.

2020

Rok v číslach

-6,6 %

Oslabenie ekonomiky v dôsledku koronavírusovej krízy

V dôsledku pandémie sa hospodárska aktivita v eurozóne v roku 2020 vyvíjala nerovnomerne. V prvej polovici roka 2020 prudko klesla, v druhej polovici roka sa čiastočne zotavila. HDP v porovnaní s rokom 2019 celkovo klesol o 6,6 %.

Viac informácií
0,3 %

Pokles inflácie v roku 2020

Pandémia mala výrazný vplyv aj na cenový vývoj: priemerná inflácia v eurozóne v roku 2020 klesla z 1,2 % v roku 2019 na 0,3 %.

Viac informácií
2,2 bil. €

Podpora podnikov a domácností prostredníctvom dodatočnej likvidity

Objem likvidity centrálnej banky v bankovom systéme vzrástol o 2,2 bil. €. Ide o dôsledok opatrení ECB na podporu podmienok financovania v ekonomike a zachovanie strednodobej cenovej stability.

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si prejav Luisa de Guindosa prednesený Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti v rámci prezentácie výročnej správy.

Prejav

Kompletná správa

Prečítajte si správu o činnosti ECB spolu s hodnotením hospodárskeho vývoja za predchádzajúci rok.

Plné znenie správy

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka informuje o stave hospodárenia a výsledkoch činnosti ECB. Je súčasťou výročnej správy, no zverejňuje sa o niečo skôr – vo februári. Nájdete tu aktuálne i predchádzajúce vydania.

Ročná účtovná závierka
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Vykazovacie povinnosti

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť.

Zodpovednosť

Webcasty

Prezidentka ECB a ďalší členovia Výkonnej rady pravidelne vystupujú pred Európskym parlamentom.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii