European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Letno poročilo

Letno poročilo opisuje naloge in dejavnosti Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter poroča o denarni politiki Eurosistema. Navadno je objavljeno v aprilu naslednjega leta, eden od članov oz. članic Izvršilnega odbora ECB pa ga predstavi Evropskemu parlamentu.

2021

v številkah

+5,3%

Gospodarstvo je zabeležilo odboj

Po strmem upadu zaradi pandemije v letu 2020 se je BDP v euroobmočju leta 2021 realno povečal za 5,3%, saj so se pandemične razmere izboljšale, omejitve pa so se postopoma odpravljale.

Več
2%

ECB je uvedla simetrični 2-odstotni inflacijski cilj

Po pregledu strategije je ECB na novo opredelila cilj cenovne stabilnosti, in sicer kot simetrični inflacijski cilj na ravni 2% v srednjeročnem obdobju.

Več
7,6%

Trajnostna in odgovorna naložbena strategija v portfeljih ECB, ki niso povezani z denarno politiko

Delež zelenih vrednostnih papirjev v portfelju lastnih sredstev se je leta 2021 podvojil na 7,6%. V pokojninskem skladu so bile referenčne vrednosti za delnice in podjetniške obveznice nadomeščene z nizkoogljičnimi ekvivalenti, s čimer se je ogljični odtis sklada precej zmanjšal.

Več

Predstavitev v Evropskem parlamentu

Luis de Guindos je letno poročilo predstavil Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve. Preberite si govor, ki ga je imel ob tej priložnosti.

Govor

Celotno poročilo

Poročilo predstavlja dejavnosti ECB in oceno gospodarskih razmer v lanskem letu.

Celotno poročilo

Zaključni račun

Zaključni račun prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij. Je sestavni del letnega poročila, vendar je objavljen že februarja. Poleg najnovejše objave so na voljo tudi prejšnji zaključni računi.

Zaključni račun
GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Obveznosti poročanja

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji uporablja različne instrumente, ki jih potrebuje, da bi opravljala svoje naloge in izvajala svoj mandat. Nujna protiutež neodvisnosti je demokratična odgovornost.

Odgovornost

Spletni prenosi

Predsednica ECB in drugi člani oz. članice Izvršilnega odbora redno nastopajo pred Evropskim parlamentom.

Predstavitve v Evropskem parlamentu

Vse strani v tem razdelku