Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Letno poročilo

Letno poročilo opisuje naloge in dejavnosti Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter poroča o denarni politiki Eurosistema. Navadno je objavljeno v aprilu naslednjega leta, eden od članov oz. članic Izvršilnega odbora ECB pa ga predstavi Evropskemu parlamentu.

2020

v številkah

−6,6%

Upad gospodarstva zaradi koronavirusne krize

Gospodarska aktivnost v euroobmočju se je leta 2020 zaradi pandemije gibala neenakomerno. V prvi polovici leta 2020 se je sunkovito skrčila, v drugi polovici pa je deloma okrevala. V celoti je BDP v primerjavi z letom 2019 upadel za 6,6%.

Več
0,3%

Znižanje inflacije v letu 2020

Na cenovna gibanja je močno vplivala pandemija: povprečna inflacija v euroobmočju se je znižala z 1,2% v letu 2019 na 0,3% v letu 2020.

Več
2,2 bilijona EUR

Dodatna likvidnost v podporo podjetjem in gospodinjstvom

Centralnobančna likvidnost v bančnem sistemu se je povečala za 2,2 bilijona EUR. To je rezultat ukrepov ECB, ki podpirajo ugodne pogoje financiranja v gospodarstvu in ohranjajo srednjeročno cenovno stabilnost.

Več

Predstavitev v Evropskem parlamentu

Luis de Guindos je letno poročilo predstavil Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta. Preberite si govor, ki ga je imel ob tej priložnosti.

Govor

Celotno poročilo

Poročilo predstavlja dejavnosti ECB in oceno gospodarskih razmer v lanskem letu.

Celotno poročilo

Zaključni račun

Zaključni račun prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij. Je sestavni del letnega poročila, vendar je objavljen že februarja. Poleg najnovejše objave so na voljo tudi prejšnji zaključni računi.

Zaključni račun
GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Obveznosti poročanja

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji uporablja različne instrumente, ki jih potrebuje, da bi opravljala svoje naloge in izvajala svoj mandat. Nujna protiutež neodvisnosti je demokratična odgovornost.

Odgovornost

Spletni prenosi

Predsednica ECB in drugi člani oz. članice Izvršilnega odbora redno nastopajo pred Evropskim parlamentom.

Predstavitve v Evropskem parlamentu

Vse strani v tem razdelku