European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Aastaaruandes kirjeldatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesandeid ja tegevust ning antakse ülevaade eurosüsteemi rahapoliitikast. Aastaaruanne avaldatakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta aprillis ja üks EKP juhatuse liige tutvustab seda Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2021

arvudes

+5,3%

Majandus elavnes

Pärast pandeemiast tingitud järsku langust 2020. aastal kasvas euroala reaalne SKP 2021. aastal 5,3%, kuna pandeemiaolukord paranes ja piiranguid järk-järgult leevendati.

Vaata lähemalt
2%

EKP kehtestas sümmeetrilise 2% inflatsioonieesmärgi

Pärast rahapoliitika strateegia läbivaatamist kohandas EKP oma hinnastabiilsuse eesmärki – selleks on sümmeetriline 2% inflatsioonieesmärk keskpika aja jooksul.

Vaata lähemalt
7,6%

Kestlikud ja vastutustundlikud investeeringud EKP mitterahapoliitilistes portfellides

Roheliste väärtpaberite osakaal EKP omavahendite portfellis kahekordistus 2021. aastal ja tõusis 7,6%ni. Töötajate pensionifondis asendati omakapitali ja ettevõtete võlakirjade võrdlusindeksid samaväärsete, ent vähese CO2 heitega ekvivalentidega ning see vähendab märkimisväärselt selle fondi CO2 jalajälge.

Vaata lähemalt

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Luis de Guindos esitles aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Luis de Guindose kõne

Aastaaruande terviktekst

Loe lähemalt EKP tegevuse ja majandushinnangu kohta möödunud aastal.

Loe aastaaruannet

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust. See on samuti osa aastaaruandest, kuid avaldatakse juba veebruaris. Tutvu varasemate väljaannete ja viimase aruandega.

Raamatupidamise aastaaruanne
VAATA LISAKS

Seonduv teave

Aruandekohustus

EKP on sõltumatu institutsioon, kes võib enda äranägemise järgi kasutada oma instrumente, et täita talle usaldatud ülesandeid ja volitusi. EKP sõltumatusega kaasneb vältimatult tema aruandekohustus.

Aruandekohustus

Veebiülekanded

EKP president ja teised juhatuse liikmed esinevad korrapäraselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad