European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

В годишния доклад се описват задачите и дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и се дава отчет за паричната политика на Евросистемата. Публикува се обикновено през април следващата година и се представя от член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ пред Европейския парламент на публично изслушване.

2021 г.

във важни числа

+5,3%

Икономиката отбеляза подем

След рязкото свиване през 2020 г., обусловено от пандемията, реалният БВП на еврозоната нарасна с 5,3% през 2021 г. с подобряването на условията и постепенното отслабване на ограниченията.

Повече информация
2%

ЕЦБ въведе симетрична инфлационна цел от 2%

След като преразгледа стратегията си, ЕЦБ преформулира своята цел за ценовата стабилност като симетрична инфлационна цел от 2% в средносрочен план.

Повече информация
7,6%

Устойчива и отговорна инвестиционна стратегия по отношение на портфейлите на ЕЦБ, които не са свързани с паричната политика

Делът на зелените ценни книжа в портфейла на ЕЦБ от собствени средства се удвои през 2021 г., достигайки 7,6%. Бенчмарковете за акции и корпоративни облигации в пенсионния фонд за служителите бяха заменени с нисковъглеродни еквиваленти, което значително намали въглеродния му отпечатък.

Повече информация

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете речта на Луис де Гиндос, произнесена пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете речта

Пълният текст на доклада

Проследете работата на ЕЦБ и нашата оценка на икономиката през последната година.

Прочетете целия доклад

Годишен отчет

В годишния отчет се описва нашето финансово състояние и резултатите от нашите операции. Той е част от нашия годишен доклад, но се публикува по-рано – през февруари. Вижте последната и предишни публикации.

Годишен отчет
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Отчетни задължения

ЕЦБ е независима институция, която има право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Отчетността е задължителен спътник на тази независимост.

Отчетност

Излъчвания в интернет

Председателят на ЕЦБ и други членове на Изпълнителния съвет се явяват редовно на изслушвания пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел