European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

В годишния доклад се описват задачите и дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и се дава отчет за паричната политика на Евросистемата. Публикува се обикновено през пролетта на следващата година и се представя от член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ пред Европейския парламент на публично изслушване.

2022 г.

в числа

+3,5%

Икономическият растеж отбеляза спад

През първата половина на годината икономиката на еврозоната продължи да се възстановява от пандемията, но през втората значително отслабна. Като цяло БВП нарасна с 3,5%.

Повече информация за икономическия растеж
+250б. п.

ЕЦБ започна да увеличава основните си лихвени проценти

През юли Управителният съвет увеличи основния лихвен процент на ЕЦБ за първи път от над десетилетие, слагайки край на дълъг период на отрицателни основни лихвени проценти. През втората половина на годината лихвените проценти бяха повишени с 250 базисни пункта, за да се върне инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%.

Нашата парична политика
20години

Тази година бе отбелязана 20-тата годишнина на еврото

Въвеждането на евробанкнотите и евромонетите през 2002 г. бе крайгълен камък в европейската история и постави в джоба на всеки един от нас осезаем символ на европейската интеграция.

Повече по темата

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете речта на Луис де Гиндос, произнесена пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете речта

Пълният текст на доклада

Проследете работата на ЕЦБ и нашата оценка на икономиката през последната година.

Вижте целия доклад

Обобщение на коментарите

Публикувано по случай представянето на Годишния доклад на ЕЦБ за 2022 г., това обобщение дава отговор на повдигнатите въпроси и отправените искания от страна на Европейския парламент в неговата резолюция относно Годишния доклад от предходната година.

Прочетете пълния текст на обобщението

Годишен отчет

В годишния отчет се описва нашето финансово състояние и резултатите от нашите операции. Той е част от нашия годишен доклад, но се публикува по-рано – през февруари. Вижте последната и предишни публикации.

Годишен отчет
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Отчетни задължения

ЕЦБ е независима институция, която има право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Отчетността е задължителен спътник на тази независимост.

Отчетност

Излъчвания в интернет

Председателят на ЕЦБ и други членове на Изпълнителния съвет се явяват редовно на изслушвания пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел