Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

В годишния доклад се описват задачите и дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и се дава отчет за паричната политика на Евросистемата. Публикува се обикновено през април следващата година и се представя от член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ пред Европейския парламент на публично изслушване.

2020 г.

във важни числа

-6,6%

Икономиката отбеляза спад в резултат от кризата с коронавируса

Поради пандемията динамиката на икономическата активност в еврозоната беше неравномерна през 2020 г. През първата половина на годината тя се сви рязко, а през втората се възстанови частично. Като цяло БВП спадна с 6,6% спрямо 2019 г.

Повече информация
0,3%

Инфлацията отбеляза спад през 2020 г.

Динамиката на цените също беше силно засегната от пандемията. Средната инфлация в еврозоната спадна до 0,3% през 2020 г. спрямо 1,2% през 2019 г.

Повече информация
2,2трлн. евро

Допълнителната ликвидност подпомогна предприятията и домакинствата

Централнобанковата ликвидност в банковата система се увеличи с 2,2 трлн. евро. Това е резултат от мерките на ЕЦБ за подобряване на условията за финансиране в икономиката и запазване на ценовата стабилност в средносрочен план.

Повече информация

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете речта на Луис де Гиндос, произнесена пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете речта

Пълният текст на доклада

Проследете работата на ЕЦБ и нашата оценка на икономиката през последната година.

Прочетете целия доклад

Годишен отчет

В годишния отчет се описва нашето финансово състояние и резултатите от нашите операции. Той е част от нашия годишен доклад, но се публикува по-рано – през февруари. Вижте последната и предишни публикации.

Годишен отчет
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Отчетни задължения

ЕЦБ е независима институция, която има право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Отчетността е задължителен спътник на тази независимост.

Отчетност

Излъчвания в интернет

Председателят на ЕЦБ и други членове на Изпълнителния съвет се явяват редовно на изслушвания пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел