Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsrapport

I årsrapporten beskrivs Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter och verksamhet samt Eurosystemets penningpolitik. Den publiceras oftast under följande år i april och presenteras av en direktionsledamot inför Europaparlamentet under en offentlig utfrågning.

2020

I nyckeltal

-6,6 %

Ekonomin krympte till följd av coronakrisen

Den ekonomiska aktiviteten i euroområdet utvecklades ojämnt under 2020 till följd av pandemin. Den minskade kraftigt under första halvåret 2020 för att sedan återhämta sig delvis under andra halvåret. Totalt sjönk BNP med 6,6 procent jämfört med 2019.

Mer
0,3 %

Inflationen sjönk under 2020

Prisutvecklingen påverkades också kraftigt av pandemin: den genomsnittliga inflationen i euroområdet sjönk till 0,3 procent 2020, från 1,2 procent 2019.

Mer
2 200 miljarder euro

Extra likviditet stödde företag och hushåll

Centralbankslikviditeten i banksystemet ökade med 2 200 miljarder euro, till följd av ECB:s åtgärder för att stödja finansieringsförhållandena i ekonomin och säkerställa prisstabilitet på medellång sikt.

Mer

Presentation för Europaparlamentet

Läs Luis de Guindos tal till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor i samband med att årsrapporten presenterades.

Läs talet

Hela rapporten

Se tillbaka på ECB:s verksamhet och vår bedömning av ekonomin under det gångna året.

Läs hela rapporten

Årsbokslut

Årsbokslutet visar vår finansiella ställning och resultatet av vår verksamhet. Det ingår i årsrapporten men publiceras tidigare, i februari. Ta en titt på de senaste och tidigare publiceringarna.

Årsbokslut
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rapporteringskrav

ECB är en oberoende institution som fritt kan använda de verktyg som står till dess förfogande för att utföra sina uppgifter och sitt uppdrag. Ansvarighet utgör den nödvändiga motvikten till detta oberoende.

Ansvarighet

Webbsändningar

ECB:s ordförande och andra direktionsledamöter kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt