European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Utfrågning: Årsrapport

I årsrapporten beskrivs Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter och verksamhet samt Eurosystemets penningpolitik. Den publiceras oftast under följande år i april och presenteras av en direktionsledamot inför Europaparlamentet under en offentlig utfrågning.

2021

I nyckeltal

+3.5%

Ekonomin återhämtade sig

Efter den kraftiga nedgången 2020 till följd av pandemin steg euroområdets reala BNP med 5,3 procent 2021 efterhand som pandemiläget förbättrades och restriktionerna gradvis lättades.

Mer
+250basis points

ECB införde ett symmetriskt inflationsmål på 2 %

Efter sin strategiöversyn omformulerade ECB sitt prisstabilitetsmål som ett symmetriskt inflationsmål på 2 procent på medellång sikt.

Mer
20years

Hållbar och ansvarsfull investeringsstrategi i ECB:s icke-penningpolitiska portföljer

Andelen gröna värdepapper i ECB:s portfölj för egna medel fördubblades 2021 till 7,6 procent. I pensionsfonden för anställda ersattes referensvärden för aktier och företagsobligationer med koldioxidsnåla motsvarigheter, och fonden får därmed ett betydligt lägre koldioxidavtryck.

Mer

Presentation för Europaparlamentet

Läs Luis de Guindos tal till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor i samband med att årsrapporten presenterades.

Läs talet

Hela rapporten

Se tillbaka på ECB:s verksamhet och vår bedömning av ekonomin under det gångna året.

Läs hela rapporten

Återkopplingsdokument om Årsrapporten

Publicerat vid presentationen inför Europaparlamentet av ECB:s årsrapport, innehåller detta återkopplingsdokument svaren på frågor som ställts av Europaparlamentet i dess resolution om vår årsrapport från förra året.

Läs hela dokumentet

Årsbokslut

Årsbokslutet visar vår finansiella ställning och resultatet av vår verksamhet. Det ingår i årsrapporten men publiceras tidigare, i februari. Ta en titt på de senaste och tidigare publiceringarna.

Årsbokslut
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rapporteringskrav

ECB är en oberoende institution som fritt kan använda de verktyg som står till dess förfogande för att utföra sina uppgifter och sitt uppdrag. Ansvarighet utgör den nödvändiga motvikten till detta oberoende.

Ansvarighet

Webbsändningar

ECB:s ordförande och andra direktionsledamöter kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt