European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vuosikertomus

Vuosikertomuksessa kerrotaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävistä ja toiminnasta sekä eurojärjestelmän rahapolitiikasta. Vuosikertomus julkaistaan yleensä tarkasteltavaa vuotta seuraavan vuoden huhtikuussa, ja EKP:n johtokunnan jäsenet esittelevät sen Euroopan parlamentille kuulemistilaisuudessa.

2021

Tärkeitä lukuja

+5,3 %

Talous piristyi

Euroalueen BKT supistui pandemian vuoksi tuntuvasti vuonna 2020. Vuonna 2021 tilanne parani, kun rajoituksia voitiin vähitellen purkaa, ja BKT kasvoi 5,3 %.

Lue lisää
%

Symmetrinen kahden prosentin inflaatiotavoite

Rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin tuloksena EKP otti käyttöön symmetrisen kahden prosentin inflaatiotavoitteen keskipitkällä aikavälillä.

Lue lisää
7,6 %

Kestävää ja vastuullista sijoitustoimintaa

Vihreiden arvopapereiden osuus EKP:n omien varojen sijoitussalkussa kaksinkertaistui ja oli 7,6 % vuonna 2021. Myös muissa rahapolitiikkaan liittymättömissä sijoituksissa otettiin ympäristövaikutukset huomioon. Työntekijöiden eläkerahaston sijoituksissa siirryttiin ympäristövastuullisiin vertailuindekseihin, mikä pienensi rahaston hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Lue lisää

Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentissa

Varapääjohtaja Luis de Guindos esitteli vuoden 2021 vuosikertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Varapääjohtajan puhe

Tuorein vuosikertomus

Vuosikertomuksessa luodaan katsaus EKP:n toimiin ja esitetään arvio edellisvuoden talouskehityksestä.

Tutustu vuosikertomukseen

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä käyvät ilmi EKP:n taloudellinen tilanne ja toiminnan tulos. Tilinpäätös julkaistaan jo helmikuussa, mutta se on silti osa vuosikertomusta. Kaikki tilinpäätökset ovat luettavissa näillä verkkosivuilla.

Tilinpäätös
KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Raportointivelvoitteet

EKP on toiminnassaan riippumaton ja päättää oman harkintansa mukaan, miten se hyödyntää käytettävissään olevia välineitä tehtävänsä täyttämiseksi. Riippumattomuuden vastapainona EKP:llä on velvollisuus tehdä toiminnastaan tiliä.

Tilivelvollisuus

Webcast-lähetykset

EKP:n pääjohtaja ja johtokunnan jäsenet käyvät säännöllisesti kertomassa EKP:n toiminnasta Euroopan parlamentille.

Johtokunnan jäsenet Euroopan parlamentin kuultavina

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut