European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsberetning

I årsberetningen beskrives de opgaver og aktiviteter, som Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) varetager, og der redegøres for Eurosystemets pengepolitik. Årsberetningen udkommer som regel i april det følgende år og fremlægges af et af ECB's direktionsmedlemmer for Europa-Parlamentet i en offentlig høring.

2021

Nøgletal

+5,3pct.

Opsving i økonomien

Efter det bratte fald i 2020 på grund af pandemien steg realt BNP i euroområdet med 5,3 pct. i 2021 i takt med forbedringen af pandemisituationen og den gradvise lempelse af restriktionerne.

Læs mere
2pct.

ECB indførte et symmetrisk inflationsmål på 2 pct.

Efter sin gennemgang af den pengepolitiske strategi omformulerede ECB sin målsætning om prisstabilitet til et symmetrisk inflationsmål på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Læs mere
7,6pct.

Bæredygtig og ansvarlig investeringsstrategi for ECB's ikke-pengepolitiske porteføljer

Andelen af grønne værdipapirer i ECB's egenportefølje blev fordoblet i 2021 til 7,6 pct. I ECB's medarbejderpensionskasse blev benchmarks for aktier og virksomhedsobligationer erstattet med tilsvarende benchmarks for investeringer med lavere CO2-emissioner. Dette reducerede pensionskassens CO2-fodaftryk betydeligt.

Læs mere

Årsberetningen fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs Luis de Guindos' tale til Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg i denne anledning.

Læs talen

Hele årsberetningen

Se tilbage på ECB's aktiviteter, og læs om vores vurdering af økonomien sidste år.

Læs hele årsberetningen

Årsregnskab

Årsregnskabet viser ECB's finansielle stilling og resultaterne af vores aktiviteter. Det er en del af ECB's årsberetning, men offentliggøres før årsberetningen, nemlig i februar. Se den seneste og tidligere udgaver.

Årsregnskab
SE OGSÅ

Relaterede emner

Rapporteringsforpligtelser

ECB er en uafhængig institution, som har beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt for at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed.

Ansvarlighed

Webcasts

ECB's formand og andre direktionsmedlemmer deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit