European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Raport roczny EBC przedstawia opis zadań i działań Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz sprawozdanie z polityki pieniężnej Eurosystemu za miniony rok. Zwykle ukazuje się wiosną. Jeden z członków Zarządu EBC prezentuje go Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2022

ROK W LICZBACH

+3,5%

Wzrost gospodarczy spowolnił

Gospodarka strefy euro w pierwszej połowie roku wciąż podnosiła się po pandemii, lecz w drugim półroczu znacznie spowolniła. W sumie PKB wzrósł o 3,5%.

Więcej
+250pkt bazowych

EBC zaczął podnosić podstawowe stopy procentowe

W lipcu Rada Prezesów po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat podniosła podstawowe stopy procentowe EBC, kończąc okres ujemnych stóp procentowych. W drugiej połowie roku stopy podniesiono o 250 punktów bazowych w celu sprowadzenia inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie.

Więcej
20lat

20. rocznica wprowadzenia banknotów i monet euro

Wprowadzenie banknotów i monet euro w 2002 było wydarzeniem przełomowym w historii Europy. Są one namacalnym symbolem integracji europejskiej.

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Oto przemówienie, które wygłosił Luis de Guindos przed Komisją Gospodarczą i Monetarną podczas prezentacji raportu rocznego EBC.

Przeczytaj przemówienie

Pełny raport

Tu znajduje się opis działań EBC i ocena sytuacji gospodarczej w minionym roku.

Zobacz pełny raport

Odpowiedź na uwagi Parlamentu Europejskiego

W tym dokumencie, opublikowanym przy okazji przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu raportu rocznego EBC za rok 2022, odniesiono się do kwestii i postulatów zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie raportu rocznego za poprzedni rok.

Zobacz pełny dokument

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia naszą sytuację finansową i wyniki przeprowadzonych operacji. Jest częścią raportu rocznego, ale ukazuje się już w lutym. Zobacz ostatnie i poprzednie wydania.

Roczny raport finansowy
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Obowiązki sprawozdawcze

EBC jest instytucją niezależną i sam decyduje, jakie środki stosować w ramach wypełniania swoich zadań i swojej misji. Przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań.

Rozliczalność

Webcasty

Prezes i pozostali członkowie Zarządu EBC regularnie występują przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji