Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Raport roczny EBC przedstawia opis zadań i działań Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz sprawozdanie z polityki pieniężnej Eurosystemu za miniony rok. Zwykle ukazuje się w kwietniu. Jeden z członków Zarządu EBC prezentuje go Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2020

ROK W LICZBACH

−6,6%

Spadek gospodarczy wskutek kryzysu pandemicznego

Z powodu pandemii aktywność gospodarcza w strefie euro w 2020 kształtowała się zmiennie: w pierwszym półroczu gwałtownie spadła, a w drugim częściowo odrobiła straty. Ostatecznie w porównaniu z 2019 PKB zmalał o 6,6%.

Więcej
0,3%

Niższa inflacja w 2020

Pandemia mocno wpłynęła także na sytuację cenową w strefie euro: średnioroczna inflacja, która w 2019 wynosiła 1,2%, w 2020 obniżyła się do 0,3%.

Więcej
bln euro

Dodatkowe środki na wsparcie firm i gospodarstw domowych

Ilość płynnych środków dostarczonych systemowi bankowemu przez bank centralny wzrosła o 2,2 bln euro. Było to wynikiem działań EBC na rzecz ochrony warunków finansowych w gospodarce i średniookresowej stabilności cen.

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Oto przemówienie, które wygłosił Luis de Guindos przed Komisją Gospodarczą i Monetarną podczas prezentacji raportu rocznego EBC.

Przeczytaj przemówienie

Pełny raport

Tu znajduje się opis działań EBC i ocena sytuacji gospodarczej w minionym roku.

Zobacz pełny raport

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia naszą sytuację finansową i wyniki przeprowadzonych operacji. Jest częścią raportu rocznego, ale ukazuje się już w lutym. Zobacz ostatnie i poprzednie wydania.

Roczny raport finansowy
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Obowiązki sprawozdawcze

EBC jest instytucją niezależną i sam decyduje, jakie środki stosować w ramach wypełniania swoich zadań i swojej misji. Przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań.

Rozliczalność

Webcasty

Prezes i pozostali członkowie Zarządu EBC regularnie występują przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji