European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Raport roczny EBC przedstawia opis zadań i działań Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz sprawozdanie z polityki pieniężnej Eurosystemu za miniony rok. Zwykle ukazuje się w kwietniu. Jeden z członków Zarządu EBC prezentuje go Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2021

ROK W LICZBACH

+5,3%

Gospodarka się ożywiła

Realny PKB strefy euro, po gwałtownym spadku w 2020 spowodowanym pandemią, w 2021 wzrósł o 5,3% w miarę poprawy sytuacji epidemicznej i stopniowego łagodzenia restrykcji.

Więcej
2%

EBC wprowadził symetryczny cel inflacyjny wynoszący 2%

Po ukończeniu przeglądu strategii EBC przeformułował swój cel w zakresie stabilności cen. Nowy cel inflacyjny jest symetryczny i wynosi 2% w średnim okresie.

Więcej
7,6%

Zrównoważona i odpowiedzialna polityka inwestycyjna w odniesieniu do portfeli EBC niezwiązanych z polityką pieniężną

W 2021 udział ekologicznych papierów wartościowych w portfelu funduszy własnych EBC podwoił się i wyniósł 7,6%. W pracowniczym funduszu emerytalnym EBC benchmarkowe indeksy akcji i obligacji korporacyjnych zastąpiono ich niskoemisyjnymi odpowiednikami, co znacznie zmniejszyło ślad węglowy funduszu.

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Oto przemówienie, które wygłosił Luis de Guindos przed Komisją Gospodarczą i Monetarną podczas prezentacji raportu rocznego EBC.

Przeczytaj przemówienie

Pełny raport

Tu znajduje się opis działań EBC i ocena sytuacji gospodarczej w minionym roku.

Zobacz pełny raport

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia naszą sytuację finansową i wyniki przeprowadzonych operacji. Jest częścią raportu rocznego, ale ukazuje się już w lutym. Zobacz ostatnie i poprzednie wydania.

Roczny raport finansowy
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Obowiązki sprawozdawcze

EBC jest instytucją niezależną i sam decyduje, jakie środki stosować w ramach wypełniania swoich zadań i swojej misji. Przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań.

Rozliczalność

Webcasty

Prezes i pozostali członkowie Zarządu EBC regularnie występują przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji