European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výroční zpráva

Výroční zpráva popisuje úkoly a činnost Evropského systému centrálních bank (ESCB) a informuje o měnové politice Eurosystému. Zveřejňujeme ji obvykle v dubnu následujícího roku a jeden ze členů Výkonné rady ECB ji předkládá Evropskému parlamentu na veřejném slyšení.

Rok 2021

V číslech

+ 5,3 %

Ekonomika se zotavila

Po prudkém poklesu v roce 2020 způsobeném pandemií vzrostl reálný HDP v eurozóně v roce 2021 o 5,3 %, a to v důsledku zlepšující se pandemické situace a postupného rozvolňování restrikcí.

Více informací
%

ECB zavedla symetrický 2% inflační cíl

Po přezkumu své strategie upravila ECB formulaci svého cíle cenové stability na symetrický 2% inflační cíl ve střednědobém horizontu.

Více informací
7,6 %

Udržitelná a odpovědná investiční strategie v portfoliích ECB nevztahujících se k měnové politice

Podíl zelených cenných papírů v portfoliu vlastních zdrojů ECB se v roce 2021 zdvojnásobil na 7,6 %. Ve svém zaměstnaneckém penzijním fondu ECB nahradila srovnávací standardy akciových trhů a podnikových dluhopisů jejich nízkouhlíkovými ekvivalenty, čímž výrazně snížila uhlíkovou stopu tohoto fondu.

Více informací

Předložení zprávy Evropskému parlamentu

Přečtěte si projev Luise de Guindose, který pronesl před Výborem Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti při představení výroční zprávy.

Přečíst projev

Celá zpráva

Ohlédněte se za tím, co ECB dělala, a podívejte se na naše hodnocení hospodářství za uplynulý rok.

Přečíst celou zprávu

Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka ukazuje naši finanční situaci a výsledky našeho hospodaření. Je součástí naší výroční zprávy, ale je zveřejňována dříve – v únoru. Podívejte se na její poslední a předchozí vydání.

Roční účetní závěrka
VIZ TAKÉ

Související informace

Povinnost podávat zprávy

ECB je nezávislý orgán, který může podle potřeby a svého uvážení používat své nástroje k plnění svých úkolů a mandátu. Nezbytným protějškem této nezávislosti je odpovědnost.

Odpovědnost

Webcasty

Prezidentka a ostatní členové Výkonné rady pravidelně vystupují před Evropským parlamentem.

Slyšení v Evropském parlamentu

Všechny stránky v této části