Menu

Slovinsko (od 1. ledna 2007)

Etapy výměny platidel

Banka Slovenije

Dne 11. července 2006 schválila Rada Evropské unie žádost Slovinska o přistoupení k eurozóně v roce 2007. Slovinsko tak zavedlo euro jako první z deseti zemí, jež vstoupily do Evropské unie 1. května 2004.

Dne 1. ledna 2007 se stalo euro ve Slovinsku zákonným platidlem, a nahradilo tak slovinský tolar (SIT) v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu 1 € = 239,640 SIT. Do tohoto dne musely být tedy eurobankovky a euromince ve Slovinsku běžně dostupné. K pokrytí poptávky dostaly banky od 25. září 2006 celkem 250 milionů euromincí v hodnotě 84 milionů eur a od 29. listopadu 2006 také 41,5 milionů eurobankovek v hodnotě 772 milionů eur. Část této hotovosti byla poskytnuta maloobchodníkům a dalším podnikům. Banka Slovenije také zahájila prostřednictvím komerčních bank prodej zaváděcích sad euromincí subjektům zpracovávajícím hotovost od 1. prosince 2006 a veřejnosti pak od 15. prosince 2006. Bližší informace o předběžných dodávkách eurobankovek a euromincí jsou uvedeny v Obecných zásadách Evropské centrální banky ECB/2006/9.

Přechod na euro proběhl hladce a rychle – na konci prvního dne byly na euro převedeny všechny veřejně přístupné bankomaty a terminály v místě prodeje a hodnota eurobankovek v oběhu byla vyšší než hodnota tolarových bankovek. Dva týdny po zavedení eurobankovek a euromincí byla výměna platidel ve Slovinsku úspěšně dokončena podle plánu.

Od 15. ledna 2007 lze ve Slovinsku při placení používat pouze eurobankovky a euromince. Tolarové bankovky je možné bez časového omezení vyměňovat ve slovinské centrální bance (Banka Slovenije). Kromě toho bude Banka Slovenije do 31. prosince 2016 vyměňovat tolarové mince.

Tolarové bankovky způsobilé k výměně

Nejdůležitější data pro výměnu platidel

1. prosince 2006
Prodej zaváděcích sad euromincí profesionálním subjektům zpracovávajícím hotovost
15. prosince 2006
Prodej zaváděcích sad euromincí veřejnosti
1. ledna 2007
Přepočet účtů a zavedení eurobankovek a euromincí
14. ledna 2007
Poslední den, kdy bankovky a mince slovinského tolaru byly zákonným platidlem
do 1. března 2007
Bezplatná výměna bankovek a mincí slovinského tolaru úvěrovými institucemi
31. prosince 2016
Termín pro výměnu mincí slovinského tolaru u Banky Slovenije
Neomezeně
Termín pro výměnu bankovek slovinského tolaru u Banky Slovenije