Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 €

Zákonné platidlo v celé eurozóně

Všechny země, které jako svou úřední měnu používají euro, mohou každý rok emitovat dvě oběžné pamětní mince. Tyto mince mají stejné parametry, vlastnosti a společnou stranu jako běžné mince 2 €. Odlišují se však pamětním motivem na národní straně. Jako oběžné pamětní mince lze použít jen mince s nominální hodnotou 2 €.

Oběžné pamětní mince 2 € jsou zákonným platidlem v celé eurozóně. To znamená, že je lze používat a musí být přijímány stejně jako jakékoli jiné euromince.

Většina mincí připomíná výročí historických událostí nebo upozorňuje na současné události kulturního významu. Například úplně první oběžnou pamětní minci 2 € vydalo Řecko na oslavu olympijských her v Aténách v roce 2004.

I když ECB je zodpovědná za schvalování maximálního objemu mincí, které může každá země emitovat, včetně oběžných pamětních mincí, jejich návrh a emise zůstává v působnosti příslušných států.

Mince emitované společně všemi zeměmi eurozóny

Zatím bylo společně emitováno pět oběžných pamětních mincí:

  1. V březnu 2007 k 50. výročí Římské smlouvy;
  2. v lednu 2009 k 10. výročí hospodářské a měnové unie;
  3. v lednu 2012 při příležitosti deseti let existence eurobankovek a mincí;
  4. v srpnu 2015 k 30. výročí vlajky EU
  5. a v červenci 2022 při příležitosti 35 let programu ERASMUS.

Každá země může zpravidla emitovat jen dvě oběžné pamětní mince 2 € za rok. Výjimečně lze emitovat třetí minci za předpokladu, že ji společně emitují všechny země eurozóny a že připomíná událost celoevropského významu.

Tyto společně emitované mince mají společný motiv na národní straně a název vydávající země a připomínané události v příslušném vnitrostátním jazyce nebo jazycích.

Aktualizace internetových stránek o oběžných pamětních mincích 2 €

Euromince na rozdíl od eurobankovek spadají do působnosti jednotlivých států, a nikoli do působnosti ECB.

Hodlá-li země emitovat oběžnou pamětní minci 2 €, musí informovat Evropskou komisi, ale nemusí to oznamovat ECB. Komise pak zveřejní příslušné informace v Úředním věstníku EU (v řadě C).

Úřední věstník je oficiální vícejazyčný zdroj, podle něhož ECB aktualizuje své internetové stránky týkající se euromincí. Proces oznamování, překladu do 23 jazyků a zveřejnění může určitou dobu trvat. Proto je třeba mít na paměti, že stránky o mincích na internetových stránkách ECB nemusí být vždy zcela aktuální.

Všechny stránky v této části