Menu

Oběžné pamětní mince 2 €

Každá země může ročně vydat dvě oběžné pamětní mince. Tyto mince mají stejné parametry a vlastnosti a shodnou společnou stranu jako běžné mince 2 €. Odlišují se však pamětním motivem na národní straně. Jako oběžné pamětní mince lze použít jen mince s nominální hodnotou 2 €.

Jsou zákonným platidlem v celé eurozóně. To znamená, že je lze používat a musí být přijímány stejně jako jakékoli jiné euromince.

Většina těchto mincí připomíná výročí historických událostí nebo upozorňuje na současné události historického významu. Úplně první oběžnou pamětní minci 2 € vydalo Řecko při příležitosti olympijských her v Aténách v roce 2004.

Navrhování a vydávání mincí spadá do působnosti jednotlivých zemí eurozóny. Úloha ECB týkající se oběžných pamětních, ale i ostatních mincí spočívá ve schvalování maximálního objemu mincí, které jednotlivé země mohou vydat.

Mince vydané společně všemi zeměmi eurozóny

Společná strana oběžné pamětní mince 2 € z roku 2007 Společná strana oběžné pamětní mince 2 € z roku 2009 Společná strana oběžné pamětní mince 2 € z roku 2012 Společná strana oběžné pamětní mince 2 € z roku 2015

Zatím byly společně vydány čtyři oběžné pamětní mince:

  1. v březnu 2007 k 50. výročí Římské smlouvy,
  2. v lednu 2009 k 10. výročí Hospodářské a měnové unie,
  3. v lednu 2012 při příležitosti deseti let existence eurobankovek a mincí a
  4. v srpnu 2015 k 30. výročí vlajky EU.

Každá země eurozóny může zpravidla vydat jen dvě oběžné pamětní mince 2 € za rok. Výjimečně může vydat i třetí, pokud je vydávána společně a připomíná události celoevropského významu.

Tyto mince mají na národní straně společný motiv a zobrazují v příslušném jazyce či jazycích název vydávající země a připomínanou událost.

 

Oběžné pamětní mince podle roků

Příklad strany oběžné pamětní mince 2 € Příklad strany oběžné pamětní mince 2 € Příklad strany oběžné pamětní mince 2 € Příklad strany oběžné pamětní mince 2 € Příklad strany oběžné pamětní mince 2 €
 
 

Aktualizace internetových stránek o oběžných pamětních mincích 2 €

Euromince na rozdíl od eurobankovek stále spadají do působnosti jednotlivých států, a nikoli ECB.

Pokud některá ze zemí eurozóny hodlá vydat oběžnou pamětní minci 2 €, musí o tom informovat Evropskou komisi. Země eurozóny nemusí tento údaj sdělovat ECB. Komise pak tuto informaci zveřejní ve vícejazyčném  Úředním věstníku EU (v řadě C).

Úřední věstník je oficiálním zdrojem, podle něhož provádí ECB aktualizaci svých internetových stránek týkajících se euromincí. Proces oznamování, překlad do 23 jazyků a zveřejnění vedou nutně k určité prodlevě. Internetové stránky ECB věnované euromincím proto nelze vždy aktualizovat tak rychle, jak by si uživatelé přáli.