Menu

2 eurų proginės monetos

Kiekviena šalis gali išleisti dvi progines monetas per metus. Šių monetų ypatybės ir viena – bendroji – pusė yra tokios pat kaip ir įprastų 2 eurų monetų. Jos skiriasi tik nacionalinės pusės dizainu, kuris skirtas kokiai nors progai paminėti. Kaip proginės gali būti išleidžiamos tik 2 eurų nominalo monetos.

Proginės monetos yra teisėta atsiskaitymo priemonė visoje euro zonoje. Tai reiškia, kad atsiskaitymui jos gali būti naudojamos ir turi būti priimamos kaip visos kitos eurų monetos.

Dažniausiai šios monetos išleidžiamos istorinių įvykių sukaktims paminėti arba siekiant atkreipti dėmesį į dabartinius istorinės reikšmės įvykius. Pačią pirmąją proginę 2 eurų monetą išleido Graikija 2004 m. Atėnuose vykusių Olimpinių žaidynių proga.

Monetų dizainą kuria ir jų leidimu rūpinasi pačios jas išleidžiančios valstybės. ECB vaidmuo šiuo klausimu – tvirtinti, kokį didžiausią proginių (kaip ir visų kitų) monetų kiekį kiekviena valstybė gali išleisti.

Visų euro zonos šalių bendrai išleistos monetos

2007 m. bendros 2 eurų monetos proginė pusė 2009 m. bendros 2 eurų monetos proginė pusė 2012 m. bendros 2 eurų monetos proginė pusė 2015 m. bendros 2 eurų monetos proginė pusė

Iš viso buvo išleistos keturios bendros proginės monetos:

  1. 2007 m. kovo mėn. – Romos sutarties 50-mečiui paminėti;
  2. 2009 m. sausio mėn. – Ekonominės ir pinigų sąjungos 10-mečio proga;
  3. 2012 m. sausio mėn. – eurų banknotų ir monetų 10 metų sukakčiai paminėti;
  4. 2015 m. rugpjūčio mėn. – ES vėliavos 30 metų sukakčiai paminėti.

Paprastai euro zonos valstybės turi teisę išleisti tik po dvi 2 eurų progines monetas per metus. Išimtiniais atvejais jos gali išleisti ir trečią, tačiau tai gali būti tik bendrai leidžiama moneta, skirta visai Europai svarbiam įvykiui paminėti.

Šių monetų nacionalinės pusės dizainas yra vienodas, jame nurodytas išleidžiančios valstybės pavadinimas ir proginis įvykis atitinkama kalba (kalbomis).

 

Proginės monetos pagal metus

2 eurų monetos proginės pusės pavyzdys 2 eurų monetos proginės pusės pavyzdys 2 eurų monetos proginės pusės pavyzdys 2 eurų monetos proginės pusės pavyzdys 2 eurų monetos proginės pusės pavyzdys
 
 

Informacijos apie 2 eurų progines monetas atnaujinimas internete

Kitaip nei banknotai, eurų monetos vis dar priklauso ne ECB, o šalių kompetencijai.

2 eurų proginę monetą ketinanti išleisti euro zonos šalis privalo apie tai pranešti Europos Komisijai. Informuoti ECB neprivaloma. Komisija tą informaciją skelbia daugiakalbiame  ES oficialiajame leidinyje (C serijoje).

Oficialusis leidinys yra tas šaltinis, kuriuo ECB remiasi savo svetainėje atnaujindamas informaciją apie eurų monetas. Tačiau dėl reikalavimo informuoti, informacijos vertimo į 23 kalbas ir spausdinimo sunku išvengti vėlavimo, todėl informacija apie eurų monetas ECB interneto svetainėje ne visada atnaujinama taip greitai, kaip to norėtų jos lankytojai.