Menu

2 € proginės monetos – 2013 m.

Nyderlandai

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Nyderlandų karalystės 200 metų jubiliejus

Aprašymas: vidinėje paveikslėlio pusėje pavaizduota ištisinė juosta, prasidedanti paveikslėlio išorėje, iš kurios suformuotas karaliaus Vilemo Aleksandro portretas, o toliau – jo šešių pirmtakų portretai: karalienės Beatričės, karalienės Julianos, karalienės Vilhelminos, karaliaus Vilemo III, karaliaus Vilemo II ir karaliaus Vilemo I. Portretus juosia užrašas „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“, po jo – Karališkosios Nyderlandų kalyklos ženklas, kalyklos meistro ženklas, metai „2013“, dizainerio inicialai, o kairėje portretų pusėje – įrašas „200 jaar Koninkrijk der Nederlanden“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 3,5 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. lapkričio mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 125-osios Nobelio premijos laureato rašytojo F. E. SILANPĖS (F. E. SILLANPÄÄ) gimimo metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas F. E. SILANPĖS portretas. Viršuje puslankiu iškalti žodžiai „F. E. SILLANPÄÄ“. Kairėje – metai „1888“ ir kalyklos ženklas. Dešinėje – metai „1964“, monetą leidžiančios šalies žyma „FI“ ir išleidimo metai „2013“. Šia specialia moneta įamžinamas visos tautos tėvo atminimas. F. E. SILANPĖ buvo stiliaus meistras, praturtinęs suomių literatūrą giliomis įžvalgomis apie žmonių ir gamtos tarpusavio ryšį. 1939 m. jis buvo apdovanotas Nobelio premija, visų pirma už kūrinius „Hurskas kurjuus“ („Šventas vargas“) ir „Nuorena nukkunut“ („Užgesusi jaunystėje“). Šis talentingas rašytojas savo šalyje dar labiau išgarsėjo klausytojų mėgstamais pasirodymais radijo laidose ir įsimintinais kalėdiniais straipsniais. Pokario metais šis didis rašytojas tapo ilgabarzdžiu Taata – neoficialiu šalies tėvu. Jo dalijimasis prisiminimais apie vaikystės Kalėdas tapo mėgstama tradicija – visa tauta pamaldžiai susirinkdavo prie radijo aparatų pasiklausyti paprastų jo kalėdinių kalbų. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,5 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. lapkričio mėn.


Мalta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 1921 m. Savivaldos konstitucija

Aprašymas: ant monetos pavaizduotas Maltos salų žemėlapis ir Maltos gyventojai. Monetos apačioje iškalti metai – „2013“. Viršuje puslankiu iškalti žodžiai „MALTA — Self-government 1921“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. spalio mėn.


Vatikano miestas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 28-oji Pasaulio jaunimo diena

Aprašymas: monetoje vaizduojamas keletas žinomiausią Rio de Žaneiro paminklą – Korvokado Kristaus statulą – apsupusių jaunuolių. Viršuje puslankiu iškaltas įrašas „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013“, dešinėje – kalyklos ženklas „R“ ir menininko pavardė „P DANIELE“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 115 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. spalio mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios Kretos susijungimo su Graikija metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje vaizduojami Graikijos vėliavą iškėlę Kretos sukilėliai – Kretos kovos dėl susijungimo su Graikija simbolis. Viršuje graikų kalba didžiosiomis raidėmis puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „Graikijos Respublika“. Apačioje – žodžiai graikų kalba: „Kretos ir Graikijos sąjungai – 100 metų“. Dešinėje – metai „1913–2013“ ir Graikijos kalyklos monograma. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. spalio mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 2 400-osios Platono akademijos įkūrimo metinės

Aprašymas: Platono portretas (iš profilio). Kairėje senovės graikų raštu iškalti žodžiai „2 400 metų nuo Platono akademijos įkūrimo“ ir „Graikijos Respublika“. Dešinėje – metai „2013“ ir Graikijos kalyklos monograma. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. spalio mėn.


San Marinas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 500-osios Italijos dailininko Pinturikjo (Pinturicchio) mirties metinės

Aprašymas: pirmame plane pavaizduota freska „Jėzaus ginčas su Rašto aiškintojais“. Apatinėje dalyje puslankiu išdėstytas įrašas „SAN MARINO“. Kairėje pusėje iškalta Italijos monetų kalyklą simbolizuojanti raidė „R“. Freska remiasi į autoriaus pavardę „MOMONI“. Virš freskos puslankiu išdėstytas įrašas „PINTURICCHIO“, o po juo iškalti metai „1513“ ir „2013“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 115 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. rugsėjo mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios Koninklijk Meteorologisch Instituut / Institut Royal Météorologique įsteigimo metinės

Aprašymas: vidinės dalies centre pavaizduotas skaičius 100, kurio pirmojo nulio viduje – santrumpos „KMI“ ir „IRM“, o antrasis nulis vaizduoja saulę. Į kairę nuo saulės pavaizduotos izobarės, lietaus lašai ir snaigės. Viršutiniuose saulės spinduliuose nurodyti metai – „2013“, o apatiniuose jos spinduliuose nurodyta šalis – „BE“. Po skaičiaus 100 skaitmeniu 1 pavaizduotas monetų kalyklos meistro ženklas ir Briuselio monetų kalyklos ženklas – arkangelo Mykolo galva su šalmu. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 2 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. rugsėjo mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 150-asis parlamento jubiliejus. 1863 m. pradėjo vykti reguliarios Suomijos parlamento sesijos

Aprašymas: ant proginės dviejų eurų monetos iškalti metai – „1863“ ir iš šio skaičiaus besistiebiantis daigelis, simbolizuojantis demokratijos pradžią ir Suomijos vystymąsi. Apačioje puslankiu iškalti kalyklos ženklu atskirti du žodžiai – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „SUOMI FINLAND“, taip pat metai „2013“. Su 1863 m. parlamentu prasidėjo šviesėjimo laikotarpis. 1863 metai Suomijoje žymi tikrosios demokratijos ir skaidrios spaudos veiklos pradžią, be to, tais metais įgyta teisė vartoti suomių kalbą. Pradėjus vykti reguliariems parlamento posėdžiams, suomiai įgijo nepalyginamai geresnes galimybes daryti įtaką savo šalies reikalams. Šie metai žymi Suomijos demokratijos aušrą. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. rugsėjo mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės himno minėjimas

Aprašymas: dešinėje monetos pusėje, vidinėje dalyje, pavaizduotas Jo Prakilnybė, Didysis Hercogas Henris, žiūrintis į kairę pusę, o kairėje monetos pusėje, vidinėje dalyje – muzikos natos ir valstybės himno tekstas. Vidinės monetos dalies viršuje iškaltas tekstas „Ons Heemecht“, o vidinės dalies apačioje – monetą išleidusios šalies pavadinimas „LËTZEBUERG“ ir metai „2013“, šalia kurių iškaltas kalyklos ženklas ir kalyklos meistro inicialai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. rugsėjo mėn.


Slovakija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Konstantino ir Metodijaus misijos į Didžiąją Moraviją 1150–osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduoti broliai Konstantinas ir Metodijus iš Salonikų šalia simbolinio dvigubo kryžiaus, pastatyto ant trijų kalvų. Be to, kryžius yra laikomas kaip vyskupo lazda, taip sujungiant į vieną valstybingumo ir krikščionybės simbolius ir pabrėžiant brolių misijos, padėjusios užtikrinti Didžiosios Moravijos – pirmosios slavų valstybės Vidurio Europoje – visišką suverenitetą ir teisėtumą, svarbą. Konstantinas pavaizduotas laikantis knygą, kuri reiškia švietimą ir tikėjimą, o Metodijus – bažnyčią, simbolizuojančią tikėjimą ir institucinę krikščionybę. Palei apatinį vidinės monetos dalies kraštą įrašyti ir atskirti brūkšneliais monetą leidžiančios šalies pavadinimas „SLOVENSKO“, metai „863“ ir „2013“. Palei viršutinį vidinės monetos dalies kraštą įrašyti vardai „KONŠTANTÍN“ ir „METOD“. Kairėje pusėje nuo brolių portretų iškaltos stilizuotos raidės „mh“ – monetos dizainerio Miroslavo Hrico inicialai, o dešinėje – Kremnica Mint kalyklos ženklas, sudarytas iš raidžių „MK“, esančių tarp dviejų preso įrankių. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. liepos mėn.


Monakas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 20-osios prisijungimo prie JTO metinės

Aprašymas: monetoje vaizduojamas balandis su alyvmedžio šakele. Ties apskritimo viduriu – Paryžiaus kalyklos ženklas: gausybės ragas kairėje ir spaudas dešinėje. Viršuje puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „MONACO“, o apačioje puslankiu – įrašas „1993 ADMISSION À L'ONU 2013“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,2 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. liepos mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 700-osios Džiovanio Bokačo (Giovanni Boccaccio) gimimo metinės

Aprašymas: ant monetos vaizduojama trimis ketvirčiais į dešinę pasisukusio Džiovanio BOKAČO galva – Andrea del Castagno apie 1450 m. nutapytos freskos (Florencija, Uficių galerija) fragmentas. Apačioje puslankiu – įrašas „BOCCACCIO 1313 2013“. Dešinėje – viena kitą iš dalies uždengiančios raidės „R“ (Romos pinigų kalyklos monograma), „RI“ (Italijos Respublikos monograma) ir „m“ (autoriaus Roberto Mauri monograma). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 10 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. liepos mėn.


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 250-osios Torre dos Clérigos statybos metinės

Aprašymas: bokštas pavaizduotas taip, kaip jį mato gatvėje prie jo stovėdami žmonės, šalia tipiško Porto vaizdo, matomo nuo pietinio Duero upės kranto. Viršuje puslankiu iškaltas įrašas „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013“. Dešinėje pusėje apačioje iškaltas Portugalijos herbas, po juo – monetą išleidusios šalies pavadinimas – „PORTUGAL“. Kairėje pusėje iškaltas kalyklos ženklas ir menininko vardas ir pavardė – „INCM — HUGO MACIEL“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 525 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. birželio mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Pjero de Kuberteno (Pierre de Coubertin), olimpinių žaidynių atkūrimo iniciatoriaus, Tarptautinio olimpinio komiteto įkūrėjo ir pirmojo prezidento 150-osios gimimo metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje, šiek tiek dešiniau nuo centro, pavaizduotas dar jauno Pjero de Kuberteno portretas, o foną sudaro stilizuoti olimpiniai žiedai. Jie įrėmina olimpines sporto šakas simbolizuojančius siluetus. Kairėje portreto pusėje nurodyta monetas išleidžianti šalis „RF“, po ja – metai „2013“. Viršuje puslankiu įrašyta „PIERRE DE COUBERTIN“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. birželio mėn.


Vatikano miestas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 2013 m. „Sede Vacante“

Aprašymas: monetoje vaizduojamas kardinolo kamerlingo herbas, virš jo – Apaštališkojo iždo simbolis ir du kryželiai, kairėje – žodžiai „CITTÀ DEL VATICANO“, dešinėje – žodžiai „SEDE VACANTE MMXIII“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 125 000 monetų

Išleidimo data: 2013 m. gegužės mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 200-osios Džiuzepės VERDŽIO gimimo metinės

Aprašymas: ant monetos vaizduojamas trimis ketvirčiais į kairę pasisukusio Džiuzepės VERDŽIO biustas. Kairėje – viena kitą iš dalies uždengiančios Italijos Respublikos monogramos „RI“ raidės ir metai – „1813“. Dešinėje – raidė „R“ (Romos pinigų kalyklos monograma) ir metai – „2013“. Įrašo vietoje – raidės „MCC“ (autorės Marios Carmelos COLANERI monograma) ir įrašas „G. VERDI“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 10 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. kovo mėn.


Nyderlandai

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Jos Didenybės Karalienės Beatričės pranešimas apie pasitraukimą iš sosto

Aprašymas: pirmame monetos plane pavaizduotas Karalienės Beatričės portretas, o antrame plane – Oranžo princo portretas, iš dalies uždengtas Karalienės atvaizdo. Abu portretus supa užrašas „WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE“ (karūnos simbolis) „BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN“ (kalyklos ženklas) „28 januari 2013“ (kalyklos meistro ženklas). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 20 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. vasario mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Badenas-Viurtembergas iš serijos „Žemės“

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas Maulbrono vienuolynas – geriausiai išsilaikęs viduramžių vienuolyno kompleksas šiaurinėje Alpių dalyje. 1147 m. įkurtas kompleksas nuo 1993 m. yra UNESCO pasaulio paveldo objektas. Monetos viršuje iškalti išleidimo metai „2013“. Apačioje – įrašas „BADEN-WÜRTTEMBERG“, o po juo – monetą leidžiančios šalies žyma „D“. Dešinėje iškaltas kalyklos ženklas – raidė „A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“. Apačioje kairėje – menininko inicialai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 30 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. vasario mėn.


Slovėnija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: apsilankymų Postoinos urvuose 800-osios metinės

Aprašymas: pagrindinis atvaizdas monetoje yra stilizuota spiralė, kuri prasideda kairėje monetos pusėje įrašu „POSTOJNSKA JAMA • 1213–2013 • SLOVENIJA“ ir baigiasi dviem stilizuotomis speleotemomis. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. vasario mėn.


Ispanija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: UNESCO pasaulio gamtos ir kultūros paveldo objektai – San Lorenso de El Eskorialio vienuolynas

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas San Lorenso de El Eskorialio vienuolynas. Viršutinėje dalyje lanku didžiosiomis raidėmis užrašyta monetas leidžianti šalis – „ESPAÑA“, o dešinėje pusėje virš kalyklos ženklo iškalti išleidimo metai – „2013“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstytos dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 8 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. vasario mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Eliziejaus sutarties pasirašymo 50-osios metinės

Aprašymas: monetoje, kurią sukūrė Yves Sampo iš kalyklos Monnaie de Paris, Stefanie Lindner iš Berlyno valstybinės monetų kalyklos, Alina Hoyer (Berlynas) ir Sneschana Russewa-Hoyer (Berlynas), pavaizduoti stilizuoti Eliziejaus sutarties signatarų (tuometinio Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio Konrado Adenauerio ir buvusio Prancūzijos Respublikos prezidento Šarlio de Golio) portretai, jų parašai ir žodžiai „50 ANS JAHRE“, monetos centre įrašyti metai „2013“, vidinės dalies viršuje – žodžiai „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“, o apačioje – žodžiai „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Vidinės dalies dešinėje pusėje po Adenauerio portretu taip pat iškaltas graverio ženklas „fleurette“ ir monetą išleidusią šalį žyminčios raidės „RF“, o kairėje pusėje po Šarlio de Golio portretu – kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 10 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. sausio mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Eliziejaus sutarties pasirašymo 50-osios metinės

Aprašymas: monetoje, kurią sukūrė Yves Sampo iš kalyklos Monnaie de Paris, Stefanie Lindner iš Berlyno valstybinės monetų kalyklos, Alina Hoyer (Berlynas) ir Sneschana Russewa-Hoyer (Berlynas), pavaizduoti stilizuoti Eliziejaus sutarties signatarų (tuometinio Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio Konrado Adenauerio ir buvusio Prancūzijos Respublikos prezidento Šarlio de Golio) portretai, jų parašai ir žodžiai „50 ANS JAHRE“, monetos centre įrašyti metai „2013“, vidinės dalies viršuje – žodžiai „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“, o apačioje – žodžiai „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Vidinės dalies dešinėje pusėje po Adenauerio portretu taip pat iškaltas atitinkamos kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“) ir monetą išleidusios šalies kodas „D“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 11 mln. monetų

Išleidimo data: 2013 m. sausio mėn.