Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2013

Holandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200-lecie Królestwa Niderlandów

Opis: W wewnętrznej części monety widnieje wstążka, która układa się w profil króla Wilhelma Aleksandra i dalej przechodzi w coraz mniejsze profile jego sześciu poprzedników: królowej Beatrycze, królowej Juliany, królowej Wilhelminy, króla Wilhelma III, króla Wilhelma II i króla Wilhelma I. Początek wstążki zachodzi na otok. Wokół portretów biegnie napis „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN” (Wilhelm Aleksander król Niderlandów), a za nim – znak holenderskiej mennicy królewskiej, znak mincmistrza, oznaczenie roku „2013” i inicjały projektanta. Po lewej stronie widać napis „200 JAAR KONINKRIJK” (200 lat królestwa). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 3,5 miliona monet

Data emisji: listopad 2013


Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 125. rocznica urodzin F. E. Sillanpää, laureata literackiej Nagrody Nobla

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia portret Fransa Eemila Sillanpää. Nad portretem biegnie półkoliście napis „F. E. SILLANPÄÄ”. Po lewej stronie widać oznaczenie roku „1888” i znak mennicy, a po prawej – oznaczenie roku „1964”, oznaczenie kraju „FI” oraz rok emisji „2013”. F. E. Sillanpää był mistrzem stylu. Wniósł do literatury fińskiej głębokie spojrzenie na związek między człowiekiem a przyrodą. W roku 1939 otrzymał Nagrodę Nobla, w szczególności za dzieła „Hurskas kurjuus” („Nabożna nędza”) i „Nuorena nukkunut” („Zasnęła za młodu”). Jeszcze większe uznanie w ojczystym kraju przyniosły mu jego popularne audycje radiowe oraz niezapomniane felietony z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Po wojnie pisarz przeobraził się w długobrodego „Taata” – „dziadka” narodu. Jego wspomnienia z dzieciństwa dotyczące Świąt Bożego Narodzenia stały się źródłem popularnej tradycji: cały naród gromadził się przy odbiornikach radiowych, aby posłuchać świątecznych gawęd „dziadka” Sillanpää. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1,5 miliona monet

Data emisji: listopad 2013


Malta

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Konstytucja samorządowa z 1921 roku

Opis: Moneta przedstawia kontury wysp maltańskich i postaci reprezentujące naród maltański. W dolnej części widać rok emisji „2013”. W górnej części biegnie półkoliście napis „MALTA – Self-government 1921” (Malta – samorząd 1921). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 500 000 monet

Data emisji: październik 2013


Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 28. Światowe Dni Młodzieży

Opis: Na monecie widać najbardziej znany pomnik Rio de Janeiro – statuę Chrystusa – oraz stojących wokół niego młodych ludzi. Na górze monety biegnie półkoliście napis „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013” (XXVIII ŚDM Watykan Rio 2013). Po prawej stronie umieszczono znak mennicy „R” i nazwisko projektanta „P DANIELE”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 115 000 monet

Data emisji: październik 2013


Grecja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 100-lecie unii Krety z Grecją

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia rebeliantów z Krety wznoszących grecką flagę, symbolizujących walkę Krety o unię z Grecją. W górnej części biegnie po łuku zapisana wielkimi literami nazwa kraju emisji „Republika Grecka” w języku greckim. Poniżej znajduje się napis „100 lat unii Krety z Grecją”, również w języku greckim. Po prawej stronie umieszczono daty „1913–2013” oraz monogram mennicy greckiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 750 000 monet

Data emisji: październik 2013


Grecja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 2400. rocznica założenia Akademii Platońskiej

Opis: Moneta przedstawia profil Platona. Po lewej stronie widać napisy „2400 lat od założenia Akademii Platońskiej” oraz „Republika Grecka”, zapisane starożytnym pismem greckim. Po prawej stronie umieszczono oznaczenie roku „2013” oraz monogram mennicy greckiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 750 000 monet

Data emisji: październik 2013


San Marino

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 500. rocznica śmierci włoskiego malarza Pinturicchiego

Opis: Na pierwszym planie znajduje się fresk „Rozmowa Jezusa z uczonymi w piśmie”. W dolnej części biegnie półkoliście nazwa kraju „SAN MARINO”, z lewej strony widać literę „R” – znak mennicy włoskiej, poniżej fresku umieszczono nazwisko projektantki „MOMONI”, zaś nad freskiem biegnie półkoliście napis „PINTURICCHIO”, pod którym wygrawerowano lata „1513” i „2013”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 115 000 monet

Data emisji: wrzesień 2013


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 100. rocznica utworzenia Królewskiego Instytutu Meteorologicznego

Opis: Na awersie monety umieszczono pośrodku liczbę 100, w której w pierwszym zerze znajdują się skróty „KMI” i „IRM” (Koninklijk Meteorologisch Instituut po niderlandzku i Institut Royal Météorologique po francusku), a drugie zero ma kształt słońca. Na lewo od słońca przedstawiono izobary, krople deszczu i płatki śniegu. Między górnymi promieniami słońca widać oznaczenie roku „2013”, a między dolnymi – oznaczenie kraju „BE”. Pod cyfrą 1 liczby 100 wygrawerowano znak mincmistrza i znak mennicy brukselskiej – głowę archanioła Michała w hełmie. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 2 miliony monet

Data emisji: wrzesień 2013


Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 150. rocznica zwołanego w 1863 roku pierwszego regularnego posiedzenia parlamentu fińskiego

Opis: Moneta okolicznościowa o nominale 2 euro przedstawia oznaczenie roku „1863”, w którym cyfra 6 ma kształt młodego pędu, symbolizującego początki demokracji i rozwoju Finlandii. Wzdłuż brzegu wewnętrznej części monety biegnie po łuku nazwa kraju „SUOMI FINLAND”, przedzielona znakiem mennicy, oraz rok emisji „2013”. Zgromadzenie parlamentarne z 1863 roku zapoczątkowało okres rozwoju Finlandii. W kraju tym rok 1863 oznacza początki prawdziwej demokracji, wolnej prasy oraz prawa do posługiwania się językiem fińskim. Wraz z rozpoczęciem regularnych obrad parlamentarnych Finowie po raz pierwszy w tak dużym zakresie mogli wpływać na bieg spraw we własnym kraju. Data ta wyznaczyła początek rozwoju fińskiej demokracji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: wrzesień 2013


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Hymn państwowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Opis: W wewnętrznej części monety po prawej stronie przedstawiono portret wielkiego księcia Henryka z lewego profilu, a po lewej stronie – zapis nutowy i tekst hymnu państwowego. Na górze części wewnętrznej umieszczono tytuł hymnu „Ons Heemecht” (Nasza ojczyzna), zaś na dole – nazwę kraju „LËTZEBUERG”, a pod spodem rok emisji „2013” otoczony znakiem mennicy i monogramem mincmistrza. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1,4 miliona monet

Data emisji: wrzesień 2013


Słowacja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 1150. rocznica rozpoczęcia przez Cyryla i Metodego misji w państwie wielkomorawskim

Opis: W wewnętrznej części monety ukazano braci Cyryla i Metodego z Salonik, stojących po obu stronach podwójnego krzyża na trójwzgórzu. Krzyż ten, przypominający pastorał biskupi, symbolizuje jednocześnie państwowość i chrześcijaństwo oraz podkreśla znaczenie misji braci, dzięki którym państwo wielkomorawskie – pierwsze państwo słowiańskie w Europie Środkowej – stało się w pełni suwerenne i prawomocne. Cyryl przedstawiony jest z książką symbolizującą naukę i wiarę, natomiast Metody trzyma miniaturę kościoła reprezentującą wiarę i zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo. Wzdłuż dolnego brzegu części wewnętrznej biegnie nazwa kraju „SLOVENSKO” oraz lata „863–2013”, oddzielone kreskami. Przy górnym brzegu znajdują się imiona braci „KONŠTANTÍN” (Cyryl) i „METOD” (Metody). Po lewej stronie wizerunków braci widać stylizowane litery „mh” (inicjały projektanta Miroslava Hrica), zaś po prawej – znak mennicy w Kremnicy (litery „MK” między dwoma stemplami). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: lipiec 2013


Monako

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 20. rocznica przystąpienia do ONZ

Opis: Na monecie przedstawiono gołębia z gałązką oliwną. Przy brzegu części wewnętrznej po lewej stronie umieszczono róg obfitości, a po prawej – puncę (stempel), jako znaki mennicy paryskiej. Na górze biegnie po łuku oznaczenie kraju „MONACO”, a na dole – napis „1993 ADMISSION À L'ONU 2013” (1993 przyjęcie do ONZ 2013). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1,2 miliona monet

Data emisji: lipiec 2013


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 700. rocznica urodzin Boccaccia

Opis: Na monecie przedstawiono głowę Giovanniego Boccaccia z prawego półprofilu, na podstawie fresku Andrei del Castagno z 1450 roku (w zbiorach florenckiej Galerii Uffizi). Na dole biegnie po łuku napis „BOCCACCIO 1313 2013”, a po prawej stronie widać, w kolejności od góry do dołu, litery: „R” (znak mennicy rzymskiej), „RI” (monogram Republiki Włoskiej) oraz „m” (monogram projektanta Roberta Mauriego). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 10 milionów monet

Data emisji: lipiec 2013


Portugalia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 250. rocznica wybudowania wieży Torre dos Clérigos

Opis: Wieża jest przedstawiona z perspektywy osoby stojącej blisko niej na ulicy. Z tyłu fragment charakterystycznej panoramy Porto z południowego brzegu rzeki Duero (port. Douro). Na górze biegnie po łuku napis „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS – 2013” (250 lat Wieży Kleryków). Na dole po prawej stronie widać herb Portugalii, a pod nim – nazwę kraju „PORTUGAL”. Po lewej stronie umieszczono znak mennicy oraz imię i nazwisko projektanta „INCM – HUGO MACIEL”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 525 000 monet

Data emisji: czerwiec 2013


Francja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 150. rocznica urodzin Pierre'a de Coubertina, inicjatora wznowienia igrzysk olimpijskich i pierwszego przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Opis: W wewnętrznej części monety po prawej stronie widać portret Pierre'a de Coubertina z czasów młodości, na tle stylizowanych kół olimpijskich, w których umieszczono sylwetki symbolizujące dyscypliny olimpijskie. Po lewej stronie portretu znajduje się oznaczenie kraju „RF”, a pod nim – rok emisji „2013”. Wzdłuż górnego brzegu części wewnętrznej biegnie napis „PIERRE DE COUBERTIN”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: czerwiec 2013


Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Sede Vacante 2013

Opis: Na monecie przedstawiono herb kardynała kamerlinga z dwoma małymi krzyżami Kamery Apostolskiej. Powyżej po lewej stronie widnieje nazwa kraju „CITTÀ DEL VATICANO”, a po prawej – napis „SEDE VACANTE MMXIII” (Przy nieobsadzonej stolicy 2013). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 125 000 monet

Data emisji: maj 2013


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200. rocznica urodzin Giuseppe Verdiego

Opis: Moneta przedstawia popiersie Verdiego z półprofilu, zwrócone na lewo. Po lewej stronie widać nałożone na siebie litery „RI”, czyli monogram Republiki Włoskiej, a pod nimi – oznaczenie roku „1813”. Po prawej stronie umieszczono literę „R” (znak mennicy rzymskiej), a pod nią – rok emisji „2013”. W dolnym polu widnieją litery „MCC” (monogram projektantki Marii Carmeli Colaneri) oraz napis „G. VERDI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 10 milionów monet

Data emisji: marzec 2013


Holandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Ogłoszenie abdykacji przez królową Beatrycze

Opis: Na pierwszym planie przedstawiony jest wizerunek królowej Beatrycze zachodzący na wizerunek księcia Oranii. Oba portrety otacza napis: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE [korona] BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN [znak mennicy] 28 JANUARI 2013 [znak mincmistrza]. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 20 milionów monet

Data emisji: luty 2013


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Badenia-Wirtembergia – seria „Kraje związkowe”

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia opactwo w Maulbronn, które jest najlepiej zachowanym średniowiecznym zespołem klasztornym na północ od Alp. Założone w 1147 roku opactwo zostało w 1993 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W górnej części monety widać rok emisji „2013”. Na dole znajduje się napis „BADEN-WÜRTTEMBERG” (Badenia-Wirtembergia), a pod nim – oznaczenie kraju „D”. Po prawej stronie widoczny jest znak mennicy – litera „A”, „D”, „F”, „G” lub „J”, zaś w dolnej części monety po lewej stronie – inicjały projektanta. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 30 milionów monet

Data emisji: luty 2013


Słowenia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 800. rocznica pierwszej wizyty w jaskini Postojna

Opis: W wewnętrznej części monety ukazana jest stylizowana spirala, rozpoczynająca się po lewej stronie napisem „POSTOJNSKA JAMA • 1213–2013 • SLOVENIJA”, a zakończona dwoma stylizowanymi stalagmitami. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: luty 2013


Hiszpania

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Zespół pałacowo-klasztorny w Eskurialu – seria „Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Opis: W wewnętrznej części monety ukazano zespół pałacowo-klasztorny w Eskurialu. Wzdłuż górnego brzegu biegnie zapisana wielkimi literami nazwa kraju „ESPAÑA”, po prawej stronie znajduje się rok emisji „2013”, a pod nim – znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 8 milionów monet

Data emisji: luty 2013


Francja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. rocznica podpisania traktatu elizejskiego

Opis: Moneta – zaprojektowana przez Yves'a Sampo (Mennica Paryska), Stefanie Lindner (Berlińska Mennica Państwowa), Alinę Hoyer (Berlin) i Sneschanę Russewą-Hoyer (Berlin) – przedstawia stylizowane portrety sygnatariuszy traktatu elizejskiego (kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera i prezydenta Republiki Francuskiej Charles'a de Gaulle'a), pod którymi znajdują się ich podpisy, a między portretami – napis „50 ANS JAHRE” (50 lat) i oznaczenie roku „2013”. Przy górnym brzegu wewnętrznej części monety umieszczono pośrodku nazwę traktatu w języku francuskim „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE”, a przy dolnym – w języku niemieckim „ÉLYSÉE-VERTRAG”. Przy prawym brzegu części wewnętrznej, pod portretem Adenauera, widać stylizowany kwiat (znak grawera) oraz litery „RF” na oznaczenie kraju emisji, a przy lewym brzegu, pod portretem de Gaulle'a – znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 10 milionów monet

Data emisji: styczeń 2013


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. rocznica podpisania traktatu elizejskiego

Opis: Moneta – zaprojektowana przez Yves'a Sampo (Mennica Paryska), Stefanie Lindner (Berlińska Mennica Państwowa), Alinę Hoyer (Berlin) i Sneschanę Russewą-Hoyer (Berlin) – przedstawia stylizowane portrety sygnatariuszy traktatu elizejskiego (kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera i prezydenta Republiki Francuskiej Charles'a de Gaulle'a), pod którymi znajdują się ich podpisy, a między portretami – napis „50 ANS JAHRE” (50 lat) i oznaczenie roku „2013”. Przy górnym brzegu wewnętrznej części monety umieszczono pośrodku nazwę traktatu w języku francuskim „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE”, a przy dolnym – w języku niemieckim „ÉLYSÉE-VERTRAG”. Przy prawym brzegu części wewnętrznej, pod portretem Adenauera, widać znak mennicy: „A”, „D”, „F”, „G” lub „J”, oraz literę „D” na oznaczenie kraju emisji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 11 milionów monet

Data emisji: styczeń 2013